Hakuaika Aalto-yliopiston maisteriohjelmiin käynnissä 3.1.2020 saakka

Hakuaika Aalto-yliopiston maisteriohjelmiin alkoi maanantaina 2.12.2019 ja päättyy perjantaina 3.1.2020 kello 15.00.

Vuonna 2020 tarjolla on 73 hakukohdetta kauppatieteiden, taiteiden ja tekniikan aloilla. Valtaosa maisteriohjelmista on englanninkielisiä.

Haku tapahtuu Opintopolun kautta. Hakuohjeistukset löytyvät Opiskelu Aallossa -sivuilta.

Syksyllä 2020 alkavassa englanninkielisessä koulutuksessa EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta peritään 15 000 euron lukuvuosimaksu. Maksuvelvolliset hakijat voivat hakea apurahaa. Apurahapäätökset tehdään ohjelmiin valittujen opiskelijoiden akateemisen arvioinnin perusteella.  Apuraha muodostuu lukuvuosimaksun maksuhuojennuksesta (waiver). Lisätietoa lukuvuosimaksuista ja apurahoista löytyy Opiskelu Aallossa -sivuilta

Aalto-yliopiston maisteriohjelmien hakuajan alkamisesta on tiedotettu myös yliopiston sosiaalisen median kanavissa.

Kansainvälisissä yhteistyöohjelmissa on erilliset hakuajat ja hakumenettelyt. Lisätietoa kansainvälisiin yhteistyöohjelmiin hakemisesta löytyy verkkosivultamme.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Ansökningstiden till Aalto-universitetets magisterprogram pågår fram till 3.1.2020

Ansökningstiden till Aalto-universitetets magisterprogram inleddes måndag 2.12.2019 och avslutas fredag 3.1.2020 kl. 15.00.

År 2020 erbjuds 73 ansökningsalternativ inom ekonomi, konst och teknik. En majoritet av magisterprogrammen är engelskspråkiga.

Ansökan sker via Studieinfo-portalen. Ansökningsanvisningar hittar du på Studera på Aalto-sidorna.

I de engelskspråkiga utbildningsprogrammen som inleds hösten 2020 ska studerande som kommer från utanför EU-/EES-områdena betala en läsårsavgift på 15 000 euro. Studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift kan ansöka om stipendium. Beslut om stipendier fattas på basis av akademisk bedömning av de sökande som antas till programmen.  Stipendiet innebär en betalningslättnad (waiver). Tilläggsinformation om läsårsavgifter och stipendier hittar du på Studera på Aalto-sidorna.

Det har informerats även på universitetets sociala medier om att ansökningstiden för Aalto-universitetets magisterprogram har påbörjats.

För internationella gemensamma program gäller separata ansökningstidtabeller- och förfaranden. Mer information om att söka till de internationella gemensamma programmen finns på våra webbsidor.

Kontaktuppgifter för ansökningsservicen

Application period for Master’s programmes runs until 3 January 2020

The application period for Aalto University’s Master’s programmes started on Monday 2 December and ends on Friday 3 January 2020 at 3 pm.

In 2020 applicants for Master’s programmes can choose from 73 different study options in the fields of art and design, business, and technology. The majority of the programmes is offered in English.

Applying to Master’s programmes is done via Studyinfo.fi. See admission requirements and instructions for applying.

Students from outside the EU/EEA area will be required to pay a tuition fee of 15 000 euros per year in the study options offered in English. Applicants liable for payment can apply for a scholarship. The scholarship decisions are made on the basis of academic evaluation of the applicants selected to the programmes.  Scholarships are available in the form of a tuition fee waiver. More information about the fees and scholarships.

News about the beginning of the application period has been published on the university’s social media channels.

There are separate application periods and procedures for the international joint degree programmes. More information about applying for the international joint degree programmes is available on our website.

Admission Services’ contact information.