Kyselyt on lähetetty kohderyhmille 3.12.- ja 4.12. Vastausaikaa on 19.12.2019 asti.

Opiskelijakyselyiden avulla selvitetään opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta sekä opinnoista. Kyselyiden teemoina ovat mm. opintojen eteneminen ja tavoitteet, opiskelumotivaatio ja opiskelutaidot, maisteriohjelmien kiinnostavuus, palvelutarpeen kartoitus sekä palaute. Keskeisessä roolissa kyselyissä on palvelujen tarjoaminen opiskelijalle. Kyselyiden tuloksia käytetään korkeakoulun opetuksen sekä opintojen ohjauksen kehittämiseen ja niiden tarkoituksena on myös aktivoida opiskelijaa kehittämään omaa oppimistaan.

Nämä opiskelijakyselyt ovat osa kandidaattivaiheen proaktiivista turvaverkkoa ja oppimispalveluiden kohdennettua palvelutuotantoa.

Lisätietoa opiskelijakyselyistä: advisors-eng@aalto.fi