Kerro meille, miksei kansainvälisyys opinnoissa kiinnosta – tai miksi se kiinnostaa!

AYY ja Aalto-yliopisto keräävät tietoa Aallon kansainvälisiin opintoihin liittyvien mahdollisuuksien ja palveluiden parantamiseksi. Kaikki kysymykset ovat vapaaehtoisia, vastaamiseen menee n. 5 min. Vastaajien kesken AYY arpoo 2 kpl 50 euron lahjakorttia Aalto Shopiin. Vastausaikaa 23.2. asti!

Kyselyyn: https://webropol.com/s/kvaalto

Berätta för oss varför internationalisering i studierna inte är intressant – eller varför det är intressant!

AUS och Aalto-universitetet samlar in information för att förbättra möjligheter och tjänster som rör internationella studier. Alla frågor är valfria och att svara tar ungefär 5 minuter. Bland dem som svarar på enkäten lottar AUS ut 2 presentkort à 50 euro för Aalto Shop. Svara senast 23.2.!

Till enkäten: https://webropol.com/s/kvaalto

Please share with us, why international studies interest you - or why don't they!

Aalto University Student Union and Aalto University are collecting information on international studies in order to improve their possibilities and services. Answering the survey is voluntary, it takes about 5 min to answer. Among the participants to this survey, AYY raffles 2 gift cards, each 50 eur for Aalto Shop. Please answer by 23rd Feb!

To the survey: https://webropol.com/s/kvaalto