Ansökningstiden till Aalto universitetets magisterprogram pågår fram tills 24.1.2018

[Suomeksi] [In English]

Ansökningstiden till Aalto universitetets magisterprogram började på fredag 15.12.2017 kl.9:00 och tar slut onsdag 24.1.2018 kl.15:00.

År 2018 erbjuds 76 ansökningsalternativ inom det ekonomiska, konstnärliga och tekniska områdena. Största delen av magisterprogrammen är engelskspråkiga.

Ansökningen sker enligt utbildningsområde i Aalto universitetets ansöknings- och urvalssystem, Apply. Områdesspecifika ansökningsanvisningar hittas från studies- sidorna. http://www.aalto.fi/sv/studies/master_admissions/

De som på hösten 2018 påbörjar engelskspråkiga utbildningar och som kommer från andra länder än EU/ETA-områden debiteras 15 000 € i läsårsavgift. De skyldiga till att betala kan ansöka om stipendium. Stipendiebesluten görs på basis av de studerandena som valts enligt akademisk utvärdering till programmen. Stipendiet består av en läsårsavgiftsdispens. Mera info om läsårsavgifter och stipendier för sökande hittas från studies- sidorna. http://www.aalto.fi/sv/studies/fees_and_scholarships/ 

Det har informerats om starten för ansökningstiden till Aalto universitetets magisterprogram på universitetets egna nätsidor, samt i sociala medier.

Rådgivning åt de sökande sker främst via e-post. Ansökningsservicens e-postadress är ansokningsservice@aalto.fi.

Ansökningarna till tekniska och konstnärliga området behandlas i Otnäs, ansökningarna till ekonomiska området i Handelshögskolan.

Till internationella program som leder till en gemensam examen är det specifika ansökningstider och urvalsförfarande. Mera info om att ansöka till internationella program som leder till en gemensam examen hittas från vår webbsida: http://www.aalto.fi/sv/studies/master_admissions/international_joint_degree_programmes/

Ansökningsservicens kontaktuppgifter (tillgängliga även på http://www.aalto.fi/fi/studies/contact_information/)

Otnäs servicepunkt, det tekniska och konstnärliga utbildningsområdet

Telefonservice, allmän: 02944 29290
Besöksadress: Otakaari 1, 1.vån, rum Y198
Postadress: Aalto universitetetets ansökningsservice, PB 11110, 00076 Aalto

Otnäs servicepunkts öppethållningstider hittas från webbsidan.

Tölös servicepunkt, det ekonomiska området

Telefonservice, magistersökanden: 040 353 8104
Besöksadress: Runebergsvägen 14-16, Helsingfors ( endast på förhand bestämda träffar)
Postadress: Aalto universitetets Handelshögskola, Lärningstjänster, PL 21210, 00076 Aalto