Opiskelijapalvelupisteet toistaiseksi kiinni

Opiskelijapalvelupisteet (Starting Point!, Hakijapalvelut, Avoin yliopisto, Korkeakoulut, Harald Herlin Oppimiskeskus ja Starting Point of Wellbeing) siirtyvät 16.3. alkaen toistaiseksi toimintamalliin, jossa kasvokkaista asiakaspalvelua ei järjestetä, vaan asiointi tapahtuu puhelimitse tai palveluosoitteiden kautta.

Aallon ulkopuolisten palveluntarjoajien (esim. YTHS, UniSport) osalta menetellään palvelun tarjoavan organisaation periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi ohjeistetaan erikseen erikoistilanteet, esimerkiksi valintoihin liittyvien ennakkotehtävien palauttaminen.

Tämä toimenpide on osa kokonaisuutta, jolla pyritään rajaamaan kanssakäymistä ja turvaamaan yliopiston ydintoimintojen järjestäminen ja samalla ehkäisemään käytettävissä olevin keinoin koronaviruksen leviämistä.

Lisätietoja palvelupisteiden yhteystiedoista ja palveluosoitteista

Serviceställen för studerande stängda tillsvidare

Starting Point!, Ansökningsservice, Öppna universitetet, högskolorna, Harald Herlin Lärcentret och Starting Point of Wellbeing stängs tillsvidare fr.o.m. 16.3 och betjänar via serviceadresserna och telefontjänsten.

Tjänster som erbjuds av utomstående tjänsteleverantörer (t.ex. SVHS, UniSport) tillämpar egna anvisningar för sin service.

Separata instruktioner ges för speciella servicebehov som att t.ex. returnera förhandsuppgifter för urvalet.

Denna åtgärd är en del av en övergripande ansträngning för att begränsa umgänge, trygga universitetets kärnverksamhet och samtidigt förhindra spridningen av coronaviruset med tillgängliga medel.

Tilläggsinformation om serviceställen kontaktuppgifter och serviceadresser 

Student service points closed for now

The student service points (Starting Point!, Admission Services, Open University, Schools, Harald Herlin Learning Center and Starting Point of Wellbeing) are closed starting from 16th March and customer service is provided via telephone or service addresses.

For external service providers (e.g. FSHS, UniSport), the procedures are those of the organization providing the service.

Instructions for special situations, such as submitting pre-tasks for admissions, will be given separately.

This measure is part of an overall effort to limit interactions and secure the organization of the University's core activities while preventing the spread of the coronavirus by available means.

Further information: Service points contact information and service addresses