Koronavirus – Tarkista uusimmat tiedot aalto.fi-verkkosivuilta

Aalto-yliopiston koronavirusohjeita on päivitetty 12.3. (mm. matkustus, vierailut, tilaisuudet)

Lue ohjeet: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta

Coronavirus – kolla uppdaterad information på aalto.fi

Aalto-universitetet har uppdaterat informationen om coronaviruset 12.3. (bl.a. resor, besök, evenemang)

Läs instruktionerna: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset

Corona virus – Check the updated instructions on aalto.fi

Aalto University's instructions regarding corona virus have been updated on 12 March (e.g. traveling, visits, events)

Read instructions: https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus