You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Förfrågan skickades ut den 3.12.2019 till tredjeårsstuderanden i Högskolan för ingenjörsvetenskaper. 96 studeranden svarade på enkäten. Tack igen till alla som svarade!

Enligt de erhållna svaren på enkäten, är tredjeårsstuderandes motivation hög. I en fråga om mäter den egna uppfattade motivationen, svarade 64% hög eller rätt så hög. 56 % av dem som svarade på enkäten ämnar avklara studierna inom måluppsatt tid, dvs. kandidat inom tre år och DI-examen inom två år, ämnar.

 

I samband med studerandeförfrågan i Högskolan för ingenjörsvetenskaper erbjuds möjlighet för den studerande att beställa tilläggsinformation eller tjänster. I samband med denna förfrågan beställde 62 studeranden om tjänster och sammanlagt beställdes 151 tjänster. Till de mest populära tjänsterna tillhörde magisterstudier, ISP och utbytestudier. Tjänsterna kommer vara personliga möten och e-post meddelanden med tilläggsinformation.

Tilläggsinformation om förfrågan och dess resultat: advisors-eng@aalto.fi

 

Enkäterna i Högskolan för ingenjörsvetenskaper är del av studiehandledningens proaktiva skyddsnät i Högskolan för ingenjörsvetenskaper.