Harjoittelupaikkaa kannattaa hakea jo vuoden alkuvaiheessa

Useat alan yritykset ilmoittavat yliopistoharjoitteluun soveltuvat työtehtävät avoimeksi jo heti uuden kalenterivuoden alussa. Ole aktiivinen, tutustu harjoittelukurssien suoritusvaatimuksiin ja seuraa alasi harjoittelupaikkojen hakuilmoituksia.

Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelija saa työharjoittelusta opintopisteitä suorittamalla ohjeiden mukaisesti oman alan työharjoittelua ja harjoittelukursseja. Harjoittelun laajuus sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa on 1-5 op. Harjoittelukurssit sijoitetaan tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin. 

Tukea työnhakuun ja lisätietoa harjoittelukursseista on saatavilla jo vuoden 2020 alussa mm. seuraavissa tapahtumissa: Kesätöihin 2020! –työnhakukoulutus ti 14.1.20 ja Summer Job Day 2020 - rekrytointitapahtuma to 16.1. klo 11-16 sekä harjoittelukurssien informaatiotilaisuuksissa.  Lisätietoa: https://into.aalto.fi/x/bYMr, https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Harjoittelu  sekä  harjoittelukurssien (ENG-A1010, ENG-A2020, ENG-A3030 ja ENG-E1010) MyCourses -sivuilta https://mycourses.aalto.fi/.

Det är värt att ansöka om praktik redan i början av året

Många företag inom branschen tillkännager lediga platser för universitetspraktik från början av det nya kalenderåret. Var aktiv, granska kraven för att genomföra dina praktikskurser och följ meddelandena om praktikplatser i din bransch.

En student vid Högskolan för Ingenjörsteknik tjänar högskolepoäng för praktikplatser genom att genomföra praktik och kurser i praktik inom sitt område, enligt anvisningar. Praktikens omfattning för både kandidatexamen och magisterexamen är 1-5 sv. Praktikskurserna placeras i  de valfria kurserna inom utbildningsprogrammet.

Jobbsökningsstöd och mer information om praktikplatser kan hittas redan i början av 2020 vid följande evenemang: Sommarjobb 2020! Jobbsökning Träning tisdag 14.1.20 och sommarjobbdag 2020 rekryteringsevenemang tisdag 16.1. från 11 till 16 och information om utbildningskurser. Mer information: https://into.aalto.fi/x/bYMr, https://into.aalto.fi/display/fikandeng/ Kurser för övning och träning (ENG-A1010, ENG-A2020, ENG-A3030 och ENG-E1010) MyCourses på https://mycourses.aalto.fi/.

The internship and summer job application period is approaching

Many companies announce their upcoming internship positions right at the beginning of the calendar year. Be active, check out the requirements for the practical training course of the School of Engineering and pay attention to internship announcements in your field.

Students of the School of Engineering can get credits from practical training by working and taking practical training courses. The extent of the practical training is 1­­­–5 cr at both the bachelor's and master's level. Practical training courses will be placed in elective studies.

Job search support and more information on internships is will be available at the beginning of 2020 at the following events: How to get a summer job 2020! training event on Tuesday 14 January 2020; the Summer Job Day 2020 recruitment event on Thursday 16 January 2020, 11:00–16:00; and information sessions for training courses.

Further information: https://into.aalto.fi/display/encareerweb and MyCourses pages for training courses (ENG-A1010, ENG-A2020, ENG-A3030 and ENG-E1010) at https://mycourses.aalto.fi/.