Perustiedot

Koodi: ENG3071

Laajuus: 25 ECTS

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: Rakennetun ympäristön laitos

Vastuuopettaja: Marko Keskinen

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Saara Kanerva

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aalto-yliopiston seuraavien tekniikan alan koulujen kandidaattiopiskelijoille (CHEM, ELEC, SCI), jotka haluavat siirtyä opiskelemaan maisterivaiheessa Water and Environmental Engineering–ohjelmaan (WAT). Huomioithan, että siirtymisen periaatteet koskevat pääosin 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita ja siirtyessäsi WAT-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista kandidaatintutkinto tulee lisäksi olla suoritettuna tietyllä keskiarvolla.

Haku: Kohderyhmään kuuluvat opiskelijat voivat suorittaa sivuaineen ilman hakua. Kohderyhmään kuulumattomia kehotetaan tutustumaan Energia- ja ympäristötekniikan sivuaineeseen.

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa Sisusta ja/tai MyCourses-oppimisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Vatten och miljöteknik; Water and Environmental Engineering

Sivuaineen sisältö ja rakenne

koodi

nimi

ECTS

periodi

Sivuaineen pakollinen kurssi (5 ECTS)

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka

5

I-II

Sivuaineen valinnaiset opinnot (20 ECTS)

Valitse näistä neljä kurssia

CHEM-C2610

Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu5III-IV
CHEM-C2620Teollisuuden ympäristötekniikka ja –hallinta5I-II

YYT-C2005

Sovellettu hydrologia

5

I

KJR-C2003
tai COE-C2003

Virtausmekaniikan perusteet
tai Basic course on fluid mechanics

5

IV-V ja I

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

II

ENY-C2004

Geologia ja geomekaniikka

5

V

ENY-C2005

Geoinformation in Environmental Modelling 

5

III

MAA-C2001

Ympäristötiedon keruu 

5

V

YYT-C3001

Management of environmental data and information 

5

I

MAA-C2002

Maankäytön suunnittelun perusteet 

5

III

RYM-C1001

Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluun 

I-II

RYM-C1002

Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet

III-V

RYM-C2004

Rakennetun ympäristön paikkatiedot

I

RYM-C2002

Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen

5I