Tandemprogrammet Each One Teach One söker språktutorer i svenska

Vill du lära dig ett språk utanför klassrum och lärare och få studiepoäng?  Är du bra på att lära någon annan svenska? Om ja, då är tandemprogrammet i svenska något för dig!

Språkcentret erbjuder sedan hösten ett tandemprogram i svenska som går ut på att ett av tandemspråken är svenska, medan det andra språket kan vara engelska, finska, franska, kinesiska, ryska, spanska eller tyska. För tillfället finns det stor efterfrågan på just språktutorer i svenska.

Programmet omfattar 1 sp eller mer och kan påbörjas när som helst under läsåret. Takten bestämmer du och ditt tamdempar själva. Läs mer på https://into.aalto.fi/display/filc/Each+One+Teach+One  eller var direkt i kontakt med johanna.makela@aalto.fi, lärare i svenska vid språkcentret.

Välkommen med!