Apurahat on tarkoitettu Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen (CHEM, ELEC, ENG,
SCI) ja Arkkitehtuurin laitoksen jatko-opiskelijoille:

  • Jatko-opiskelu tai jatko-opiskelijoiden pitkät ulkomaanvierailut (Merkkipäivärahasto, Juhlarahasto sekä Harri Hintikan, Matti Ilmarin,
    Kalevi Nummisen, Pentti Talosen ja Paavo Urosen rahastot, yhteensä 100 000 €)
  • Jatko-opiskelu, alana yksityinen yrittäjätoiminta ja liiketaloustiede (Yrjö Uiton säätiö, yhteensä 30 000 €)

Säätiö tukee kokopäiväistä jatko-opiskelua ja arvostaa nopeaa etenemistä perustutkinnosta väitöskirjaan. Apuraha voidaan myöntää myös vuotta lyhyemmäksi ajaksi. Etusija annetaan pitkille ulkomaisille tutkimusvierailuille, jolloin apurahaa voidaan myöntää kuluihin, ei kuitenkaan päivärahoihin tai lukukausimaksuihin. Apurahoja ei myönnetä materiaalikuluihin eikä kannustusapurahoiksi.

Apurahalla voidaan kattaa kuluja aikavälillä 1.6.2020-31.12.2021.

Apurahapäätökset tehdään toukokuun 2020 loppuun mennessä. Apurahojen saajista julkistetaan nimi, oppiarvo, apurahan suuruus ja käyttötarkoitus, tutkimusala ja tutkimuksen aihe. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus koostuu sähköisestä lomakkeesta https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-tekniikan-tukisaatio/apurahat-tukisaationomaisuuden-tuotosta ja sen liitteistä. Määräaika sekä sähköisen lomakkeen täyttämiselle että liitteiden toimittamiselle tukisäätiön toimistoon on 5.3.2020 klo 15:00.

Lisätietoja toimistonhoitajalta p. 050 400 9988, annakaija.halonen@aalto.fi (Otakaari 1, huone Y188a, PL 11100, 00076 Aalto).

Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiö sr
Otakaari 1, 02150 Espoo

Ella Bingham
Toiminnanjohtaja