Hae Creating Multidimensional Experiences – Aalto Ventures Program kesäkurssille!

Aalto Ventures Program kesäkurssi Creating Multidimensional Experiences järjestetään jälleen elokuussa 2020! Opi luomaan immersiivisiä kokemuksia monialaisessa, kansainvälisessä ryhmässä, työskennellen yhdessä kohti kestävää tulevaisuutta. Kolmen viikon aikana siirryt ideasta validoituun, kestävään liiketoimintakonseptiin, opit tekemällä ja tutustut Helsingin maailmanlaajuisesti tunnettuun startup-kulttuuriin. Viime vuonna kurssille osallistui opiskelijoita 15 huippuyliopistosta ympäri maailmaa.

Creating Multidimensional Experiences (8 cr) on kesäkurssi, joka järjestetään 3. - 21. elokuuta 2020.

Kurssilla on neljä painopistealuetta: 

 • kulttuurin ja ihmisten ymmärtäminen
 • menetelmien ja työkalujen oppiminen kokemusten luomiseksi kestävällä liiketoimintamallilla
 • miten saada yrityksesi erottumaan joukosta tarinankerronnan ja pitchaamisen avulla
 •  ja tekemään tämä kaiken huolehtien omasta hyvinvoinnista

Katso lisätietoja kurssin kotisivuilta ja hae kurssille!

Kurssilla on jatkuva valintaprosessi; jos kurssi täyttyy ennen hakemusjakson päättymistä, rekisteröinti suljetaan aikaisemmin. Kurssi on ilmainen Aalto-yliopiston opiskelijoille, ilmoittautuminen ilmoittautumislomakkeen kautta.

Mikä Aalto Ventures Program?
Aalto Ventures Program on Aalto-yliopiston yrittäjyyskoulutusohjelma. AVP:n opiskelijat työskentelevät monialaisissa tiimeissä, tekevät käytännönläheisiä harjoituksia ja saavat maailman muuttamiseen tarvittavia työkaluja, jotka toimivat yhtä lailla oman startupin perustusten valamiseen kuin olemassaolevan yrityksen remontoimiseen sisältä käsin. Me opetamme opiskelijoita rakentamaan kuin yrittäjä. Lue lisää osoitteessa https://avp.aalto.fi
Lisää yrittäjyyskursseja kaikille aaltolaisille: https://into.aalto.fi/display/ensivuaineet2018/Startup+Minor

Sök till Creating Multidimensional Experiences Aalto Ventures Program sommarkurs!


Aalto Ventures Program sommarkurs Creating  Multidimensional  Experiences kommer att köras igen i augusti 2020! Lär dig att skapa engagerande upplevelser i ett tvärvetenskapligt team av internationella studenter som arbetar tillsammans för en hållbar framtid. Under tre veckor av magisk finsk sommar kommer du att gå från en idé till en validerad och hållbar affärsidé, lära dig genom att göra och lära känna och förstå startup-kulturen i Helsingfors. Förra året hade kursen studenter från 15 topuniversitet från hela världen.

Creating  Multidimensional  Experiences är en 8 ECTS sommarkurs under den 3 - 21 augusti 2020.

Kursen har fyra fokusområden:  

 • lära dig förstå kulturer och människor
 • ta i bruk nya metoder och verktyg för att skapa hållbara upplevelser med en livskraftig affärsmodell
 • använda berättelser för att marknadsföra ditt företag samt göra allt detta samtidigt som du tar hand om ditt eget välbefinnande.  

Hitta mer information på kursens webbsajt och ansök till kursen nu!

Kursen har en löpande urvalsprocess; om kursen fylls upp innan ansökningsperioden upphör, kommer registreringen att stängas tidigare. Kursen är gratis för Aalto studenter, registrering via registreringsformuläret.

Vad är Aalto Ventures Program?
Aalto Ventures Program är ett utbildningsprogram för entreprenörskap vid Aalto-universitetet. På AVP arbetar studerande i tvärvetenskapliga team, gör praktiska övningar och får verktyg för innovation och nytänkande, som kan användas antingen för att bygga en startup eller för att förnya ett befintligt företag inifrån.  Vi lär studerande att bygga som en entreprenör.  
Läs mer på https://avp.aalto.fi
Fler kurser i entreprenörskap för aaltoiter: https://into.aalto.fi/display/ensivuaineet2018/Startup+Minor

Join Aalto Ventures Program Summer Course - Creating Multidimensional Experiences!

Aalto Ventures Program Summer Course Creating Multidimensional Experiences will be running again in August 2020!  Learn to create immersive experiences in a multidisciplinary team of international students, working together towards a sustainable future. During the three weeks of magical Finnish summer, you will go from an idea to a validated sustainable business concept, learn by doing, and get to know and understand the globally renowned startup culture in Helsinki. Last year, the course had students from 15 top universities all around the world.

Creating Multidimensional Experiences (8 cr) is a summer course taking place on 3rd - 21st of August 2020.

The course has four focus areas: 

 • understanding the culture and people
 • learning the methods and tools for creating sustainable experiences with a viable business model
 • using storytelling and pitching to make your business stand out
 • and doing all this while taking care of one’s own wellbeing

Find more information on the course website and apply now!

The course has a continuous selection process; if the course fills up before the application period ends, the registration will be closed earlier. The course is free for Aalto University students, registration through the registration form.

What is Aalto Ventures Program?
Aalto Ventures Program is the entrepreneurship education program at Aalto University. At AVP, students work in multidisciplinary teams, do hands-on exercises and gain tools of mass disruption, ready to be used either to construct a startup or to renovate an existing company from within. We teach students to build like an entrepreneur.
Learn more at https://avp.aalto.fi
All Aalto Ventures Program courses: https://into.aalto.fi/display/ensivuaineet2018/Startup+Minor