Perustiedot

Koodi: SCI3063

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi ja englanti

Sivuaineen vastuuprofessori: Pauliina Ilmonen

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Anna Lampivuo

Kohderyhmä: Kaikki Aalto-yliopiston opiskelijat, joilla riittävät esitiedot.

Haku: Aalto-yliopiston opiskelijoille vapaa sivuaine (ei erillistä hakua).

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.

Esitiedot: Matematiikan peruskurssit MS-A000X, MS-A010X, MS-A050X tai vastaavat tiedot

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Statistik, Statistics

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Kun erilaisia aineistoja kerätään, tallennetaan ja analysoidaan enenevässä määrin, tilastollisten menetelmien tunteminen on tullut yhä tärkeämmäksi monilla tieteenaloilla. Tilastojen ja tilastotieteen ymmärtäminen on hyödyllistä esimerkiksi tekniikan alan, talouden ja koulutuksen tutkimuksessa sekä monissa teollisuuden ja hallinnon työpaikoissa. Tilastotieteen sivuaine tarjoaa opiskelijoille johdatuksen molempiin - tilastotieteen teoriaan ja käytäntöön. Opiskelijat oppivat keräämään aineistoja, kuvailemaan niitä, suorittamaan tilastollisia analyysejä ja tulkitsemaan tuloksia. Opiskelijat oppivat suorittamaan tietokonepohjaisia analyysejä ja lisäksi he oppivat käytettyjen menetelmien taustalla olevaa teoriaa.

Sivuaineen rakenne

Tilastotieteen sivuaine on tarkoitettu muille kuin matematiikkaa ja systeemitiedettä pääaineena lukeville opiskelijoille. Opiskelija laatii tilastotieteen apulaisprofessori Pauliina Ilmosen kanssa 20-25 opintopisteen kokoisen henkilökohtaisen kurssipaketin, joka koostuu esimerkiksi seuraavista kursseista:

Koodi

Nimi

ECTS

Periodi

MS-C1620

Statistical Inference

5

III-IV

MS-C2111

Stochastic Processes

5

II

MS-C2128

Prediction and Time Series Analysis

5

II

MS-E2112

Multivariate Statistical Analysis

5

III-IV

Näiden kurssien lisäksi tai sijaan sivuainekokonaisuuteen voi sisällyttää tilastotieteen erikoiskurssin/erikoiskursseja. (Kyseiset kurssit luennoidaan nimikkeellä Course with varying content.)


Basic information

Code: SCI3063

Extent: 20-25 cr

Language: Finnish and English

Teacher in charge: Pauliina Ilmonen

Administrative contact: Johanna Bovellán

Target group: All students of Aalto University with sufficient prerequisite knowledge.

Application process: The minor is open for all students of Aalto University.

Quotas and restrictions: No quotas or restrictions.         

Prerequisites: Basic courses in mathematics MS-A000X, MS-A010X, MS-A050X or comparable skills.

Name of the minor in other languages: Tilastotiede, Statistik

Content and structure of the minor

As more and more data are collected, stored and analyzed, knowledge of statistical methods has become increasingly important in many disciplines. Understanding statistics is useful for research in many areas including engineering, business, and education as well as in many jobs in industry and public administration. The minor in statistics is designed to provide students with an introduction to both -- statistical theory and practice. The students will learn to collect and describe data, to conduct statistical analyses and to interpret the results. Additionally, the students will learn to perform computer-based analyses and the theory behind the used methods.

Structure of the minor


The Statistics minor is aimed for students who do not have Mathematics and Systems Sciences as their major. The students agree on the content of the minor (20-25 cr) with Professor Pauliina Ilmonen. The minor can include, for example, the following courses:

CodeNameECTSPeriod
MS-C1620

Statistical Inference

5

III-IV

MS-C2111

Stochastic Processes

5II

MS-C2128

Prediction and Time Series Analysis

5II

MS-E2112 

Multivariate Statistical Analysis 

5III-IV 

Additional special courses in the field of the minor are taught in English under the name “Course with varying content”. These courses can also be included in the minor.