Suomeksi | In English


På den här sidan sammanställs information om coronavirusets inverkan på undervisningen och studierna. Via länkarna nedan hittar du stöd för praktiska undervisningsarrangemang och för ditt eget välmående.

Information om coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet finns på adressen https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält).

THL:s allmänna rekommendation om munskydd har slopats i huvudstadsregionen (uppdaterat 25.4.2022)

Läs mer på THL webbsida (thl.fi)

Information om coronaviruset 14.2.2022

Myndigheterna har informerat om att de nationella och regionala sammankomstbegränsningarna upphör. Därmed upphör dessa begränsningar att gälla också vid Aalto-universitetet. Nedan finns information om hur verksamheten ser ut på Aalto-universitetets campus under våren.

Från och med 14.2.2022 kan vi återigen använda campus för undervisning, evenemang, tillställningar och besök utan särskilda sammankomstbegränsningar.

Undervisning

Under perioderna IV och V från och med 28.2.2022 kan campus användas till sin fulla kapacitet för undervisning i enlighet med planen för läsordningen. Flexibla undervisningsarrangemang är emellertid att rekommendera, för att säkerställa att alla studerande (bland annat de som hör till riskgrupper) har möjlighet att delta i undervisningen. Närmare information om de undervisningsarrangemang som gäller i slutet av period III och i perioderna IV och V finns här (på finska eller engelska): https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita.

Självstudielokalerna och lärcentret håller öppet enligt normala öppettider. Därtill kan bland annat studentföreningarnas lokaler användas. Närmare anvisningar om användning av föreningarnas lokaler (på finska eller engelska): https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita.

Arbete 

Finlands regering har fastställt riktlinjer om att rekommendationen om distansarbete kan upphöra vid utgången av februari. Vi väntar emellertid på riktlinjer från de regionala myndigheterna, som fattar beslut om saken. I och med att rekommendationen om distansarbete upphör övergår vi gradvis till modellen för hybridarbete under våren. Personalen informeras närmare om detta så snart tidtabellen har preciserats.

Evenemang, tillställningar och besök

Begränsningarna gällande antalet deltagare i evenemang och tillställningar upphör att gälla från och med 14.2.2022. Gäster kan igen tas emot som vanligt. Vid evenemang är det fortsättningsvis viktigt att beakta hälsosäkerheten.

Campusrestaurangerna meddelar separat om eventuella lokalbegränsningar eller övriga specialarrangemang. Aktuell information om campusrestaurangerna: https://www.aalto.fi/sv/campus/campusrestauranger-och-kafeer.

De anvisningar som är i kraft hittar du här: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset.

Vi önskar att så många som möjligt i Aalto-gemenskapen tar hela vaccinationsserien. Mer information om vaccinering finns till exempel på Helsingfors och Esbos nätsidor. Personalen har också möjlighet att få coronavaccin via företagshälsovården (på finska eller engelska): https://www.aalto.fi/fi/uutiset/koronarokotukset-saatavilla-myos-terveystalossa-osana-tyoterveyshuoltoa. Esbo stad ordnar vaccinering på campus 16.2 och 23.2 i Kandidatcentret, läs mer här: https://www.aalto.fi/sv/nyheter/coronavaccinering-pa-campus-i-otnas-16-och-232.

Aktuell information och anvisningar gällande coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet hittar du här: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset. Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna per e-post till adressen corona.information@aalto.fi.

Hälsa och välbefinnande

Vaccineringssituationen i huvudstadsregionen kan du kontrollera på följande sidor:

Studenternas hälsovårdsstiftelte (SHVS)

Stöd för ork och välmående

Lokaler och tjänster

Serviceställen för studerande

Bibliotekstjänster och lån av material

IT-tjänster, programvara och fjärranslutning

Självstudielokaler och grupprum

Skrivare tillgängliga för studerande

Användning av gillesrummen

Campusrestauranger

Utbytestudier

Disputationer