Erasmus-ohjelmassa erityistarpeista aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin on mahdollista saada esteettömyystukea vaihdon apurahan lisäksi. Erityistarve voi johtua vammasta, psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta tai esimerkiksi oppimisvaikeudesta. Tukea voi saada esimerkiksi esteettömään asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviin erityisjärjestelyihin. Yksilöllisten järjestelyratkaisujen tavoitteena on tukea vaihtoon lähtijää ja mahdollistaa sujuvampi opiskelu ja arki kohdemaassa.

Haku on jatkuva. Haku tehdään yhdessä vaihtokoordinaattorin kanssa ja korkeakoulu toimittaa hakemuksen eteenpäin Opetushallitukseen. Myönnettävä tukisumma päätetään aina tapauskohtaisesti, kuluihin pohjautuen.

Videoilla esteettömyystukea saaneet opiskelijat Sanna ja Katja kertovat kokemuksistaan ja kannustavat kaikkia lähtemään rohkeasti vaihtoon

Katso videot alta.

Sannan vaihto Dublinissa 

Katjan vaihtovuosi Alicantessa

Lisätietoja löydät INTOsta: https://into.aalto.fi/display/fikandchem/Apurahat,ja voit ottaa yhteyttä oman koulusi vaihdosta vastaaviin suunnittelijoihin, yhteystiedot: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=18525758