Sivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3031

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi tai englanti

Vastuuprofessori: Jukka Suomela

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Emma Perilä

Kohderyhmä: Kaikki Aallon opiskelijat. Tämä on kandidaattitason sivuaine, joten maisterivaiheen opiskelijoiden on varmistettava omasta koulutusohjelmastaan sivuaineen soveltuvuus tutkintoon. Ei tietotekniikan tai Data Science pääaineen opiskelijoille.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Sivuaineen opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Osallistujamäärää kursseille voidaan rajata.                  

Esitiedot: Opiskelijan oman koulutusohjelman (tekniikan ala) pakolliset tietotekniikan kurssit toimivat sivuaineen esitietoina. Tarvittaessa tietotekniikan opinnot voi aloittaa sivuaineessa aivan alusta.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Datateknik, Computer Science

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Tietotekniikan sivuaineessa opit ohjelmointia ja muita tietojenkäsittelyn menetelmiä, joita voit soveltaa oman alasi tehtävissä. Nykyisin lähes kaikki uudet palvelut ja tuotteet perustuvat tietotekniikan soveltamiseen, joten sivuaine on hyödyllinen kenelle tahansa Aallon opiskelijalle. Useimpia tietotekniikan opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä kursseina.

Sivuaineen rakenne

Sivuaineen pakollisissa kursseissa on valittavana kaksi opintopolkua. Aloittelijan opintopolku tarjoaa rauhallisemman johdatuksen ohjelmointiin ja tietotekniikan käsitteisiin. Vaativampi opintopolku sopii kaikille haasteita kaipaaville opiskelijoille aiemmasta ohjelmointikokemuksesta tai sen puutteesta riippumatta. Sivuaineeseen voi perustellusta syystä sisällyttää molempien opintopolkujen kursseja, mutta opiskelijan on huolehdittava, että hänellä on riittävät esitiedot kullekin kurssille. Huomaa erityisesti, että vaativan opintopolun pakolliset kurssit suoritetaan luetellussa järjestyksessä esitietovaatimusten takia. Perustieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman opiskelijoiden tulee suorittaa vaativampi opintopolku.

Alla kuvattu sivuaineen sisältö 25 opintopisteen laajuudessa ja vaativammalla opintopolulla on se etukäteen määritelty sivuainekokonaisuus, joka opiskelijan on suoritettava tullakseen hyväksytyksi tietotekniikan maisteriohjelmaan (Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS)) kandi-maisterisiirtymämenettelyssä. Kurssin CS-A1140 voi tässä yhteydessä korvata kurssilla CS-A1141, jos se on opintojen aikataulun takia välttämätöntä. Tällöin kurssit CS-A1110 ja CS-A1141 suoritetaan samanaikaisesti.

Osa sivuaineen valinnaisista kursseista on melko vaativia, joten kurssikohtaiset esitietovaatimukset on syytä tarkistaa.

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Pakolliset kurssit, aloittelijan opintopolku, 15 op:*

CS-A1111 

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5

I-II

CS-A1121

Ohjelmoinnin peruskurssi Y2

5

III-V

CS-A1141

Tietorakenteet ja algoritmit Y

5

I-II

Pakolliset kurssit, vaativampi opintopolku, 15 op:*

CS-A1110

Ohjelmointi 15I-II

CS-A1120

Programming 25IV-V

CS-A1140

Data Structures and Algorithms5I-II

Valitse seuraavista niin, että sivuaineen laajuus (20-25 op) täyttyy:

CS-A1150

Tietokannat (suositellaan)

5

III-V

CS-C2160

Theory of Computation

5

III-IV

ELEC-C7241

Tietokoneverkot

5

III-IV

CS-C3100

Computer Graphics

5

I-II

CS-C3120

Human-Computer Interaction

5

I-II

CS-C3240

Machine Learning

5

III-IV

CS-C3140

Operating Systems

5

I-II

CS-C3170

Web Software Development

5

II

CS-C3130

Information Security

5

I

CS-C3150

Software Engineering

5

I-II, III-IV

CS-E4580Programming Parallel Computers5V
ELEC-A7100C-ohjelmoinnin peruskurssi5III-V

ELEC-A7151

C++ Programming

5

I-II

* Jos sivuaineen pakolliset kurssit tai vastaavat ohjelmointikurssit kuuluvat jo muualle tutkintoon, valitaan valinnaisten kurssien listalta niin, että sivuaineen laajuus täyttyy. Kurssin CHEM-A2600 Kemiantekniikan ohjelmointikurssi suorittaneet voivat aloittaa sivuaineen suoraan Ohjelmoinnin peruskurssi Y2 kurssista.Code:  SCI3031

Extent: 20-25 cr

Language: Finnish or English

Professor in charge: Jukka Suomela

Administrative contact: Emma Perilä

Target group: All Aalto students, excluding major students in Computer Science and Data Science, are welcome to the Computer Science minor. You will learn programming and other information technology topics. M.Sc. students should check with their own study programme that this minor can be included in the degree. The compulsory courses (15 cr) shown in the list below must be taken in the prescribed order. Additionally, choose elective courses from the optional courses list to fill the required number of credits (20-25 cr in total). 

Quotas: No quota. Individual courses may limit the number of participants.

The student must choose from two different study paths. The beginner's study path gives the students a soft introduction to programming and other computer-science concepts. The advanced study path is intended for students who like challenges. Neither path assumes any previous programming experience. Exceptions to the mandatory courses, such as jumping between the study paths, are discouraged because the later courses build on knowledge from the earlier courses in the same path. 

The minor subject with the advanced study path and total 25 credits is required to qualify the BSc - MSc transfer procedure to the Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS). 

Some of the optional courses in the minor subject are quite demanding, and you should check the course-specific prerequisites.

Code

Name

ECTS

Period

Compulsory courses, beginner's study path 15 cr:

CS-A1113

Basics in Programming Y1

5

I-II

CS-A1123

Basics in Programming Y2

5

III-IV

CS-A1143

Data Structures and Algorithms Y

5

I-II

Compulsory courses, advanced study path 15 cr:

CS-A1110

Programming 1

5

I-II

CS-A1120

Programming 2

5

IV-V

CS-A1140

Data Structures and Algorithms

5

I-II

Optional courses. Choose 5-10 cr:

CS-C2160

Theory of Computation

5

III-IV

CS-C3100

Computer Graphics

5

I-II

CS-C3120

Human-Computer Interaction

5

I-II

CS-C3240

Machine Learning

5

III-IV

CS-C3140

Operating Systems

5

I

CS-C3170

Web Software Development

5

II

CS-C3130

Information Security

5

I

CS-C3150

Software Engineering

5

I-II, III-IV

CS-E4580

Programming Parallel Computers

5

V

ELEC-A7100

Basic Course in C programming

5

III-V

ELEC-A7151

C++ Programming

5

I-II