Avery - Index to Architectural Periodicals jälleen käytössä

Avery - Index to Architectural Periodicals (ProQuest)
Aalto-Finnassa: https://aalto.finna.fi/Record/alli.793697?lng=fi

Avery on viitetietokanta, joka sisältää laajasti viitetietoja arkkitehtuurin lehtiartikkeleista vuodesta 1934.
Tietokannan sisältö painottuu seuraaviin aihealueisiin: arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri, kaupunkisuunnittelu, kulttuuriympäristön suojelu sekä sisustussuunnittelu.

Linkit Avery-tietokantaan löytyvät myös Oppimiskeskuksen Tiedonhakijan oppaista:
Arkkitehtuuri http://libguides.aalto.fi/c.php?g=410668&p=2798048
Muotoilu http://libguides.aalto.fi/c.php?g=410635&p=2797333 (Tila- ja kalustesuunnittelu)

E-aineistojen käyttö http://libguides.aalto.fi/e-aineistot
Palvelu on hankittu käyttöön vuoden sopimuksella.

Lisätietoa: e-resources@aalto.fi