Förfrågan skickades ut den 3.12.2019 till andraårsstuderanden i Högskolan för ingenjörsvetenskaper. 142 studeranden svarade på enkäten. Tack igen till alla som svarade!

Enligt de erhållna svaren på enkäten, är andraårsstuderandes motivation hög. I en fråga som mäter den egna uppfattade motivationen, svarade 76% hög eller rätt så hög. 76 % av dem som svarade på enkäten ämnar avklara studierna inom måluppsatt tid, dvs. kandidat inom tre år och DI-examen inom två år, ämnar.

I samband med studerandeförfrågan i Högskolan för ingenjörsvetenskaper erbjöds möjlighet för den studerande att beställa tilläggsinformation eller tjänster. I samband med denna förfrågan beställde 72 studeranden om tjänster och sammanlagt beställdes 245 tjänster. Till de mest populära tjänsterna tillhörde biämnen, magisterstudier och språkstudier. Tjänsterna kommer vara personliga möten och e-post meddelanden med tilläggsinformation.

Tilläggsinformation om förfrågan och dess resultat:
advisors-eng@aalto.fi

Enkäterna i Högskolan för ingenjörsvetenskaper är del av studiehandledningens proaktiva skyddsnät i Högskolan för ingenjörsvetenskaper.