Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ5152

Laajuus: 24 op

Opetuskieli: Suomi

Järjestävä laitos: Laskentatoimen laitos

Vastuuopettaja: Prof. Petri Kuoppamäki

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Suunnittelija Anna Kuparinen

Kohderyhmä: Kaikki Aallon maisteriopiskelijat

Haku: Kaikki Aallon maisteriopiskelijat voivat valita tämän sivuaineen. Kiinnitäthän erityistä huomioita kurssikohtaisiin esitietovaatimuksiin ja varmistat niiden täyttymisen, jotta menestyt kursseilla.

Maisteriopiskelijoille, jotka eivät ole lukeneet yritysjuridiikan sivuaineopintoja aiemmissa opinnoissaan, suositellaan aineopintotasoista sivuopintokokonaisuutta Yritysjuridiikka (BIZ31600).

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Yritysjuridiikan sivuaineen tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa. Opetuksessa korostuvat sopimusten laadintaan, kilpailuoikeuteen, vakuuksien hallintaan, yhtiöihin, arvopaperimarkkinoihin sekä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät näkökohdat.

Sivuaineen rakenne 24 op

Valitse 4 kurssia listalta.

1) Korvaa kurssin 32E11100 Legal aspects of Finance.

2) Kurssi luennoidaan vain lukuvuonna 2020-21

3) Kurssi luennoidaan Hankenilla. Huomioi poikkeavat ilmoittautumis- ja opetusajat. Lisätietoa kurssikuvauksessa WebOodissa.