Onsdag 26.2.2020 kl 14-16 @Design Factory

Föreläsningen hålls på svenska. Ingen förhandsanmälan.

GRIT betyder beslutsamhet och är konsten att inte ge upp. Grit baserar på individens passion för ett visst långsiktigt mål. Det innebär att aldrig sluta öva och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära. Föreläsningen lär dig hur grit kan utvecklas och förstärkas för att nå resultat i studier och sen i karriären.

Christoph har blivit en mycket eftertraktad föreläsare och har uppdrag i hela världen. Han behärskar konsten att motivera och inspirera. Christoph föreläser på ett underhållande sätt och med stor inlevelse. Han sprider entusiasm och optimism och lyckas presentera komplexa samband på ett lättförståeligt sätt och får åhörarna inte bara att tänka efter utan också agera.

***

Christoph Treier luennoi Aalto-yliopistossa miten onnistua opinnoissa ja työelämässä. 
Keskiviikkona 26.2.2020 klo 14-16  @Design Factory 
Luento pidetään ruotsiksi. Ei ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa!

Lisätietoa Pia Rydestedt pia.rydestedt@aalto.fi tai 050-560 8378