We want to remind you that Aalto University IT Services never asks you to enter your username or password using a link sent by email. If you receive a message asking you to update or enter your username or password via a link sent by email, this is a phishing attempt. Phishing refers to an activity where an outsider tries to gain access to sensitive information such as passwords, payment card information, etc.

If you receive a phishing email in your Aalto Inbox, please follow the instructions to report it to the Aalto Cyber Security Team. If you have accidentally entered your password through a link provided in an email, you must immediately change your password at password.aalto.fi and inform the Cyber Security Team to prevent outsiders from logging in to Aalto's IT systems.

Aalto University’s employees have recently received several fraudulent calls. During the call, the person claimed to be a Microsoft IT support person and said there was some error with the user’s computer. The calls have come from forged + 358 numbers. Calls referring to conference lodging arrangements have been reported, too. These calls originate from abroad.

These calls are fraudulent, in which an outsider attempts to take control of a user's computer and access information on the computer or Aalto University’s IT systems. Conference lodging calls are attempts to gain access to Aalto’s credit card data. If you receive any such calls, please do not answer any questions, end the call and report it to Cyber Security Team.

CONTACT INFO security@aalto.fi, servicedesk@aalto.fi

--

Tietojen kalastelua sähköpostilla ja huijauspuheluita Aalto-yliopistossa

Muistutamme kaikkia aaltolaisia, että Aalto-yliopiston IT-palvelut ei koskaan pyydä sinua syöttämään tunnuksiasi tai salasanaasi sähköpostiviestillä toimitetun linkin välityksellä. Jos saat tällaisen viestin, on kyseessä tietojenkalasteluyritys. Tietojenkalastelu tarkoittaa toimintaa, jossa ulkopuolinen toimija yrittää saada tietoonsa arkaluontoisia tietoja, kuten salasanoja, maksukorttitietoja, tms.

Jos saat tietojenkalasteluviestin Aalto-sähköpostisi Saapuneet-kansioon, ilmoita siitä tämän ohjeen mukaan Aalto-yliopiston Tietoturvaryhmälle. Jos olet vahingossa syöttänyt salasanasi viestissä tulleen linkin kautta, salasana on vaihdettava välittömästi salasana.aalto.fi:ssä ja ilmoitettava asiasta Tietoturvaryhmälle, jotta ulkopuolisten kirjautuminen Aallon IT-järjestelmiin voidaan estää.

Aalto-yliopiston työntekijöille on soitettu viime aikoina lukuisia huijauspuheluita. Puheluissa henkilö on esittäytynyt englannin kielellä olevansa Microsoftin IT-tukihenkilö ja kertonut, että puheluun vastanneen henkilön tietokoneessa on jotain vikaa. Nämä puhelut ovat tulleet väärennetyistä +358-alkuisista numeroista. Myös konferenssien majoituksiin liittyviä huijauspuheluita on raportoitu, ja nämä puhelut ovat tulleet ulkomailta.

Puhelut ovat huijauspuheluita, joilla huijaaja yrittää saada henkilön tietokoneen haltuunsa ja päästä käsiksi käyttäjän tietokoneella tai Aalto-yliopiston IT-järjestelmissä oleviin tietoihin. Konferenssien majoitukseen liittyvät puhelut ovat yrityksiä urkkia Aallon luottokorttien tietoja. Jos saat tällaisen puhelun, älä vastaa soittajan kysymyksiin, katkaise puhelu ja ilmoita saamastasi puhelusta Tietoturvaryhmälle.

YHTEYDENOTOT security@aalto.fi, servicedesk@aalto.fi

--

E-postphishing- och telefonsamtalskampanjer pågår

Vi påminner er om att Aalto-universitetets IT-tjänster aldrig ber dig att ange ditt användarnamn eller lösenord med en länk skickad via e-post. Om du får ett meddelande som ber dig att uppdatera, eller ange ditt användarnamn eller lösenord, via en länk skickad via e-post, är detta ett phishing-försök. Phishing hänvisar till en aktivitet där en utomstående försöker få tillgång till känslig information som lösenord eller betalningskortsinformation.

Om du får ett phishing-e-postmeddelande i din Aalto-inkorg, följ instruktionerna för att rapportera det till Aalto-universitetets cybersäkerhetsteam. Om du av misstag har angett ditt lösenord via en länk i ett e-postmeddelande, ska du omedelbart ändra ditt lösenord på password.aalto.fi och även informera Cyber Security Team, för att förhindra att utomstående användare loggar in på Aaltos IT-system.

Aalto-universitetets anställda har nyligen fått flera bedrägliga samtal. Samtalen ser ut att komma från finländska (+358) nummer. Under samtalet påstod personen att vara en Microsoft IT-supportperson och sa att det fanns något fel med användarens dator.

Dessa samtal är bedrägerier, där en utomstående försöker ta kontroll över användarens dator och få tillgång till information på datorn eller Aalto-universitetets IT-system. Om du emottar ett sådant samtal, svara aldrig på några som helst frågor, avsluta samtalet och rapportera det till Cyber Security Team.

KONTAKT security@aalto.fi, servicedesk@aalto.fi