Insinööritieteiden korkeakoulun fuksikysely lähettiin 300:lle opiskelijalle 14.10.2019. Kyselyyn vastasi 100 opiskelijaa. Vastausprosentiksi muodostui n. 33%.
Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Uudet opiskelijat ovat asettaneet tavoitteensa ensimmäisen vuoden ja tutkintojen suorittamisaikataulujen osalta korkealle: uusista opiskelijoista 91 % aikoo valmistua tavoiteajassa.
Ensimmäisenä opiskeluvuotena 36% aikoo suorittaa 60 opintopistettä, 51–60 opintopistettä aikoo suorittaa 56 % vastaajista.

 

Fuksikyselyn mukaan uusien opiskelijoiden vastaanotto on sujunut erittäin hyvin: 67 % mielestä vastaanotto Insinööritieteiden korkeakouluun sujui erinomaisesti. Uusista opiskelijoista 98 % kokee olonsa tervetulleeksi korkeakouluun.

 

Kyselyn mukaan fuksit haluaisivat eniten lisätietoa sivuaineista, HOPSista, vaihto-opinnoista ja harjoittelusta. Vastaajista 52 pyysi kyselyn kautta jotakin palvelua. Palvelupyyntöjä saimme yhteensä 147 kpl. Palvelua pyytäneille vastataan marraskuun aikana. Palvelut tulevat olemaan henkilökohtaisia tapaamisia tai lisätietoja sisältäviä sähköposteja.

 

Akateemisen ohjaajan kanssa fuksit haluaisivat keskustella erityisesti sivuaineopinnoista, pääaineen opinnoista ja kesätöiden hakemista.

 

Lisätietoa:
advisors-eng@aalto.fi
Oppimispalvelut

Pikaraportti: Fuksikyselyn pikaraportti syksy 2019