Hyvä opiskelija, noudathan HSL-kortin jos sinulle ei sellaista vielä ole! 

Aalto-yliopiston lukitus- ja kulunhallinnan muutoksen myötä myös opiskelijoiden liikkuminen yliopiston rakennuksissa muuttuu. Jos liikut Kandidaattikeskuksen (Otakaari 1) tiloissa, tulee sinulla olla kulkutunniste (HSL-kortti) joka on rekisteröity ja toimii kulkutunnisteena. Kandidaattikeskuksen käytävien ovet menevät lukkoon 2. kerroksesta ylöspäin maaliskuun lopussa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 2.-5. krs. opetustiloihin tarvitsee aina kulkutunnistetta (HSL-korttia) kun kyseisissä tiloissa liikutaan. Lue lisää aalto.fi/accesscontrol

HSL:n matkakortti, sekä vihreä että sininen, toimii rekisteröimisen jälkeen kampuksella opiskelijoiden kulkutunnisteena. Uusi HSL-kortti (sininen) toimii HSL:n matkalippuna ja kulkutunnisteena kampuksella, vanha vihreä HSL-kortti toimii ainoastaan kulkutunnisteena (eli ei julkisissa kulkuvälineissä). Mikäli sinulla ei ole HSL-korttia, hae matkakortti HSL:n toimipisteestä. Lukitus- ja kulunhallinnan muutos edistyy rakennuksittain. Jatkossa Aalto-yliopiston rakennuksissa liikkumiseen tarvitaan aikaisempaa enemmän HSL-korttia. Käy rekisteröimässä kortti mahdollisimman pian, jos HSL-korttiasi ei ole vielä rekisteröity käyttöön

HSL-kortin rekisteröiminen   

Rekisteröi HSL-korttisi https://idcard.aalto.fi  -sivustolla. Palveluun kirjaudutaan Aalto-tunnuksella ja salasanalla. Sivulla kysytään puhelinnumero kansainvälisessä muodossa ja HSL-kortin numero. Mikäli sinulla on ongelmia kortin aktivoimisessa, ole yhteydessä IT Service Deskiin: servicedesk@aalto.fi   

Kulunhallintajärjestelmän muutos tulee vaikuttamaan kaikkiin Aalto-yliopiston kiinteistöjen käyttäjiin. Lukitus uusitaan tämän vuoden aikana kaikissa Aalto-yliopiston kiinteistöissä; aikataulun näet aalto.fi/accesscontrol

Hej studerande, hämta ditt HRT-kort ifall du inte redan har ett!

I och med förändringen av Aalto-universitetets lås- och passerkontroller förändras tillträdet till universitetsbyggnaderna också för studerande. Om du rör dig i Kandidatcentrets (Otsvägen 1) utrymmen kommer du att behöva ett passerkort (HRT-kort) som är registrerat och fungerar som ett passerkort. Dörrarna till Kandidatcentrets korridorer kommer att låsas från 2: a våningen upp i slutet av mars. I praktiken innebär detta att i fortsättningen kommer man alltid att behöva ett passerkort för tillträdet till grupparbetes- och undervisningsutrymmena på 2–5:e våningen. Läs mer aalto.fi/accesscontrol

HRT:s resekort, både det gröna och det blåa, fungerar efter registrering som passerkort för studerande på campusområdet. Det nya HRT-kortet (blått) fungerar som en HRT-resebiljett och som passerkort på campusområdet. Det gamla gröna HRT-kortet fungerar endast som passerkort (dvs. inte i kollektivtrafiken). Om du inte har ett HRT-kort kan du skaffa ett resekort från HRT:s serviceställen. Övergången till nya lås- och passerkontrollen kommer att framskrida per byggnad. I fortsättningen kommer HRT-kortet att behövas allt mer för tillträdet till Aalto-universitetets byggnader, så gå och registrera ditt kort om du ännu inte har skaffat ett. 

Registrering av HRT-kort

På sidan https://idcard.aalto.fi  kan du själv registrera HRT-kortet. Du loggar in på tjänsten med ditt Aalto-användarnamn och lösenord. På sidan efterfrågas ett telefonnummer i internationellt format och HRT-kortets nummer. Kontakta IT Servicedesk på servicedesk@aalto.fi om du stöter på problem vid aktiveringen av kortet.

 Förändringar i det nya passerkontrollsystemet påverkar alla som användare Aalto-universitetets fastigheter. Under det kommande året kommer låsen att förnyas i alla Aalto-universitetets fastigheter; tidtabellen finns att se på aalto.fi/accesscontrol

Dear student, collect you HSL card if you still do not have one!

Due to the changes in the locking and access control system at Aalto University, mobility in the university buildings is changing also to students. If you use the Undergraduate Centre premises (Otakaari 1), then you should have an access key (HSL card) that is registered and works as an access key. The Undergraduate Centre’s hallway doors will be locked from the 2nd floor and above at the end of March. In practice, this means that when using the group work rooms and teaching areas on the 2 and 5 floor you will always need a access key (HSL card) to enter the spaces. Read more at aalto.fi/accesscontrol.

The HSL cards–both the green and the blue card–will function as access keys for students on the campus after registration. The new HSL card (blue) functions as both a  HSL travel card and an access key on the campus, whereas the old green HSL card functions only as an access key (i.e. it cannot be used on public transport). If you do not have a HSL card, you can obtain a card from the HSL office. Changes in the access control system is processed per building. In the future, HSL cards will be increasingly used for getting around in the Aalto University buildings, so please register your card if you are not using it yet.   

Registering a new HSL card 

On the https://idcard.aalto.fi page you can register your HSL card yourself. Use your Aalto University login details to sign in. The page requires you to enter your phone number in international format and your HSL card number. If you have difficulty in activating your card, contact the IT service desk servicedesk@aalto.fi 

The new access control system will affect all users of the property. The locks will be changed in all Aalto University’s properties during this year; a provisional timetable is available at aalto.fi/accesscontrol).