För kandidat- och magisterstuderande

Alla | Elektroteknik | Handelshögskolan | Ingenjörsvetenskaper | Kemiteknik | Konstindustriella | Teknikvetenskaper

  1. 28.02.2018 Annex Aalto 28.2.2018
  2. 01.03.2018 Christoph Treier: Studier och karriärmål
  3. 08.03.2018 SEMINAR “EMPOWERING WOMEN IN BUSINESS LEADERSHIP”
  4. 14.03.2018 Meriteknologian näyttelyn avajaiset ja FITech Matchmaking, Ke 14.3.2018
  5. 25.04.2018 Uudet professorit luennoivat – Tenured Professors’ Installation Lectures 25.4.2018
  6. 05.09.2018 Aalto Day One 2018–2019: Lukuvuoden avajaispäivä || Opening of the academic year
  7. 24.10.2018 Uudet professorit luennoivat – Tenured Professors’ Installation Lectures 24.10.2018