MyCourses maintenance break 30.12.2019 at 9-16.30


Update contains normal maintanance and small bug fixes. Service is not in use during the update.

MyCoursesissa käyttökatko ma 30.12.2019 klo 9-16.30


Päivityksessä korjataan muutamia syksyllä esiintulleita virheitä. Päivityksen aikana palvelu ei ole käytössä.

MyCourses har serviceavbrott den 30 december 2019 kl 9-16.30


MyCourses är ur bruk från 9.00 till 16.30.