Aalto-yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus ilmoittautua KiVAKO-hankkeen kielten verkkokursseille (espanja, kiina, japani, korea, portugali, ranska, saksa, venäjä ja viittomakieli). Kevään 2020 vieraiden kielten KiVAKO-verkkokurssien ilmoittautuminen on 13.1.-22.1.2020.

Lisätietoja verkkokursseista ja ilmoittautumisohjeet


Studerande vid Aalto-universitetet har möjlighet att anmäla sig till webbaserade språkkurser (spanska, kinesiska, japanska, koreanska, portugisiska, franska, tyska, ryska och teckenspråk), som erbjuds inom ramen för projektet KiVAKO. Anmälningstiden för KiVAKO-webbkurser i främmande språk våren 2020 är 13.1–22.1.2020.

Mer information om webbkurserna och anvisningar för anmälan