JOO-opintoja toisissa suomalaisissa yliopistoissa?

Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus Aalto-yliopistossa (kotiyliopisto), voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa (kohdeyliopisto). Sopimuksen piiriin kuuluvat sekä perus- että jatkotutkinto-oikeuden saaneet opiskelijat.

Hakemukselle tulee saada Aalto-yliopiston puolto. Sitä varten opintojen on oltava osa hyväksyttyä opintosuunnitelmaa. Puoltaessaan hakemusta Aalto-yliopisto sitoutuu maksamaan opinto-oikeuksista ja suoritetuista opinnoista JOO-sopimuksessa määritellyn korvauksen kohdeyliopistolle. Opiskelijalle JOO-opinnot ovat maksuttomia.

Yliopistoilla on joko jatkuva haku, tai ne noudattavat hakuaikoja 1.4.–30.4. ja 1.10.–31.10. Nyt voi hakea kevään 2018 opintoihin niissä yliopistoissa, jotka noudattavat hakuaikoja.

Helsingin yliopisto on siirtynyt noudattamaan keskitetysti hakuaikoja 1.4.–30.4. ja 1.10.–31.10. Kevään 2018 opintojen haku päättyy 31.10. klo 15.45. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen käsittelylle Aalto-yliopistossa on myös varattava tarpeeksi aikaa, että hakemus on kohdeyliopistossa, kun hakuaika päättyy.

Lisätietoa:
https://into.aalto.fi/display/fimobility/Aallon+opiskelijoille