Perustiedot

Koodi: ENG3045

Laajuus: 25 ECTS

Kieli:  suomi

Järjestävä laitos: rakennetun ympäristön laitos, konetekniikan laitos

Vastuuopettaja: Teemu Kokkonen

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Erika Ruohonen

Kohderyhmä:  Tekniikan alan koulujen opiskelijat paitsi Energia- ja ympäristötekniikkaa pääaineenaan opiskelevat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat.

Haku: Ei erillistä hakua. BIZ ja ARTS-opiskelijoita kehotetaan tutustumaan esitietoihin huolella.

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitietovaatimukset: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa Sisusta ja/tai MyCourses-oppimisympäristöstä.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

koodi

nimi

ECTS

periodi

Sivuaineen pakolliset opinnot (10-20 ECTS)

Valitaan alla olevista neljästä kurssista vähintään kaksi kurssia
ENY-C2002Energia- ja ympäristö5II
ENY-C2003Vesi- ja ympäristötekniikka5I-II
YYT-C2003Georakentaminen ja kaivannaistuotanto5V
ENY-C2005Geoinformation in Environmental Modelling5III
Sivuaineen valinnaiset opinnot (5-15 ECTS)
Valitaan yhdestä kolmeen kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 ECTS täyttyy.
ENE-C2001Käytännön energiatekniikkaa5IV-V
ENE-C3001Energiasysteemit5I
MAA-C2001Ympäristötiedon keruu5V
YYT-C2005Sovellettu hydrologia5I
CHEM-C2610Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu5III_IV
ENY-C2004Geologia ja geomekaniikka5V
YYT-C3001Management of environmental data and information5I


Huom! Sivuaine poistuu OPS-kaudelle 2022-2024. Jos olet jo aloittanut sivuaineen suorittamisen, voit suorittaa sen loppuun. 

Poistuva kurssiKorvaava kurssi 
ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka (opetetaan vielä 2022-2024)Ei korvaavaa kurssia
ENY-C2005 Geoinformation in Environmental ModellingKIG-C1010 Introduction to geoinformatics
MAA-C2001 Ympäristötiedon keruuKIG-C1040 Paikkatiedon keruu
YYT-C2005 Sovellettu hydrologia (opetetaan vielä 2022-2023)KEY-C1080 Sovellettu hydrologia (2023-2024 alkaen)
YYT-C3001 Management of Environmental Data and InformationKIG-C1030 Management of spatial data


Basinformation om biämnet

Kod: ENG3045

Omfattning: 25 ECTS

Språk: finska

Institution: institutionen för byggd miljö, institutionen för maskinteknik

Ansvarprofessor:Teemu Kokkonen

Biämnets koordinator: Erika Ruohonen

Målgrupp:  Studerande från de tekniska högskolorna, förutom studerande med den byggda miljön som huvudämne. Även studerande vid de andra högskolorna ifall förkunskaperna uppfylls.

Ansökan: Ingen separat ansökan till biämnet. Studerande vid BIZ och ARTS uppmanas att kontrollera kraven på förkunskaper.

Kvoter och begränsningar: Inga

Esitietovaatimukset: Förkunskaperna för kurserna som ingår i biämnet ska kontrolleras i Sisu och/eller MyCourses.

kod

namn

ECTS

period

Obligatoriska kurser (10-20 ECTS)

Välj minst två av kurserna nedan
ENY-C2002Energi och miljö5II
ENY-C2003Vatten och miljöteknik5I-II
YYT-C2003Geobyggande och mineralutvinning5V
ENY-C2005Geoinformation in Environmental Modelling5III
Valbara kurser (5-15 ECTS)
Välj minst en av kurserna nedan så att biämnets omfattning blir 25 ECTS
ENE-C2001Praktisk energiteknik5IV-V
ENE-C3001

Energisystem

5I
MAA-C2001

Mätning och observering av omvärlden

5V
YYT-C2005Tillämpad hydrologi5I
CHEM-C2610Miljökemi och miljöskydd5III-IV
ENY-C2004Geologi och geomekanik5V
YYT-C3001Management of environmental data and information5I