Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman kolmannen vuoden opiskelijoille lähetettiin kysely 3.12.2019. Kyselyyn vastasi 96 opiskelijaa. Kiitos vielä kaikille vastanneille!

Kyselyyn saatujen vastausten perusteella kolmannen vuoden opiskelijoiden motivaatio on melko korkealla. Opiskelijan itsensä kokemaa motivaatiota mittaavan kysymyksen perusteella motivaatio on korkea tai melko korkea 64% vastaajista. Tavoiteajassa opintonsa, eli kolmessa vuodessa kandidaatin tutkinto ja DI-tutkinto kahdessa vuodessa, suorittamista aikovien osuus vastaajista on 56%.

 

Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijakyselyiden yhteydessä tarjotaan opiskelijalle mahdollisuus tilata lisätietoa tai palvelua. Tämän kyselyn yhteydessä palvelua tilasi 62 opiskelijaa ja he tilasivat yhteensä 151 palvelua. Suosituimmiksi palveluiksi muodostuivat maisteriopinnot, HOPS ja vaihto-opinnot. Palvelua pyytäneille vastataan tammikuun aikana. Palvelut tulevat olemaan henkilökohtaisia ohjaustapaamisia tai ohjaavia sähköpostiviestejä.

Lisätietoja kyselystä ja sen tuloksista: advisors-eng@aalto.fi

 

Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman kyselyt ovat osa Insinööritieteiden korkeakoulun opintojen ohjauksen proaktiivista turvaverkkoa.