Basic information

Code: BIZ31210

Extent: min 24 ECTS

Language: English / suomi

Organizing department: School of Business, Deparment of Economics

Teacher in charge: Marko Terviö

Administrative contact: Elina Yrjänäinen

Target group: Only available to students of the English-medium Bachelor’s Programme in Economics. Other students cannot choose this minor.

Content and structure of the minor

An individual minor is an option for students who are otherwise unable to find a minor that supports their objectives at Aalto University. If a suitable minor is offered at another Finnish university, students should primarily seek to complete a minor there by means of a flexible right to study (JOO) or otherwise.

The individual minor cannot be miscellaneous set of unconnected courses. Instead, it must form a justifiable whole which clearly supports the learning outcomes of the student’s degree and can be assigned a descriptive name.

Before beginning their studies towards the individual minor, students must obtain approval for it as part of the personal study plan (HOPS) process. To do so, they must submit a free-format application to the planning officer of the programme. The structure and contents of the individual minor are approved by the teacher in charge in accordance with the policy outlined above.

Perustiedot

Koodi: BIZ31210

Laajuus: min 24 op

Kieli: English / suomi

Järjestävä laitos: Kauppakorkeakoulu, Taloustieteen laitos

Vastuuopettaja: Marko Terviö

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Elina Yrjänäinen

Kohderyhmä: Economics-kandidaattiohjelman opiskelijat. Muut opiskelijat eivät voi valita tätä sivuainetta

Sisältö ja rakenne:

Henkilökohtainen sivuaine voidaan muodostaa opiskelijalle tilanteessa, jossa opiskelijan tavoitteita vastaavaa valmista sivuainekokonaisuutta ei ole tarjolla Aalto-yliopistossa. Jos sopiva sivuaine on tarjolla toisessa suomalaisessa yliopistossa, tulee ensisijaisesti selvittää mahdollisuus sivuaineen suorittamiseen esimerkiksi JOO-opinto-oikeudella.

Henkilökohtaisen sivuaineen tulee muodostaa perusteltavissa oleva kokonaisuus, joka voidaan nimetä ymmärrettävällä tavalla ja osoittaa, miten kokonaisuus tukee tutkinnon osaamistavoitteiden täyttymistä. Henkilökohtainen sivuaine ei voi muodostua sattumanvaraisista kursseista, joilla ei ole osoitettavissa olevaa yhteyttä keskenään.

Henkilökohtainen sivuaine tulee hyväksyttää ennen opintojen suorittamista osana HOPSin laatimista. Opiskelija toimittaa vapaamuotoisen hakemuksen perusteluineen ohjelman suunnittelijalle. Henkilökohtaiseen sivuaineen rakenteen ja sisällön hyväksyy vastuuopettaja edellä kuvattujen linjausten mukaisesti.