Opiskelumahdollisuudet kesällä 2017

[ På svenska] [In English ]

Kesällä on myös mahdollista opiskella! Tarjolla on muun muassa tekniikan alan perusopintoja ja kesäkandidaattiseminaari, kieliopintoja sekä Avoimessa yliopistossa suoritettavia kauppatieteen alan kursseja. Lisätietoja kesäopetustarjonnasta löytyy Kesäopetuksen Into-sivuilta.

Tarjolla on myös kesätenttimahdollisuuksia ja opiskelijat voivat toivoa kesätenttejä. Tarkemmat ohjeet opiskelijoille ja opettajalle löytyvät kesätenttisivuilta. Lisäksi Aallon opiskelijoille on tarjolla erilaisia kansainvälisia kesäkursseja ja kesäkouluja.

Kesäopintoihin voi hakea kesäopintotukea, josta on lisätietoa Opintotuen Into-sivuilla.