Perustiedot

Koodi: CHEM3019

Laajuus: 20–25 op.

Tarkista sivuaineen vähimmäislaajuus omasta ohjelmastasi.

Kieli: sopimuksen mukaan

Vastuuopettaja: Jouni Paltakari

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Jenny Thors

Kohderyhmä: Vain kemiantekniikan kandidaattiohjelman opiskelijat

Haku: Sivuaine hyväksytään vuoden 2005 tutkintosäännöstä vuoden 2013 tutkintosääntöön siirtymisen yhteydessä.

Kiintiöt ja rajoitukset: -

Esitietovaatimukset: -

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Henkilökohtainen sivuaine on tarkoitettu opiskelijoille, jotka vaihtavat vuoden 2005 tutkintosäännöstä vuoden 2013 tutkintosääntöön, ja joilla on jo suoritettuna vanhan rakenteen mukaisia sivuaineopintoja, mutta vastaavaa sivuainetta ei enää ole uudessa tutkintorakenteessa.

Henkilökohtainen sivuaine voidaan vahvistaa HOPSiin vain perustellusta syystä. Sivuainetta ei voi käyttää sekalaisen kurssikokoelman koostamiseen sivuaineeksi, vaan siihen sisällytettävien opintojen tulee muodostaa sisällöllisesti selkeä, nimettävissä oleva kokonaisuus. Henkilökohtaisen sivuaineen sisällön hyväksyy ohjelman johtaja opiskelijan hakemuksesta.