Kolmikielinen termipankki Uniterms - ensimmäinen versio nyt käytössä

Aallon kolmikielisen termipankin Unitermsin ensimmäinen versio on nyt aaltolaisten käytössä osoitteessa:

Sanastoa kokeillaan aluksi melko suppealla sanamäärällä, mutta sitä kartutetaan koko ajan. Ensimmäisessä julkaisussa sanastoon on otettu lähinnä yksiköiden nimiä kolmella kielellä ja muuta sanastoa osittain satunnaisotannalla. Sanaston sisällön ylläpidosta vastaavat kielikeskuksen kääntäjät ja teknisestä toteutuksesta vastaa Oppimiskeskus.

Sanastosta voi hakea termejä hakutoiminnolla tai aihekategorioiden perusteella. Jos haluat ehdottaa korjauksia tai lisäyksiä sanastoon, lähetä kommenttisi kääntäjien yhteiseen sähköpostiosoitteeseen: kaannokset@aalto.fi