Haku Tohokun yliopiston kesäohjelmana on avattu. Haku on Tohokun toiveesta koordinoitu, mikä tarkoittaa, että Tohokun kesäkoulusta kiinnostuneet hakevat ensin Aallon sisäisessä haussa kesäkoulupaikkaa ja hakijoiden joukosta Aalto valitsee kesäkouluun ehdotettavat lopulliset hakijat. Aallon sisäisen haun valintakriteerinä on hakijan tunnusluku (opintopisteet jaettuna läsnäolokausilla kerrottuna keskiarvolla). Aalto voi ehdottaa kahta (2) hakijaa Tohokun TUJP-ohjelmaan. Ohjelmaan ei voi hakea itsenäisesti ilman, että hakemus on vahvistettu Aallon toimesta. Kesäkouluun hakeminen edellyttää, että kesäopinnot hyväksi luetaan opiskelijan Aalto-yliopiston tutkintoon. Kesäkouluun valittu opiskelija vastaa itse kesäkouluun liittyvistä kustannuksista.

Aikataulusyistä hakea voi vain Tohokun yliopiston TUJP-ohjelmaan TUJP: https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/short/tujp/

Kesäkoulun ajankohta:

TUJP 1: 27.5.-23.6.2020 (neljä viikkoa, 8 ECTS)
TUJP 2: 1.7.-14.7.2020 (kaksi viikkoa, 4 ECTS)

Täydennys 22.1.: kesäkouluista on valittava yksi, molempiin ei ole mahdollista hakea.


Aallon sisäisen haun DL on 31.1.2020.

Tohokun kesäkoulupaikan saavalle myönnetään samalla Aalto-yliopiston matka-apuraha kesäkouluihin. Matka-apuraha myönnetään hakijan oman korkeakoulun periaatteiden mukaisesti.

Aallon sisäistä hakua koskevat ohjeet:

1. Käytä hakemiseen Aallon free mover -lomaketta, joka löytyy tämän linkin takaa

2. Lomakkeen täyttämiseksi muutama ohje:

  • Start semester: valitse "Spring term 2020"
  • Exchange duration: valitse "One semester"
  • Destination University: kirjoita "Tohoku University, summer school"

3. Liitä sähköiseen hakemukseen seuraavat liitteet:

  1. hyväksytty kesäkoulun opintosuunnitelma (opintojensuunnittelijan ja professorin allekirjoitukset)
  2. englanninkielinen suoritusote
  3. englannin kielitodistus (ei tarvita, jos olet käynyt jonkin Aallon englannin kielikursseista ja suoritus nähtävissä suoritusotteella)
  4. TTBJ/SPOT90 Japanese testitulos* (testiin linkki Tohokun ohjeissa)

Alla näkyvät hakudokumentit palautetaan vasta Aallon sisäisen valinnan jälkeen, jos hakija tulee valituksi kesäkouluun:
1. kopio passin nimiösivusta
5. Motivaatiokirje (300-400 sanaa)
6. mahd. JASSO apurahahakemus

Lisätietoa pyydettäessä: Mari Dagnall, exchanges-sci@aalto.fi