Starting Up on kaikille avoin ja maksuton 2 opintopisteen verkkokurssi, joka tarjoaa työkaluja ja perustietoa startup-yrittäjyydestä.

Aalto-yliopiston Starting Up -verkkokurssi kattaa startup-yrittäjyyden perusopinnot. Idea kurssista syntyi yrityskiihdyttämö Kiukaan opiskelijajäsenten keskuudessa, ja se on toteutettu yhteistyössä pääomasijoitusrahasto Maki.vc:n, Aalto-yliopiston yrittäjyyskoulutusohjelma Aalto Ventures Programin, sekä teknologiayritys Reaktorin kanssa. Starting Up on yliopiston tapa tarjota yhä laajemmalle yleisölle työkaluja ja perustietoa startup-yrittäjyydestä.

Kurssia varten on haastateltu 15 eurooppalaista yrittäjää, sijoittajaa ja teknologia-alan pioneeria. Kurssimateriaali avaa keskeisiä käsitteitä ja teemoja asiakashankinnasta tiimin muodostamiseen ja ongelman määrittelyyn.

Kurssi ja sen sisältö on opiskelijoiden, professoreiden, sijoittajien ja yrittäjien yhteistyön tulos. Varsinaisen startup-toiminnan aloittamisen lisäksi kurssi antaa valmiuksia ideoiden jatkokehittämiseen, jolloin kurssin oppeja voi hyödyntää esimerkiksi sisäisessä yrittäjyydessä.

Starting Up -kurssi on nyt suoritettavissa osoitteessa http://starting-up.org.

Starting Up -kurssin sivu MyCoursesissa

Kurssimateriaali on englanniksi. Korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille myönnetään Aalto-yliopiston puolesta 2 opintopistettä kurssin suorittamisesta. 

***

Starting Up is an open access online course covering the fundamentals of startup entrepreneurship. 


Aalto University's Starting Up course covers the fundamentals of startup entrepreneurship.The course was initiated by student-led startup accelerator Kiuas, and in the spirit of Nordic collaboration, has been designed together with early-stage VC fund Maki.vc, the university’s entrepreneurship education program Aalto Ventures Program, and technology company Reaktor. Starting Up is the university’s way of equipping a wider pool of prospective entrepreneurs with fundamental skills.

The team interviewed 15 European entrepreneurs, investors and tech pioneers to form the course material that covers everything from basic terminology to themes like validating a problem and go-to-market strategy. The final course content is the combined work of students, professors, VCs and entrepreneurs – a testament to the Nordic startup ecosystem, which was last year recognised as the world’s most connected and collaborative.

In addition to starting a startup, the course will provide you with the skills to further develop your ideas so that you can apply the lessons of the course, for example, in internal entrepreneurship.

Starting Up is now live and accessible worldwide at http://starting-up.org

Starting Up in MyCourses

All course materials are in English. University students can earn 2 ECTS credits for successfully completing the course.