Yrittäjyyskursseja kaikille Aallon opiskelijoille kolmannessa periodissa

Startup Experience (9 ECTS, TU-E4100)
Rekisteröidy kevään Startup Experience –kurssille oppiaksesi, mitä tarvitset startup-maailman valloittamiseen. Koe, millaista on perustaa yritys ja mitä sen pyörittäminen vaatii, ilman oikean yrityksen perustamisen riskiä. Kurssin jälkeen olet paremmin valmistautunut navigoimaan nopeatempoisessa ja vaikeasti ennakoitavassa kaupallisessa ympäristössä - ja voit jopa ryhtyä itse yrittäjäksi.

Kahden kurssin yhteistyö tuo R&D projektinhallinnan and kemian tuotesuunnittelun yhteen (5 ECTS, TU-C3030 + CHEM-CV)
Kehitä suomalaiselle kosmetiikkayritykselle uusi tuote poikkitieteellisissä R&D tiimeissä - ensimmäisistä käyttäjätesteistä aina valmiiseen tuotteeseen asti. Kurssilla voit valita yhden kolmesta linjasta oman osaamisen ja kiinnostuksen pohjalta: R&D projektinhallinta, design ja markkinointi, tai kemian tuotesuunnittelu.

Starting Up verkkokurssi (2 ECTS, TU-C2090)
Ansaitse 2 opintopistettä opiskelemalla yrittäjyyttä missä ja milloin vain! Tämä kaikille avoin verkkokurssi tarjoaa johdannon yrittäjyyteen ja yleiskatsauksen startup-maailmaan. Kurssin jälkeen olet paremmin valmistautunut perustamaan oman yrityksen, esittelemään uuden tuotteen tai palvelun olemassa olevassa yrityksessä, ja osallistumaan keskusteluun yrittäjyydestä ja uusista liiketoimista.

Rekisteröidy ja suorita kurssi täällä: https://starting-up.org/en/
Lue lisää verkkokurssista
  (aalto.fi)


Mikä Aalto Ventures Program?

Aalto Ventures Program on Aalto-yliopiston yrittäjyyskoulutusohjelma. AVP:n opiskelijat työskentelevät monialaisissa tiimeissä, tekevät käytännönläheisiä harjoituksia ja saavat maailman muuttamiseen tarvittavia työkaluja, jotka toimivat yhtä lailla oman startupin perustusten valamiseen kuin olemassaolevan yrityksen remontoimiseen sisältä käsin. Me opetamme opiskelijoita rakentamaan kuin yrittäjä.

Lue lisää osoitteessa https://avp.aalto.fi

Lisää yrittäjyyskursseja kaikille aaltolaisille:
https://into.aalto.fi/display/ensivuaineet2018/Startup+Minor

Kurser i entreprenörskap för alla Aalto-studerande i period III

Startup Experience (9 ECTS, TU-E4100)
Anmäl dig till vårens Startup Experience-kurs för att lära dig vad som krävs för att lyckas i startup-världen. Du får uppleva hur det är att grunda och driva ett företag, utan att behöva starta ett företag på riktigt. Efter kursen har du bättre förutsättningar för att navigera i en kommersiell miljö som präglas av ett snabbt tempo och snabba förändringar – du kanske till och med blir företagare själv.

Samarbete mellan två kurser förenar R&D-projekthantering och kemisk produktdesign (5 ECTS, TU-C3030 + CHEM-CV)
Arbeta i ett tvärvetenskapligt R&D-team och skapa en ny produkt för ett finländskt kosmetikaföretag – från användartester till en färdig produkt. Du kan välja mellan tre linjer utgående från dina kunskaper och ditt intresse: R&D-projekthantering, design och marknadsföring eller kemisk produktdesign.

Webbkurs: Starting Up (2 ECTS, TU-C2090)
Studera entreprenörskap var och när som helst och få 2 studiepoäng! Denna webbkurs är öppen för alla som vill få en introduktion till entreprenörskap och en inblick i startup-världen. Efter kursen har du bättre förutsättningar för att grunda ett eget företag, presentera en ny produkt eller tjänst i ditt företag eller delta i diskussioner gällande entreprenörskap och affärer.

Anmäl dig till kursen och kom i gång här: https://starting-up.org/en/
Läs mer om webbkursen
  (aalto.fi)


Vad är Aalto Ventures Program?

Aalto Ventures Program är ett utbildningsprogram för entreprenörskap vid Aalto-universitetet. På AVP arbetar studerande i tvärvetenskapliga team, gör praktiska övningar och får verktyg för innovation och nytänkande, som kan användas antingen för att bygga en startup eller för att förnya ett befintligt företag inifrån.  Vi lär studerande att bygga som en entreprenör.

Läs mer på https://avp.aalto.fi

Fler kurser i entreprenörskap för aaltoiter:
https://into.aalto.fi/display/ensivuaineet2018/Startup+Minor  

Multidisciplinary Entrepreneurship Courses Available for Period lll

Startup Experience (9 ECTS, TU-E4100)
Register now to learn what you need for conquering the cliffs of the startup landscape. Experience what it’s like to found and run a startup, without actually having to set up a company. If you’re looking for textbook education, try Google – here you’ll get your hands dirty. After the course, you will be better prepared to navigate the fast paced and unpredictable commercial environment, or even become a founder yourself.

Collaboration of two courses brings together R&D management and chemical product design (5 ECTS, TU-C3030 + CHEM-CV)
Work in a multidisciplinary R&D team and develop a new product for a Finnish cosmetics company – all the way from initial user testing to production readiness. Choose one of three tracks based on your knowledge and interests: R&D project management, design and marketing, or chemical product development".

Starting Up online course (2 ECTS, TU-C2090)
Earn 2 credits on entrepreneurship by studying on your phone anywhere, anytime!
To make sure no great idea goes unpursued, we bring you Starting Up. This introductory level online course provides basic tools for anyone who wants to build a startup around a problem they’d like to solve, introduce a new product or service in their company, or understand and be able to better discuss new ventures.

Sign up and start learning: https://starting-up.org/en/
Read more about the online course
(aalto.fi)


What is Aalto Ventures Program?

Aalto Ventures Program is the entrepreneurship education program at Aalto University. At AVP, students work in multidisciplinary teams, do hands-on exercises and gain tools of mass disruption, ready to be used either to construct a startup or to renovate an existing company from within. We teach students to build like an entrepreneur.

Learn more at https://avp.aalto.fi

All Aalto Ventures Program courses: https://into.aalto.fi/display/ensivuaineet2018/Startup+Minor