Perustiedot 

Koodi: INTM-BIZ (KTK), INTM2-BIZ (KTM)

Laajuus: kanditutkinnossa min. 30 ECTS, maisterintutkinnossa min. 24 ECTS

Kieli: sopimuksen mukaan

Järjestävä laitos: Oppimispalvelut, kansainväliset asiat

Vastuuopettaja: N/A

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Oppimispalvelut, kansainväliset asiat (outgoing-biz@aalto.fi

Kohderyhmä: Kauppakorkeakoulun kandidaatti- ja maisteriopiskelijat 

Haku: Haku vaihto-opintoihin järjestetään vuosittain tammikuussa. Tällöin haetaan seuraavan lukuvuoden vaihtopaikkoihin. Katso tarkemmat hakuohjeet Intosta.

Kansainvälisen sivuaineen ydinajatuksena on sisällyttää kansainvälisiä valmiuksia kehittävä opintokokonaisuus osaksi tutkintoa ja sen kautta rakentaa omaan ammattiprofiiliin vahvaa kansainvälistä ulottuvuutta. Opintokokonaisuuteen sisältyy virallisen vaihto-opintojakson aikana ulkomailla suoritettuja opintoja, mutta tämän lisäksi vaihto-opiskelu kehittää kielitaitoon, monikulttuuriseen kanssakäymiseen ja itsenäiseen työskentelyyn liittyviä taitoja. Kauppakorkeakoulun laajasta yhteistyöverkostosta löytyy laadukkaita vaihtokohteita ympäri maailmaa.

Kansainvälinen sivuaine suoritetaan vaihto-opiskeluna Kauppakorkeakoulun virallisessa vaihtoyliopistossa tai ns. free mover -opiskelijana Kauppakorkeakoulun Oppimispalveluiden etukäteen hyväksymässä, virallisen vaihto-ohjelman vaatimukset täyttävässä opinto-ohjelmassa ulkomailla.
Basic information

Code: INTM-BIZ (BSc), INTM2-BIZ (MSc)

Extent: BSc level min. 30 ECTS, MSc level min. 24 ECTS

Language: According to agreement

Organizing department: Learning Services, International Affairs

Teacher in charge: N/A

Administrative contact: Learning Services, International Affairs (outgoing-biz@aalto.fi

Target group: BIZ BSc and MSc students

Application: Application period for exchange studies is yearly in January when students apply for exchange for the next academic year. More information available in Into.

The core idea of ​​the international minor is to include a study module that develops international skills as part of the degree and thereby build a strong international dimension into student’s professional profile. International Minor includes studies completed abroad during student exchange, but in addition to this, exchange studies develop language skills, multicultural competence and ability to independent work. The extensive cooperation network of the School of Business includes high-quality exchange destinations around the world.

The international minor is completed as a student exchange in one of the partner universities of School of Business or as so called free mover student in a study program abroad approved in advance by the School of Business' Learning Services and meeting the requirements of an official exchange program.