Perustiedot

Koodi: SCI3033

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi ja englanti

Vastuuopettaja: Riikka Korte

Hallinnollinen vastuuhenkilö: Anna Lampivuo

Kohderyhmä: Tekniikan alan opiskelijat. Myös muiden koulujen opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita matematiikasta. Matematiikan sivuaine on tarkoitettu muille kuin matematiikkaa ja systeemitiedettä pääaineena lukeville.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.          

Esitiedot: Ei esitietoja.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Matematik, Mathematics

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Matematiikalla on sovelluksia kaikilla tekniikan aloilla, ja tästä laaja-alaisuudesta johtuen sivuaineen opiskelija laatii matematiikan vastuuprofessorin kanssa 20 tai 25 opintopisteen kokoisen henkilökohtaisen kurssipaketin.

Pakettiin valitaan kursseja pääasiassa alla olevasta listasta huomioiden opiskelijan tausta, kiinnostukset ja muiden opintojen tarpeet. Lisäksi matematiikan maisteritason kursseja (MS-E1***) saa vapaasti sisällyttää sivuaineeseen esitietovaatimusten täyttyessä. Myös tilastotieteen ja systeemitieteen opintojen (MS-C2*** ja MS-E2***) sisällyttäminen kurssipakettiin on mahdollista.

Sivuaineen rakenne                

Koodi

Nimi

ECTS

Periodi

MS-A00**

Matriisilaskenta /

Matrisräkning /

Matrix algebra

5

Fi: I, II, III, kesä / Sv: II / En: II

MS-A01**

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 /

Differential- och integralkalkyl 1 /

Differential and integral calculus 1

5

Fi: I, II, IV / Sv: I / En: I

MS-A02**

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 /

Differential- och integralkalkyl 2 /

Differential and integral calculus 2

5

Fi: I, III, IV, kesä / Sv: III / En: III

MS-A03**

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 / 

Differential- och integralkalkyl 3 /

Differential and integral calculus 3

5

Fi: I, IV / Sv: IV / En: IV

MS-A040*

Diskreetin matematiikan perusteet /

Grundkurs i diskret matematik /

Foundations of discrete mathematics

5

Fi: I / Sv: II / En: IV

MS-A050*

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi  /

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik /

First course in probability and statistics

5

Fi: I, II, IV / Sv: III / En: IIIMS-C1001

Shapes in action 

MS-C1081

Abstract algebra

5

III

MS-C1300

Complex analysis

5

II

MS-C1342

Linear algebra   

5

V

MS-C1350

Partial differential equations

5

I-II

MS-C1420

Fourier-analyysi

5

I

MS-C1530

Curves and surfaces

5

I

MS-C1541

Metric spaces

5

III

MS-C1650

Numerical analysis

5

V


Valitsemalla seuraavat kolme kurssia sivuaineen voi suorittaa painottuen matematiikan, kuvataiteiden, muotoilun ja arkkitehtuurin yhteyksiin:

Koodi

Nimi

ECTS

Periodi

MS-C1001

Shapes in action

5

I

MS-E1000

Crystal Flowers in Halls of Mirrors: Mathematics meets Art and Architecture

5-15

III-IV

AXM-E0411  

Spatial structures 

III-IV 

Lisätietoa taidepainotteisesta sivuainerakenteesta on tarjolla osoitteessa http://matharts.aalto.fi/.          


Basic information

Code: SCI3033

Extent: 20-25 op

Language: Finnish and English

Teacher in charge: Riikka Korte

Administrative contactJohanna Bovellán

Target group: All students in the Schools of Technology. Also other students of Aalto University interested in mathematics. The minor is intended for students who do not have Mathematics and Systems Sciences as their major.

Application process: The minor is open for all students of Aalto University. (No separate call.)

Quotas and restrictions: No quotas or restrictions.                         

Prerequisites: No prerequisites.

Name of the minor in other languages: Matematiikka, Matematik

Content and structure of the minor    

Due to the wide range of possible applications for mathematics in different fields of technology, the student assembles an individual package of courses together with a professor of mathematics.

The courses are chosen mainly from the list below according to the student’s background, interests and needs. In addition, master’s level courses in mathematics (MS-E1***) can be included in the minor. It is also possible to choose some courses in statistics and systems sciences (MS-C2*** and MS-E2***).

Structure of the minor

Code

Name

ECTS

Period

MS-A00**

Matriisilaskenta /

Matrisräkning /

Matrix algebra

5

Fi: I, II, III, kesä / Sv: II / En: II

MS-A01**

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 /

Differential- och integralkalkyl 1 /

Differential and integral calculus 1

5

Fi: I, II, IV / Sv: I / En: I

MS-A02**

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 /

Differential- och integralkalkyl 2 /

Differential and integral calculus 2

5

Fi: I, III, IV, kesä / Sv: III / En: III

MS-A03**

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 / 

Differential- och integralkalkyl 3 /

Differential and integral calculus 3

5

Fi: I, IV / Sv: IV / En: IV

MS-A040*

Diskreetin matematiikan perusteet /

Grundkurs i diskret matematik /

Foundations of discrete mathematics

5

Fi: I / Sv: II / En: IV

MS-A050*

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi  /

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik /

First course in probability and statistics

5

Fi: I, II, IV / Sv: III / En: IIIMS-C1001

Shapes in action 

MS-C1081

Abstract algebra

5

III

MS-C1300

Complex analysis

5

II

MS-C1342

Linear algebra   

5

V

MS-C1350

Partial differential equations

5

I-II

MS-C1420

Fourier-analyysi

5

I

MS-C1530

Curves and surfaces

5

I

MS-C1541

Metric spaces

5

III

MS-C1650

Numerical analysis

5

V


By choosing the following three courses, the minor can be completed with an orientation in integrating mathematics with visual arts, design and architecture:

Koodi

Nimi

ECTS

Periodi

MS-C1001

Shapes in action

5

I

MS-E1000

Crystal Flowers in Halls of Mirrors: Mathematics meets Art and Architecture

5-15

III-IV

AXM-E0411  

Spatial structures 

III-IV 

More information about this orientation can be found at http://matharts.aalto.fi/.