Perustiedot

Biämne på svenska: Internationella biämneshelheten

Minor in English: International minor

Koodi: ELEC3012

Laajuus: 25 ECTS

Kieli: ks. Sivuaineen sisältö ja rakenne

Vastuuopettaja: Keijo Nikoskinen

Kohderyhmä: ELEC-koulun opiskelijat

Haku: Ei hakua

Kiintiöt ja rajoitukset: Vain ELEC-koulun opiskelijoille

Esitietovaatimukset: Opiskelija vastaa

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Kansainvälinen sivuainekokonaisuus muodostuu vaihto-opintojakson aikana ulkomailla suoritetuista tutkintoon soveltuvista opinnoista. Tiedollisten sisältöjen lisäksi kokonaisuus tuottaa kielitaitoon, monikulttuuriseen kanssakäymiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn liittyviä taitoja, jotka opiskelija saa opiskellessaan ja oleskellessaan ulkomailla.

Kansainvälisen sivuopintokokonaisuuden tarkoitus on sisällyttää kansainvälisiä valmiuksia antava opintokokonaisuus osaksi tutkintoa ja sen kautta rakentaa ammattiprofiiliin vahvaa kansainvälistä ulottuvuutta.

Kansainväliseen sivuainekokonaisuuteen voi sisältyä vaihdossa suoritettuja muita kuin oman pääaineen opintoja sekä kohdemaan kieli- ja kulttuuriopintoja. Vähintään 15 op tulee olla ammattiainekursseja, korkeintaan 10 op voi olla kohdemaan kieli- ja kulttuuriopintoja.

Ammattiainekurssit suositellaan valitsemaan samalta alalta tai muuten niin, että ne muodostavat yhtenäisen, selkeää osaamista tuottavan kokonaisuuden. Kansainvälisen sivuaineen sisällöstä sovitaan etukäteen oman ohjelman suunnittelijan ja professorin kanssa. Kansainvälistä sivuainekokonaisuutta on mahdollista täydentää Aalto-yliopistossa vaihdon jälkeen soveltuvilla opinnoilla. Soveltuvia opintoja ovat esimerkiksi kielikeskuksen järjestämät kansainväliseen vuorovaikutukseen (Intercultural communication) valmentavat kurssit. Kansainvälinen sivuopintokokonaisuus kirjataan opintorekisteriin hyväksyttymerkinnällä.