Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman toisen vuoden opiskelijoille lähetettiin kysely 3.12.2019. Kyselyyn vastasi 142 opiskelijaa. Kiitos vielä kaikille vastanneille!

Kyselyyn saatujen vastausten perusteella toisen vuoden opiskelijoiden motivaatio on korkealla. Opiskelijan itsensä kokemaa motivaatiota mittaavan kysymyksen perusteella motivaatio on korkea tai melko korkea 76% vastaajista. Tavoiteajassa opintonsa, eli kolmessa vuodessa kandidaatin tutkinto ja DI-tutkinto kahdessa vuodessa, suorittamista aikovien osuus vastaajista on 76%.

Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijakyselyiden yhteydessä tarjotaan opiskelijalle mahdollisuus tilata lisätietoa tai palvelua. Tämän kyselyn yhteydessä palvelua tilasi 72 opiskelijaa ja he tilasivat yhteensä 245 palvelua. Suosituimmiksi palveluiksi muodostuivat sivuaineet, maisteriopinnot ja kieliopinnot. Palvelua pyytäneille vastataan tammikuun aikana. Palvelut tulevat olemaan henkilökohtaisia ohjaustapaamisia tai ohjaavia sähköpostiviestejä.

Lisätietoja kyselystä ja sen tuloksista:
advisors-eng@aalto.fi

Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman kyselyt ovat osa Insinööritieteiden korkeakoulun opintojen ohjauksen proaktiivista turvaverkkoa.