Suomeksi | In English


Information om coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet finns på adressen https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält).

På den här sidan sammanställs information om coronavirusets inverkan på undervisningen och studierna. Via länkarna nedan hittar du stöd för praktiska undervisningsarrangemang och för ditt eget välmående.

Coronaviruset och studierna: frågor och svar

Information om coronaviruset  26.3

Coronavirussituationen i huvudstadsregionen är fortsättningsvis svår. Myndigheterna har gjort förberedelser för munskyddstvång och begränsningar av rörelsefriheten, och det verkar sannolikt att dessa kommer att träda i kraft inom en snar framtid.

Den svåra situationen orsakar följande preciseringar i Aalto-universitetets verksamhet:

 • Undervisningen fortsätter på distans åtminstone till utgången av period V (4.6.2021), med undantag av nödvändig närundervisning.
 • Munskyddstvång förväntas träda i kraft snarast. Alla ska använda munskydd i alla universitetets inomhuslokaler om det inte finns hälsomässiga hinder för det. Om du har glömt munskyddet får du ett från entrétjänsterna i byggnaden.

Smitto- och exponeringsfallen vid Aalto har hållits måttliga under den senaste tiden, vilket vi varmt vill tacka gemenskapen för. Genom att följa begränsningarna, samarbeta och hålla tät kontakt med smittskyddsmyndigheterna har vi lyckats säkerställa att nödvändig närundervisning och experimentellt forskningsarbete har kunnat fortsätta på campus.

Tyvärr är vi fortfarande tvungna att begränsa universitetets verksamhet för att trygga allas hälsa och säkerhet. Vi hoppas dock att begränsningarna och den pågående vaccineringen kommer att underlätta situationen, och vi är väl förberedda på att köra igång verksamheten på campus i den mån myndigheternas riktlinjer tillåter det.

Nedan kan du läsa ett sammandrag av riktlinjerna för vistelse på campus, studier och arbete:

Studier:                                        

 • Undervisningen och studierna fortsätter på distans åtminstone till utgången av period V, dvs. till den 4 juni 2021. Endast nödvändig närundervisning kan ordnas på campus (till exempel laboratorie- och verkstadsundervisning).
 • Högst 10 personer kan delta i varje närundervisningstillfälle.
 • Högst 10 personer kan närvara vid ett tentamenstillfälle i samma lokal.
 • Självstudielokalerna och serviceställena hålls stängda tills vidare.

För meddelandet 26.3  i sin helhet, se nedan (E-postmeddelanden som har skickats till de studerande).

Vicerektors brev till studerande 22.3

Coronatiden har varit påfrestande för oss alla, men i synnerhet för er studerande som är i ett av de viktigaste skedena av era liv. Vi delar vår studentkårs oro om hur de studerande orkar och bevarar sin framtidstro (Pajukari: "Lycka till" räcker inte - universitetsstuderande behöver konkreta lösningar | Aalto-universitets studentkår (ayy.fi)). Vi samarbetar aktivt med studentkåren och med våra studerande för att säkerställa att ingen ska bli lämnad ensam och att hjälp och stöd istället ska kunna preciseras med studerandes individuella situationer i beaktande.

För brevet i sin helhet, se nedan (E-postmeddelanden som har skickats till de studerande).

Aalto-universitetets riktlinjer för utbyten våren 2021 (uppdaterat 9.12.2020)

Aalto-universitetets ledning har efter granskningen av pandemisituationen fastställt riktlinjer gällande utbyten för våren 2021.

Beslutsfattande gällande ändringar och undantag i undervisningsplanen under covid-19-epidemin läsåret 2020–2021 (uppdaterat 30.9.2020)

Undervisningen vid Aalto-universitetet ordnas i första hand enligt den fastställda undervisningsplanen. På grund av covid-19-epidemin kan Aalto-universitetet dock bli tvunget att begränsa mängden närundervisning och utfärda andra riktlinjer som leder till att all undervisning inte kan ordnas enligt undervisningsplanen.
Läs mer >> (Rektors beslut, aalto.fi)

Utskrifter per post för studerande (uppdaterat 16.9.2020)

Möjligheten att beställa utskrifter per post är tänkt för de studerande vid Aalto som inte kan besöka campus för att de till exempel hör till en riskgrupp.
Läs mer >>

Liftarens guide till IT-galaxen – tips för distansstudier (uppdaterat 7.9.2020)

För att du skall kunna fokusera på det viktigaste – det vill säga att studera – har vi här sammanställt den viktigaste informationen om fjärranvändning av IT-klasser och programvara samt de samarbetsplattformar som används i Aalto. 
Läs mer  https://www.aalto.fi/sv/it-for-students

Aalto Space - Instruktioner för reservation av utrymmen för studeranden (uppdaterat 4.9.2020)

Läs mer>> (aalto.fi)

Exceptionella öppettider på Otaniemi campus (uppdaterat 3.9.2020)

Läs mer>> (aalto.fi)

Skrivare tillgängliga för studerande (uppdaterat 3.9.2020)

Läs mer>> (aalto.fi)

Boende

 Läs mer >>

Arrangemangen kring studerandeboende kan variera och den studerande ansvarar för de skyldigheter som anges i avtalet. Det är värt att kontrollera avtalets villkor, om du t.ex. måste säga upp hyresavtalet.

Kontakta hyresvärden omedelbart om problem uppstår t.ex. med hyresbetalningen. Ifall problem uppstår är det vanligtvis möjligt att förhandla om betalningsvillkoren. Det lönar sig att vara aktiv om en sådan situation uppstår.

Närmare information fås av hyresvärden, t.ex.

Bibliotekstjänster och lån av material

IT-tjänster, programvara och fjärranslutning

 Läs mer >>

Liftarens guide till IT-galaxen (aalto.fi) – tips för distansstudier (uppdaterat 7.9.2020)

Hur kan jag arbeta med mina filer på en Aalto-arbetsstation på distans

Programvara

Online-mötesverktyg

Kontakt

servicedesk@aalto.fi

IT Service Desk kontaktinformation (aalto.fi)

Andra instruktioner och nyheter

E-postmeddelanden som har skickats till de studerande


Title: Information om coronaviruset 26.3
Sent: Fri 26.3.2021
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto Universi

 Läs meddelandet

Bästa aaltoiter,

Coronavirussituationen i huvudstadsregionen är fortsättningsvis svår. Myndigheterna har gjort förberedelser för munskyddstvång och begränsningar av rörelsefriheten, och det verkar sannolikt att dessa kommer att träda i kraft inom en snar framtid.

Den svåra situationen orsakar följande preciseringar i Aalto-universitetets verksamhet:

 • Undervisningen fortsätter på distans åtminstone till utgången av period V (4.6.2021), med undantag av nödvändig närundervisning.
 • Munskyddstvång förväntas träda i kraft snarast. Alla ska använda munskydd i alla universitetets inomhuslokaler om det inte finns hälsomässiga hinder för det. Om du har glömt munskyddet får du ett från entrétjänsterna i byggnaden.

Smitto- och exponeringsfallen vid Aalto har hållits måttliga under den senaste tiden, vilket vi varmt vill tacka gemenskapen för. Genom att följa begränsningarna, samarbeta och hålla tät kontakt med smittskyddsmyndigheterna har vi lyckats säkerställa att nödvändig närundervisning och experimentellt forskningsarbete har kunnat fortsätta på campus.

Tyvärr är vi fortfarande tvungna att begränsa universitetets verksamhet för att trygga allas hälsa och säkerhet. Vi hoppas dock att begränsningarna och den pågående vaccineringen kommer att underlätta situationen, och vi är väl förberedda på att köra igång verksamheten på campus i den mån myndigheternas riktlinjer tillåter det.

Nedan kan du läsa ett sammandrag av riktlinjerna för vistelse på campus, studier och arbete:

Studier:                                        

 • Undervisningen och studierna fortsätter på distans åtminstone till utgången av period V, dvs. till den 4 juni 2021. Endast nödvändig närundervisning kan ordnas på campus (till exempel laboratorie- och verkstadsundervisning).
 • Högst 10 personer kan delta i varje närundervisningstillfälle.
 • Högst 10 personer kan närvara vid ett tentamenstillfälle i samma lokal.
 • Självstudielokalerna och serviceställena hålls stängda tills vidare.

 
 Arbete: 

 • Tills vidare arbetar vi huvudsakligen på distans.
 • De som måste arbeta på campus ska komma överens om det på förhand med sin chef och boka en lokal.
 • Vi rekommenderar fortfarande att möten huvudsakligen hålls på distans.
 • Högst 6 personer får delta i möten och evenemang som av absolut nödvändiga orsaker ordnas på campus. Meddela om sådana möten och evenemang på förhand till adressen aula-tapahtumat@aalto.fi.
 • Serviceställena hålls stängda tills vidare.
 • För att garantera säkerheten och att personalen smidigt kan röra sig i byggnaderna förutsätter vi att personalen bär sitt personalkort synligt.

De nationella coronavirusriktlinjerna kan ändras snabbt. Aalto-universitetets aktuella coronaanvisningar och riktlinjer hittar du i sin helhet på universitetets coronavirussidor: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset.

Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna per e-post till adressen corona.information@aalto.fi.


Ta hand om er själva och varandra!

Aalto-universitetet
Krishanteringsgruppen (CMT)
 
För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: Vicerektors brev till studerande
Sent: Mon 22.3.2021
To: Aalto Students
From: Petri Suomala, VP Education, Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa studerande vid Aalto,

Coronatiden har varit påfrestande för oss alla, men i synnerhet för er studerande som är i ett av de viktigaste skedena av era liv. Vi delar vår studentkårs oro om hur de studerande orkar och bevarar sin framtidstro (Pajukari: "Lycka till" räcker inte - universitetsstuderande behöver konkreta lösningar | Aalto-universitets studentkår (ayy.fi)). Vi samarbetar aktivt med studentkåren och med våra studerande för att säkerställa att ingen ska bli lämnad ensam och att hjälp och stöd istället ska kunna preciseras med studerandes individuella situationer i beaktande.

Vid Aalto-universitetet genomfördes nyligen AllWell-enkäten om välbefinnande under studierna, som besvarades av hälften av de studerande i målgruppen. Tack för det!  De färska resultaten från AllWell ger vid handen att andelen studerande som löper risk för utmattning har ökat med tre procentenheter sedan i fjol. 23 % av de studerande löper nu risk för utmattning. Resultaten visar även att ensamheten har ökat hos de studerande: i år upplevde en tredjedel av deltagarna att de inte har studiekamrater. Bristen på sociala kontakter betonades även i de öppna svaren. Gemensamma undervisningslokaler stöder samhörighet och gemensamt lärande. Studiemotivationen sjunker när man sliter för sig själv.

Vid Aalto-universitetet har vi länge arbetat för att stöda de studerandes välbefinnande. Vi har satsat på verksamheten vid Starting Point of Wellbeing, som kan nås med låg tröskel via Zoom. Under april utvidgas jourtjänsterna som Aaltos psykologer erbjuder via Zoom och innan sommaren utvidgas tjänsten även med tjänster för studievägledning. Studiepsykologernas individuella vägledning har fått mer resurser än normalt. Utbildningsprogrammen och högskolornas närtjänster samt till exempel tutorverksamhetens roll i att ta kontakt med enskilda studerande är synnerligen viktiga saker som vi tar hand om. Poddar, nätkurser och evenemang som stöder välbefinnande är på kommande ännu under denna vår, mer information finns här: AllWell?- respons och stöd för studerandes välmående | Aalto-universitetet

Undervisningsarrangemangen är en viktig del av arbetet med välbefinnande. Våra lärare har fått utbildning i att förstärka både sin digitala undervisning och interaktion genom ett flertal olika utbildningstillfällen och webbinarier om dessa ämnen. Som tur har den digitala utvecklingen gjort undervisningen mer flexibel.

Vi har hört de studerandes önskan om att öppna studielokalerna. Vi strävar efter att göra det så snart som situationen tillåter det. Dessutom förbereder vi oss redan på det ögonblick när vi igen kan öppna upp campus och bygga upp våra sociala nätverk på nytt. Vi fortsätter alltså arbetet och vi vill tillsammans hitta allt bättre sätt att stöda er i denna svåra situation.

Den nuvarande situationen kommer inte att vara för evigt. Ni behövs och er kompetens kommer att vara efterfrågad. 

Vi stöder varandra och håller tröskeln för kontakt och stöd så låg som möjligt!


Petri Suomala

Title: Information om coronaviruset 26.2
Sent: Fri 26.2.2021
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Till Aalto-universitetets personal och studerande

Bästa aaltoiter,

Coronasituationen har snabbt förvärrats och muterade varianter av viruset sprider sig i huvudstadsregionen. Finland stängs ned för perioden 8–28.3.2021, och myndigheterna har beslutat om skärpta begränsningar för att snabbt och kraftigt minska kontakter mellan människor. 

En maximal distansarbetesrekommendation är i kraft, och vi hoppas att alla som har möjlighet att arbeta hemifrån även gör det. Det är möjligt att arbeta på campus om det är absolut nödvändigt, men det förutsätter alltid en lokalbokning i Aalto Space eller motsvarande system vid högskolan samt meddelande till närmaste chef.

Undervisning och studier fortsätter på distans under nedstängningen. Enligt tillgänglig information kan nödvändig närundervisning fortsätta i sin nuvarande form, och högst 10 personer kan vistas i samma lokal under undervisningstillfällena. Bruket av lokalerna måste arrangeras så att de som deltar i undervisningen även i praktiken kan undvika närkontakter med varandra.

Under nedstängningen blir vi tyvärr även tvungna att stänga självstudielokalerna och serviceställena på campus, exklusive entrétjänsterna. 

Den ovillkorliga förutsättningen för studier, arbete och möten på campus är att säkerheten tryggas genom att omsorgsfullt följa givna anvisningar och begränsningar. Säkerhetsavståndet ska vara minst två meter. Nödvändiga möten och evenemang får ha högst sex deltagare i enlighet med myndigheternas anvisningar, men Aalto-universitetets möten arrangeras virtuellt under nedstängningen alltid när det är möjligt. 

Alla ska använda ansiktsmasker i universitetets inomhuslokaler om det inte finns hälsomässiga hinder för det. Om du har glömt din mask får du en från entrétjänsterna i byggnaden.   

De nationella coronavirusriktlinjerna kan ändras snabbt. Myndigheterna kan ännu specificera bestämmelserna om nedsändningen under första veckan i mars. Aalto-universitetets aktuella coronaanvisningar och riktlinjer hittar du i sin helhet på universitetets coronavirussidor: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset  

Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna per e-post till adressen corona.information@aalto.fi.

Ta hand om er själva och varandra!

Aalto-universitetet
Krishanteringsgruppen (CMT)
 
För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet.  Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: Information om coronaviruset 26.1
Sent: Wed 16.1.2021
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa aaltoiter,

Coronavirussituationen i huvudstadsregionen är fortfarande svår. Vid Aalto-universitetet har smittor och exponering hållits på en måttlig nivå med hjälp av begränsningar och gott samarbete, och därmed är det även möjligt att vistas på campus i begränsad kapacitet. 

Vi fortsätter tills vidare att arbeta huvudsakligen på distans. Undervisningen fortsätter som distansundervisning åtminstone till utgången av period IV, dvs. till 16.4.2021. Självstudielokaler kan bokas i den mån som smitto- och exponeringsläget tillåter. Vi rekommenderar frivillig karantän i 10 dagar efter alla utlandsresor.

Studier och arbete på campus förutsätter att alla noggrant följer anvisningarna och begränsningarna. Bara symptomfria personer får vistas på campus, och coronatest rekommenderas vid minsta symptom som kan tyda på corona.  God handhygien och minst två meter långa säkerhetsavstånd är av yttersta vikt. Vi rekommenderar mycket starkt användning av ansiktsmasker i inomhuslokalerna.

Med dessa åtgärder strävar vi efter att hålla alla trygga och säkerställa att bl.a. nödvändig närundervisning och experimentellt forskningsarbete kan fortsätta på campus.

Studier:

 • Självstudielokaler kan bokas i den mån som smitto- och exponeringsläget tillåter. Lokalerna måste alltid bokas på förhand. Du kan se vilka lokaler som kan bokas i appen Aalto Space. Följ noggrant alla anvisningar du får av guiderna i lokalerna. Anvisningar för hur du bokar lokaler finns här: https://www.aalto.fi/sv/nyheter/aalto-space-instruktioner-for-reservation-av-utrymmen-for-studeranden.
 • Undervisningen och studierna fortsätter på distans åtminstone till utgången av period IV, dvs. till den 16 april 2021. Endast nödvändig närundervisning kan ordnas på campus (till exempel laboratorie- och verkstadsundervisning).

 Arbete på campus:

 • Det är vid behov möjligt att arbeta på campus i enlighet med universitetets och din egen enhets anvisningar. Du måste alltid boka en lokal för arbetet.
 • Vi rekommenderar fortfarande att möten huvudsakligen hålls på distans. Högst 10 personer får delta i möten som av absolut nödvändiga orsaker ordnas på campus.
 • För att garantera säkerheten och att personalen smidigt kan röra sig i byggnaderna förutsätter vi att du håller Aalto-universitetets personalkort synligt.

De nationella coronavirusriktlinjerna kan ändras snabbt. Aalto-universitetets aktuella coronaanvisningar och riktlinjer hittar du i sin helhet på universitetets coronavirussidor: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset.

Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna per e-post till adressen corona.information@aalto.fi.


Ta hand om er själva och varandra!

Aalto-universitetet
Krishanteringsgruppen (CMT)

För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: Information om coronaviruset 16.12
Sent: Wed 16.12.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa aaltoiter,

Anvisningarna om verksamheten på Otnäs campus har uppdaterats den 16 december 2020. Riktlinjerna för arbete på campus och på distans ar tills vidare oförändrade. De nuvarande riktlinjerna för studier och undervisning fortsätter till utgången av period III, dvs. till den 26 februari 2021. Syftet med anvisningarna är att trygga Aalto-gemenskapens hälsa och säkerhet genom att förebygga smitta och exponering. Med dessa åtgärder strävar vi dessutom efter att säkerställa att bl.a. nödvändig närundervisning och experimentellt forskningsarbete kan fortsätta på campus. 

Arbete på campus:

Följande riktlinjer är i kraft tills vidare, och följs upp senast i januari.

 • Vi jobbar på distans. Vi arbetar och samlas på campus endast om det är absolut nödvändigt.
 • Högst 10 personer får delta i möten som av absolut nödvändiga orsaker ordnas på campus.
 • Undvik att vistas i de allmänna inomhuslokalerna på campus.

Studier och undervisning till utgången av period III (26.2.2021):

 •  Undervisningen och studierna fortsätter på distans till utgången av period III, dvs. till den 26 februari 2021.  Endast nödvändig närundervisning kan ordnas på campus (till exempel laboratorie- och verkstadsundervisning).
 • Högst 10 personer kan delta i varje närundervisningstillfälle.
 • Högst 10 personer får närvara i samma lokal under ett tentamenstillfälle.
 • För att trygga säkerheten för dem som deltar i närundervisning och tentamina ska särskild vikt läggas vid användningen av ansiktsmasker. 
 • Undvik att vistas i de allmänna inomhuslokalerna på campus.

Användning av ansiktsmasker:

Om du inte har särskilda hälsomässiga skäl att inte använda ansiktsmask rekommenderar vi starkt användning av masker i alla inomhuslokaler, i undervisningssituationer, i entréhallar och korridorer på campus, i campusrestaurangernas köer och på väg ut ur restaurangen samt i arbetsrum där flera personer arbetar.

Coronavirusepidemin är just nu allvarlig, och vi vädjar till alla aaltoiter att följa riktlinjerna och gemensamt ta ansvar för både sin egen och hela gemenskapens säkerhet.

De gällande riktlinjerna och anvisningarna för coronaviruset finns på coronasidorna på aalto.fi https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset

Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna per e-post till adressen corona.information@aalto.fi.


Vi vill tacka alla aaltoiter för samarbetet och för ert tålamod under det gångna året. Ta hand om varandra!

Aalto-universitetet
Krishanteringsgruppen (CMT)

För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: Information om coronaviruset 27.11
Sent: Fri 27.11.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa aaltoiter,

Myndigheterna har idag den 27 november infört nya begränsningar och rekommendationer för att stoppa coronaepidemin i huvudstadsregionen. Vi vill trygga hälsan och säkerheten för alla vid Aalto och förebygga smitta och exponering genom att precisera riktlinjerna för verksamheten på Otnäs campus. Med dessa åtgärder strävar vi fortfarande efter att säkerställa att bl.a. nödvändig närundervisning och experimentellt forskningsarbete kan fortsätta på campus. Vi vill också bidra till att säkerställa att epidemin inte sprids ännu mer precis före julpausen. De nya riktlinjerna är i kraft 30.11.2020–20.12.2020.

Användning av ansiktsmasker:

Om du inte har särskilda hälsomässiga skäl att inte använda ansiktsmask rekommenderar vi starkt användning av masker i alla inomhuslokaler, till exempel i undervisningssituationer, i entréhallar och korridorer på campus, i campusrestaurangernas köer och på väg ut ur restaurangen samt i arbetsrum där flera personer arbetar.

Arbete, undervisning, tentamina: 

Under perioden 30.11.2020–20.12.2020 gäller följande:  

 • Vi jobbar på distans. Vi arbetar och samlas på campus endast om det är absolut nödvändigt.
 • Högst 10 personer får delta i möten som av absolut nödvändiga orsaker ordnas på campus.
 • Till exempel personalens lillajulsfester och gillenas presentationstillfällen ordnas antingen virtuellt eller utomhus i grupper på högst 10 personer och med säkerhetsanvisningarna i åtanke.
 • Tentamensarrangemangen ändras så att högst 10 personer kan skriva tentamen i samma rum.
 • Sådan närundervisning som högskolorna under den pågående veckan (vecka 48) har bedömt som nödvändig fortsätter som närundervisning till slutet av period II.  Högst 10 personer kan delta i varje närundervisningstillfälle.
 • För att trygga säkerheten för dem som deltar i närundervisningen ska särskild vikt läggas vid användningen av ansiktsmasker.  
 • Undvik att vistas i de allmänna inomhuslokalerna på campus.

Coronavirusepidemin är just nu allvarlig, och vi vädjar till alla aaltoiter att följa riktlinjerna och gemensamt ta ansvar för både sin egen och hela gemenskapens säkerhet.

De gällande riktlinjerna och anvisningarna för coronaviruset finns på coronasidorna på aalto.fi https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset.

Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna per e-post till adressen corona.information@aalto.fi.

Ta hand om varandra!


Aalto-universitetet
Krishanteringsgruppen (CMT)

För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: Information om coronaviruset 23.11
Sent: Mon 23.11.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Vi arbetar på distans, på campus arbetar vi endast om det är absolut nödvändigt

Bästa aaltoiter,

Antalet coronafall i huvudstadsregionen ökar kontinuerligt, och området är nu i epidemins spridningsfas. Myndigheterna har infört nya restriktioner och rekommendationer för att stoppa epidemin.

Under hösten har det förekommit fall vid Aalto-universitetet, och ett flertal exponeringar har skett. Det bästa sättet att förbygga smitta och exponering är att följa de gemensamma riktlinjerna. Vi vill trygga vår gemenskaps hälsa och säkerhet och förebygga smitta och exponering genom att precisera våra riktlinjer för verksamheten på campus. Med dessa åtgärder strävar vi efter att säkerställa att bl.a. nödvändig närundervisning och experimentellt forskningsarbete kan fortsätta på campus. Vi vill också bidra till att säkerställa att epidemin inte börjar accelerera ännu mer precis före julpausen. De nya riktlinjerna träder i kraft måndagen den 23 november 2020.

Användning av ansiktsmasker:

Om du inte har särskilda hälsomässiga skäl att inte använda ansiktsmask rekommenderar vi starkt användning av masker i alla inomhuslokaler utan undantag, till exempel i undervisningssituationer, i hallar och korridorer på campus, campusrestaurangernas köer och i arbetsrum där flera personer arbetar.  

Evenemang, undervisning och tentamina:

Aalto-universitetet följer myndigheternas riktlinjer om att begränsa deltagarantalet till 20 personer för evenemang som ordnas inomhus. Den här begränsningen träder i kraft genast 23.11.2020 och gäller i tre veckor. Under de följande tre veckorna gäller följande:

 • Vi arbetar på distans, på campus arbetar vi endast om det är absolut nödvändigt. 
 • Till exempel interna möten, personalens lillajulsfester och gillenas presentationstillfällen ska ordnas antingen virtuellt eller utomhus i tillräckligt små grupper och med säkerhetsanvisningarna i åtanke.
 • Tentamensarrangemangen ändras så att högst 20 personer kan skriva tentamen i samma rum.
 • Eventuella kursspecifika ändringar som rör pågående närundervisning behandlas i högskolorna och de studerande informeras så fort som möjligt.
 • För att trygga säkerheten för dem som deltar i närundervisningen ska särskild vikt läggas på användningen av ansiktsmasker.

Coronavirusepidemin är just nu allvarlig, och vi vädjar till alla aaltoiter att följa riktlinjerna och gemensamt ta ansvar för både sin egen och hela gemenskapens säkerhet.

De gällande riktlinjerna och anvisningarna för coronaviruset finns på coronasidorna på aalto.fi https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset.

Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna per e-post till adressen corona.information@aalto.fi.

Ta hand om varandra!


Aalto-universitetet
Krishanteringsgruppen (CMT)

För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: Vicerektors brev till studerande
Sent: 
Tue 10.11.2020
To:
Aalto Students
From:
Petri Suomala, VP Education, Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa studerande,

Läsåret här vid Aalto-universitetet har gått in i sin andra period. Vi har studerat och undervisat mestadels på distans för att säkerställa att vi alla hålls trygga och friska.

Den accelererande coronaepidemin har medfört ytterligare utmaningar. Vi måste ständigt bedöma om det är tryggt att vistas på campus och dra våra riktlinjer enligt den gällande situationen. Just nu har vi tillfälligt begränsat användningen av självstudielokalerna för att kontrollera epidemin. Samtidigt har vi kunnat erbjuda nya lösningar för föreläsningspauser och för rotation mellan distans- och närundervisning, där även lokalerna på campus förstås måste användas.

För att säkerställa att det är tryggt att komma till campus har vi utarbetat en rådgivningstjänst som även drar nytta av värdefulla insatser från de studerande.  Inom en snar framtid kommer ni att se personer med ”Aalto Guide”-skjortor på campus. Deras uppgift är att stöda trygg vistelse på campus och svara på frågor om lokalerna.

Vi förbereder oss också redan för vårterminen och perioderna 3–5. Arrangemangen för undervisningen och studierna under våren kommer att vara lika de nuvarande arrangemangen: med andra ord kommer merparten av undervisningen ordnas på distans. På campus ordnas sådan undervisning vars karaktär och lärandemål förutsätter närundervisning av pedagogiska skäl. I vår vill vi i synnerhet beakta och stöda möten människor emellan, växelverkan samt gemenskap i studier och lärande – såväl digitalt som på campus när epidemisituationen tillåter det.

Trots att epidemin fortsätter och ser ut att bli långvarig försöker vi vid Aalto med gemensamma krafter hitta metoder som kan hjälpa oss se det positiva och behålla vår framtidstro även under svåra tider. I grunden för vår verksamhet ligger lärandets växande betydelse. Lärande och utbildning är oerhört viktigt just nu. De stora, globala hållbarhetsfrågorna kräver kreativt, lösningsfokuserat tänkande och etiskt bruk av teknologi – med andra ord behöver världen er och ert kunnande även efter den nuvarande akuta krisen.

Med önskan om en trevlig fortsättning på höstterminen,

Petri

Title: Information om coronaviruset 21.10
Sent: Wed 21.10.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Självstudielokalerna på campus tas ur bruk från och med 26.10

Bästa aaltoiter,

Antalet coronafall i huvudstadsregionen ökar. Hälsomyndigheterna bedömer att epidemin inom den närmaste framtiden kan övergå från en upptrappningsfas till en spridningsfas, där antalet smittade och exponerade kan växa snabbt. Finlands regering har meddelat om nya riktlinjer och begränsningar för att tygla spridningen av epidemin. Det har förekommit en del coronafall och exponering för coronaviruset vid Aalto-universitetet under hösten. Med hjälp av gott samarbete och begränsningsåtgärder har vi dock hittills lyckats hålla smittosituationen på en måttlig nivå. 

Vi vill trygga vår gemenskaps hälsa och säkerhet och förebygga smitta och exponering genom att precisera våra riktlinjer för vistelse på campus. Med dessa åtgärder strävar vi efter att säkerställa att bl.a. nödvändig närundervisning och experimentellt forskningsarbete kan fortsätta på campus. De nya riktlinjerna träder i kraft måndagen den 26 oktober 2020.

Studier och undervisning

 • Undervisningen fortsätter huvudsakligen på distans. Nödvändig närundervisning och tentamina ordnas i enlighet med tidigare riktlinjer på pedagogiska grunder.
 • Självstudielokalerna på campus tas tills vidare ur bruk från och med 26.10.2020. Det har nyligen skett coronavirusexponeringar i lokalerna, och det har varit svårt att spåra smittkedjorna på grund av bristfälliga reservationer och trängsel. Genom att tillfälligt stänga lokalerna strävar vi efter att förebygga smitta, trygga vår gemenskaps hälsa och säkerhet och säkerställa att nödvändig närundervisning kan fortsätta på campus.
 • Byggnader där undervisning ordnas eller där det finns en studentrestaurang hålls fortfarande öppna. Inträde sker via separat utmärkta dörrar.De som deltar i närundervisning kan reservera en studie- eller arbetsstation på campus för tiden mellan undervisningstillfällen som ordnas samma dag. Lokalerna som kan reserveras finns i Kandidatcentret (Otsvängen 1). Vid behov öppnas lokaler även i andra byggnader. Närmare information om studie- och arbetsstationerna finns i Into. Stationerna kan reserveras från och med 26.10.2020. Gör så här:
  • Reservera en arbetsstation via Aalto Space-appen.
  • Visa upp din reservation för personalen när du kommer till studie- eller arbetsstationen.

Med reservationsarrangemangen säkerställer vi att lokalerna inte blir fulla och att det är tryggt att vistas i dem.

Arbete och evenemang

 • Vi rekommenderar fortsättningsvis distansarbete alltid när det är möjligt.
 • Reservera en lokal enligt din enhets anvisningar om du har tänkt jobba på campus.
 • Vi rekommenderar användning av ansiktsmask i inomhuslokalerna på campus.
 • Vi rekommenderar att evenemang, tillställningar och utställningar tills vidare ordnas på distans. Om ett distansevenemang inte är möjligt ska evenemanget följa universitetets anvisningar för evenemangsarrangörer. Vi rekommenderar att högst 20 personer deltar i evenemanget. Om evenemanget har över 20 deltagare måste en säkerhetsplan utarbetas. Anvisningar för evenemang: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/anvisningar-om-coronaviruset-for-evenemang.

Vid arbete och studier på campus ska var och en se till att upprätthålla tillräckliga säkerhetsavstånd och god handhygien. Stanna hemma om du har symptom på förkylning, influensa eller någon annan infektionssjukdom.  Se till att testa dig om du har symptom på coronavirus.

Mer omfattande coronavirusanvisningar hittar du på universitetets webbplats aalto.fi https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset. Information och anvisningar för studerande finns även i Into. Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna per e-post till adressen corona.information@aalto.fi.

Aalto-universitetet
Krishanteringsgruppen (CMT)

För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: Meddelande från THL till studerande
Sent:
Mon 12.10.2020
To:
Aalto Students

 Läs meddelandet

Bästa studerande, nedan hittar du ett meddelande från Institutet för hälsa och välfärd THL. Anvisningar för studerande om vistelsen på Otnäs campus kan du hitta på Into.

Petri Suomala
vicerektor, undervisningen


Studerande! När du skyddar dig mot coronasmitta skyddar du också dina rumskamrater, mor- och farföräldrar och syskon

Det är ett faktum att vi måste leva ett tag till med coronaviruset. Viktigast är att vi känner till de bästa metoderna för att förebygga smittor. När du skyddar dig mot smitta skyddar du också din familj och dina kompisar.

Även om du inte själv hör till coronavirusets riskgrupp är det viktigt att tänka på dem som kan drabbas av coronaviruset.

I din närmaste krets kan du ha en cancersjuk vän, en gammal mor- eller farförälder eller till exempel en lillasyster med svår astma.

I Finland finns över en miljon personer som hör till coronavirusets riskgrupp, så vi möter dem varje dag i vardagen: hemma, i skolan, i butiken, i biblioteket eller i restaurangen.

Eftersom coronaviruset kan smitta redan flera dagar innan symtomen börjar kan vem som helst av oss utan att veta om det sprida viruset. Det är vårt allas ansvar att skydda dem som hör till riskgruppen.

Festa virtuellt, utomhus och med en liten grupp

Man kan festa även under coronatiden, även om det inte låter så roligt att festa på distans. Var uppfinningsrik och visa exempel på festarrangemang på distans. Dela erfarenheter av lyckade digitala evenemang med andra.

Samlas hellre utomhus än inomhus, även om vädret inte är så bra som möjligt. Och hålls i små grupper. Ju färre människor, desto mindre är risken för smittspridning.

THL samlar in information om hur coronaviruset sprids. Smittor har spridits från familjefester, lagsporter, kvälls- och nattliv, arbetsplatser samt studentfester.

Från dessa tillfällen sprids coronaviruset ofta till familjekretsen.

Minneslista för coronavardagen

 • Håll kontakten med dina studiekamrater och uppmuntra dem att stå ut med coronatiden.
 • I studentgemenskapen finns kraft som hjälper att orka. Stöd dig på den om du känner dig ensam.
 • Din läroanstalt har gett goda anvisningar om hygien, säkerhetsavstånd, laddning av Coronablinkern, mer omfattande människosamlingar samt vid behov användning av masker – följ dem.
 • Håll din studerandeorganisations möten och andra möten på distans.
 • Ämnesorganisationerna når sina studerande nästan dagligen, uppmuntra varandra att ta ansvar.
 • Välj om möjligt distanstentamina och tentamina. Kom ihåg god hygien så att andra tryggt kan använda samma utrymmen efter dig.
 • Arrangera eller delta inte i stora studentfester.

Vårt material är fritt tillgängligt

THL:s anvisningar om hygien, säkerhetsavstånd och maskanvändning kan laddas ner, skrivas ut och användas fritt i vår materialbank.

De kan även utnyttjas som inspiration i er egen organisations kommunikation.

THL:s materialbank

Med samarbetshälsningar,

Mika Salminen
Chef för avdelningen för hälsosäkerhet och Helsingfors universitets alumn

Aktuellt om coronaviruset

Title: Information om coronaviruset 30.9
Sent: Wed 30.9.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Aalto-universitetets rekommendation om användning av ansiktsmasker på campus 

Bästa aaltoiter,   

I enlighet med myndigheternas rekommendation om utökad användning av ansiktsmasker rekommenderar Aalto-universitetet att alla som vistas i inomhuslokaler på campus använder masker från och med 1.10, om de inte har särskilda hälsorelaterade skäl att inte göra det. Information om ansiktsmasker och hur du använder dem hittar du på THL:s sidor.  Om du inte har en egen mask erbjuder universitetet två tygmasker för arbete och studier i inomhuslokalerna på campus till alla studerande och anställda.  

Studerande 

Vi rekommenderar användning av ansiktsmask i inomhuslokaler på campus. Till stöd för detta erbjuder Aalto-universitetet varje studerande två tygmasker för campusbruk. Du kan hämta maskerna från entrétjänsternas serviceställen på campus. Kom ihåg att ta med dig ditt studiekort.  

Personal 

Universitetet erbjuder personalen två tygmasker per person för arbete på campus. Vi rekommenderar att masken används i synnerhet i situationer där säkerhetsavstånden inte kan säkerställas, till exempel i allmänna lokaler. Du kan hämta maskerna från entrétjänsterna i din byggnad.

Allmänt 

Aalto-universitetet erbjuder fortfarande ändamålsenliga andningsskydd för sådana arbets- och undervisningssituationer där säkerhetsavstånd inte kan hållas (till exempel laboratorier, verkstäder eller undervisningssituationer som kräver närundervisning). Vid arbetsresor utomlands tillhandahåller universitetet de andningsskydd som krävs av flygbolaget och/eller mottagarlandet.  

Vid arbete och studier på campus ska var och en se till att upprätthålla tillräckliga säkerhetsavstånd och god handhygien. Stanna hemma om du har symptom på förkylning, influensa eller någon annan infektionssjukdom.  

Aalto-universitetets direktiv och riktlinjer för coronaviruset finns på webbsidan https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset. Om du inte hittar svar på dina frågor i det publicerade materialet, kan du skicka dina frågor till e-postadressen corona.information@aalto.fi.

Krishanteringsgruppen (CMT) 
Aalto-universitetet   


För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter. 

Title: Riktlinjer för corona exponeringssituationer
Sent: Fri 11.9.2020
To: Aalto Students
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa studerande vid Aalto-universitetet,

Vi befinner oss i en situation där coronafall har konstaterats även bland studerande vid Aalto-universitetet.

Om du meddelas om eventuell exponering antingen via smittspårning eller via Coronablinkern har du en grundad anledning att inte vistas på campus. Detta innebär karantänliknande förhållanden under vilka du ska undvika onödiga kontakter med andra människor, besök inte campus och delta inte i närundervisning eller i evenemang. Följ hälsomyndigheternas anvisningar för coronatest https://www.yths.fi/sv/nyheter/2020/aktuell-information-om-koronaviruset/
I sådana här situationer ber vi att du tar kontakt så att vi så snabbt som möjligt kan meddela de lärare vars kurser du inte kan närvara vid. Det hjälper dem att planera alternativa prestationssätt.

Gör så här:

Kontakta oss via adressen confidential.corona@aalto.fi och berätta i ditt meddelande vilka av höstens kurser du har anmält dig till. 

Confidential.corona@aalto.fi är en e-postadress som endast särskilt utnämnda kontaktpersoner vid högskolornas lärandetjänster har tillgång till. Meddelandena behandlas med högsta möjliga konfidentialitet. Vi betonar ändå att information om hälsotillstånd eller relaterade intyg inte får bifogas till meddelandet.

Petri Suomala
Vicerektor, undervisningen

Title: Information om coronaviruset 9.9
Sent: Wed 9.9.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Coronafall och exponeringar vid Aalto-universitetet
 
Bästa aaltoiter,  
 
Sammanlagt tre coronavirusfall har konstaterats vid Aalto-universitetet. Esbo stads smittskyddsmyndighet spårar smittkedjorna och förordnar exponerade i karantän. Som försiktighetsåtgärd går förstaårsstuderande vid Högskolan för konst, design och arkitektur över till distansundervisning under två veckor. 

Vid följande evenemang har exponering för coronaviruset konstaterats eller misstänkts:

 • 4.9 StartARTS! i Saha, Otnäs
 • 5.9 Arkitektgillets evenemang vid Ossinlampi, Otnäs.

Om du har deltagit i något av dessa evenemang:

 • Undvik onödiga kontakter med andra människor, besök inte campus, delta inte i närundervisning eller i evenemang.
 • Om du är studerande, ta kontakt via den e-postadress som meddelas senare. Adressens datasäkerhet är tryggad och meddelandena behandlas helt och hållet konfidentiellt.
 • Om du är anställd, ta kontakt med din chef för att komma överens om arrangemang för distansarbete.

Närmare anvisningar hittar du på nätet på sidan https://www.aalto.fi/en/aalto-university/internal-instructions-related-to-coronavirus (på engelska och finska).

Krishanteringsgruppen (CMT) 
Aalto-universitetet    

För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter. 

Title: Information om coronaviruset 7.9
Sent: Mon 7.9.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa aaltoiter,  

En studerande vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Esbo stads smittskyddsmyndighet utreder situationen.

Uppdateringar publiceras härefter på Aalto-universitetets informationssida om coronaviruset: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset .

Vi vill påminna alla vid Aalto att följa universitetets coronaanvisningar (länk) för att förebygga smittspridning. Vidare information finns förutom på den ovannämnda sidan även bland annat här:

Krishanteringsgruppen (CMT)
Aalto-universitetet

För riktlinjerna ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektorn och vars medlemmar består av säkerhetschefen och kommunikationsdirektören. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: Information om coronaviruset 4.9
Sent: Fri 4.9.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Studerande vid Aalto-universitetet smittad av coronaviruset

En av Aalto-universitetets studerande har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Hen har deltagit i ett evenemang som ordnats av studerande vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper utomhus på Otnäs campus söndagen den 30 augusti. En smärre mängd personer som deltog i evenemanget har exponerats för coronaviruset. Esbo stads smittskyddsmyndighet kontaktar dem som exponerats och placerar dem i hemkarantän.

Trots fallet är det fortfarande möjligt att studera och arbeta på campus, men kom ihåg att följa universitetets säkerhetsanvisningar. Vi vill påminna om att distansarrangemang tills vidare rekommenderas för tillställningar och evenemang. Vistas inte på campus om du är sjuk. Det är också viktigt att upprätthålla säkerhetsavstånd och god handhygien. Närmare anvisningar för evenemangsarrangörer hittar du på vår webbplats: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/anvisningar-om-coronaviruset-for-evenemang

Det är viktigt att smittokedjorna bryts tidigt, så kom ihåg att ladda ner Coronablinkern till din telefon.

Krishanteringsgruppen (CMT) 
Aalto-universitetet 

För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: Början av läsåret och corona
Sent:
Tue 1.9.2020
To: Aalto Students

 Läs meddelandet

Bästa studerande vid Aalto-universitetet,

Höstens studier inleds i en situation där antalet coronafall stiger men när många av oss gärna skulle återgå till vårt sätt att leva innan pandemin.

Aalto-universitetet har valt en linje som betonar säkerheten för hela gemenskapen. Samtidigt vill vi värna om möjligheterna att träffas och växelverka med varandra. Detta innebär att vi beaktar i synnerhet förstaårsstuderande, men även möjligheterna för de som varit längre vid Aalto att använda lokalerna och faciliteterna på campus.

Introduktionen för nya studerande sker delvis på distans och delvis på campus. Ditt eget utbildningsprogram ger närmare anvisningar om arrangemangen.

På hösten sker undervisningen och studierna i huvudsak på distans. Sådan undervisning som till sin natur kräver närvaro ordnas dock på campus. På grund av detta har vissa utbildningsprogram mer närvaro på campus än andra.

Observera att du inte ska delta i undervisningen på campus om du har minsta symtom och inte heller inom 14 dagar efter att ha rest utomlands. I sådana här situationer ska du komma överens om alternativa prestationssätt med de kursansvariga.

Separata anvisningar om hur du rör dig på campus och använder lokalerna finns här: https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Koronavirus+-+tietoa+opiskelijalle.

Det är av högsta vikt att anvisningarna om att röra sig på campus samt övriga anvisningar följs noga. På det här sättet drar vi alla vårt strå till stacken för att främja ett säkert, gemensamt campus.

Beakta att tanken är att vistas i lokalerna på campus bara av orsaker som anknyter till undervisningstillfällen eller studier (till exempel Harald Herlin-lärcentrets tjänster) eller för att besöka en studentrestaurang. Självstudielokalerna på campus är tillgängliga för studerande under höstterminen. Lokalerna ska bokas på förhand (via applikationen Aalto Space) och de gemensamma utrymmena ska användas ansvarsfullt. IT-salarna kan användas på distans från din egen enhet: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/windows-luokkakoneiden-etakaytto

Universitetets studerandeservice fungerar i huvudsak på distans och vid behov även på andra på förhand överenskomna sätt. Du når experterna på adressen studerandeservice@aalto.fi eller via telefonnumret 029 442 9280 - tveka inte att ta kontakt! Dessutom erbjuds begränsad service vid serviceställena i Harald Herlin-lärcentret och i Starting Point.

Det är viktigt för oss att studierna löper smidigt. Om du funderar på hur du ska komma igång med studierna finns våra experter här för dig. Mer information och självstudiematerial hittar du här: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=328103 samt https://into.aalto.fi/display/svopinnot/Personal+Impact

Denna höst understryker vår förmåga att tillsammans ansvarsfullt verka enligt universitetets värden - vi stöder varandra och främjar vårt eget och våra kamraters välbefinnande och vidtar åtgärder när omständigheterna så förutsätter.

Trevligt läsår!

Petri

Vicerektor Petri Suomala
Undervisningen

Title: Information om coronaviruset 14.8
Sent: Fri 14.8.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Precisering av den flexibla rotationsmodellen: Distansarbete rekommenderas

Bästa aaltoiter,  

Den 13 augusti gav Finlands regering en rekommendation om distansarbete i Nyland och rekommenderade att främja arbetsarrangemang som minskar riskfaktorerna på arbetsplatsen. Utgående från denna rekommendation fortsätter vi med den tidigare meddelade flexibla rotationsmodellen, men rekommenderar distansarbete när arbetsuppgifterna tillåter det. Det är också möjligt att arbeta på campus med hjälp av bokningssystemet som bereds inom enheterna under augusti.  

Distansarrangemang rekommenderas tills vidare också för tillställningar och evenemang. Närmare anvisningar för hur evenemang ordnas under hösten blir klara inom kort och publiceras på webbsidan https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/anvisningar-om-coronaviruset-for-evenemang.

Från och med 13.8 rekommenderar regeringen även användning av ansiktsskydd bl.a. i kollektivtrafiken. I enlighet med det tidigare meddelandet svarar Aalto-universitetet för andningsskydden för sådana arbetsuppgifter och studietillfällen där trygga arbetsavstånd inte kan garanteras på andra sätt. Vid arbetsresor utomlands svarar universitetet för de andningsskydd som krävs av flygbolaget och/eller mottagarlandet. Var och en införskaffar och bekostar själv de andningsskydd som krävs för resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

Närmare information om den flexibla rotationsmodellen och de övriga anvisningarna hittar du på vår webbplats: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset.

Krishanteringsgruppen (CMT) 
Aalto-universitetet  

För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs

Title: Information om coronaviruset 12.8
Sent: Wed 12.8.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Flexibel rotationsmodell för arbete på campus, undervisningen fortsätter huvudsakligen på distans   

Bästa aaltoiter,  

Från och med 17.8 övergår vi till en verksamhetsmodell där man tryggt och smidigt kan kombinera arbete på campus och på distans. Vi följer aktivt hur pandemisituationen utvecklas och är redo att precisera anvisningarna allteftersom situationen och myndigheternas rekommendationer förändras.

Tryggt arbete på campus förutsätter att vi följer överenskomna anvisningar och begränsningar. Bara symptomfria personer får vistas på campus, och god handhygien och tillräckliga säkerhetsavstånd är av yttersta vikt. Coronatest rekommenderas vid minsta misstanke om smitta.  

För att säkerställa säkerhetsavstånden är tills vidare ungefär hälften av den normala mängden arbetsstationer i bruk. Enheterna ansvarar för planeringen av sina arbetsstationers rotationsarrangemang och för de praktiska arrangemangen i sina lokaler. 

Målet är att införa det flexibla rotationssystemet från och med 17.8, men senast från och med 1.9.2020.  

Undervisningen fortsätter huvudsakligen på distans. Förstaårsstuderande prioriteras för undervisning som ordnas på campus.  

Arbete på campus
Alla universitetets lokaler har gåtts igenom, och för att säkerställa tillräckliga säkerhetsavstånd är tills vidare ungefär hälften av den normala mängden arbetsstationer i bruk från och med 17.8. 

Högskolorna och enheterna avtalar närmare om personalrotation, bokning av sina lokaler enligt det tillåtna maxantalet personer och om andra praktiska arrangemang. Varje arbetsuppgifts krav kan beaktas i planeringen. Enheterna kan använda Infrabooking-systemet eller välja ett annat sätt för lokalbokningen.

Under en arbetsdag arbetar man bara vid en arbetsstation. Besök vid andra enheter ska undvikas. Var och en ska städa sin arbetsstation i slutet av arbetsdagen med städredskapen som reserverats för detta. Även enpersonsrum kan enligt överenskommelse användas flexibelt enligt rotationsmodellen. Bokningsanvisningarna är under arbete vid högskolorna och serviceenheterna. För dem som hör till riskgrupper diskuteras arbete på campus separat med chefen och med stöd av företagshälsovården. 

För att garantera säkerheten och att personalen smidigt kan röra sig i byggnaderna förutsätts att Aalto-universitetets personalkort bärs synligt. Beställ ett personalkort från kulkukortit@aalto.fi. Du kan komma överens om fotografering för personalkortet i samband med beställningen. Personer med ett anställningsförhållande på under 6 månader ska använda ett Visitor Aalto-kort utan bild som man får från entrétjänsterna.   

Möten hålls fortfarande huvudsakligen på distans. Enligt övervägande kan det även ordnas möten och verkstäder där deltagarna är närvarande på campus, förutsatt att säkerhetsavstånd och god hygien iakttas.   

Undervisningsarrangemang  
Undervisningen fortsätter huvudsakligen på distans. Undervisning som inte kan ordnas på distans utan att märkbart äventyra högklassigt lärande och lärandemål ordnas på campus med säkerhetsåtgärder. Institutionerna och utbildningsprogrammen brukar i första hand själva här gott pedagogiskt övervägande. Undervisningen som helhet bedöms dock på universitetsnivå, och nödvändiga ändringar görs i samarbete med högskolorna. 

Undervisningspersonalen får ännu ett separat meddelande om undervisningsarrangemangen. 

Studerande på campus  
Från och med måndagen den 31 augusti har studerande tillgång till de byggnader på campus där det ordnas kontaktundervisning eller finns studentrestauranger, tjänster som stöder studierna eller självstudielokaler som kan bokas på förhand. Studerande kommer in genom den markerade dörren under byggnadens öppettider.

Alla studielokaler och IT-salar är inte i bruk, men via Aalto Space-appen kan studerande reservera platser i över 20 självstudielokaler. Självstudielokaler klassificeras som tysta lokaler i Aalto Space. Rusning ska undvikas och studerande kan vistas på campus bara av en ändamålsenlig orsak som anknyter till studierna.  

Resor  
Arbetsresor ska undvikas, och resor är möjliga endast i enlighet med riskbedömningsprinciperna som nu är i bruk. Aalto-universitetets personal, studerande och gäster förväntas arbeta och studera på distans i två veckor efter en arbets- eller semesterresa utomlands.  

Gäster  
Vi rekommenderar fortfarande möten på distans. Om gäster vistas på campus måste säkerhetsåtgärder vidtas, och det ska säkerställas att gästen är symptomfri och inte har varit utomlands under de senaste två veckorna.   

Evenemang  
Vi ber att alla som ämnar ordna ett evenemang iakttar särskilda försiktighetsåtgärder, eftersom coronasituationen ständigt förändras. Vi följer myndighetsanvisningarnas utveckling och uppdaterar våra egna anvisningar så snabbt som möjligt. I augusti är det möjligt att ordna småskaliga evenemang i sådana lokaler vid universitetet som har en egen ingång. Vid planering av evenemang är det viktigt att observera att bara hälften av lokalernas, t.ex. föreläsningssalarnas, platser kan fyllas.

Bruk av andningsskydd  
Aalto-universitetet erbjuder andningsskydd om arbetssituationen kräver det (till exempel laboratorier). Vid arbetsresor utomlands ersätter universitetet de andningsskydd som krävs av flygbolaget och/eller mottagarlandet. Var och en ska själv införskaffa och bekosta de andningsskydd som krävs för resor mellan hemmet och arbetsplatsen.  

Ventilation  
Ventilationen i Aalto-universitetets lokaler är på redan flera timmar före normal arbetstid, under hela arbetsdagen och ännu i flera timmar efter kontorstid. Luftmängderna är på god nivå och tilluften tas alltid utifrån. Ventilationen i alla universitetets byggnader har kontrollerats och justerats.   

Närmare interna anvisningar och riktlinjer uppdateras så snabbt som möjligt du på webbsidan https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita (på finska).   

Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna per e-post till adressen corona.information@aalto.fi.  
 
Krishanteringsgruppen (CMT)  
Aalto-universitetet   
 
För Aalto-universitetets riktlinjer ansvarar krishanteringsgruppen, som leds av rektor och vars medlemmar består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: Information om coronaviruset 7.8
Sent: Fri 7.8.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa aaltoiter, 

För tillfället är situationen med coronaviruset fortfarande allvarlig ute i världen. De senaste dagarna har man kunnat se tecken på att fallen sakta håller på att öka också i Finland. Det är ännu mycket som är osäkert gällande hösten, och i Aalto-universitetet grunden för all vår verksamhetsplanering är personalens och de studerandes säkerhet. En eventuellt försämrad virussituation påverkar även arrangemangen för vårt arbete, undervisning och studier. Vi följer epidemins utveckling och myndigheternas anvisningar och kommer nästa vecka (vecka 33) med information om hur verksamheten arrangeras i början av hösten. 

De nuvarande anvisningarna (https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset) om huvudsakligen distansarbete och distansundervisning är i kraft tills 16 augusti. Här följer ännu grundprinciperna:  

Bara symptomfria personer får vistas på campus och god handhygien är av yttersta vikt. Coronatest rekommenderas vid mista misstanke om smitta, och säkerhetsavstånd ska iakttas.  

Arbetet fortsätter huvudsakligen på distans, men det är möjligt att använda lokalerna vid särskilda behov. Vi rekommenderar fortsättningsvis att möten ordnas på distans.  

Även undervisning och studier fortsätter huvudsakligen på distans.  

Arbetsresor ska undvikas, och resor är möjliga endast i enlighet med riskbedömningsprinciperna som nu är i bruk. Aalto-universitetets anställda och studenter förväntas arbeta och studera på distans i två veckor efter arbets- eller fritidsresor utomlands.  


Krishanteringsgruppen (CMT)
Aalto-universitetet 

För riktlinjerna ansvarar Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som under ledningen av rektorn består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.  

Title: Information om coronaviruset 13.5
Sent: Wed 13.5.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Campus öppnar gradvis med säkerhetsanvisningarna i beaktande  

Bästa aaltoiter,  

I takt med att Finlands regering stegvis häver de gällande begränsningarna öppnar också Aalto gradvis sitt campus. Som en följd av detta har flera riktlinjer uppdaterats. De nya riktlinjerna träder i kraft torsdagen den 14 maj, läs mer på nätet https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält). Förändringar i pandemisituationen eller myndigheternas instruktioner kan leda till att riktlinjerna granskas på nytt. 

Distansarbete och arbete på campus  

Arbete vid Aalto-universitetet fortsätter huvudsakligen på distans under våren och sommaren, men det är möjligt att använda lokalerna vid särskilda behov. Högskolorna och institutionerna planerar att kunna bedriva experimentell forskning på plats i enlighet med säkerhetsanvisningarna.  

För att vi på ett koordinerat sätt ska kunna trygga att arbetet på campus sker på ett säkert sätt och för att samordna behoven för olika besökare och enheter samt för att undvika möjlig rusning, ska alla som kommer till campus anmäla sitt besök till adressen access@aalto.fi enligt följande praxis:  

 • Anmäl dagsbesök före kl. 16 föregående vardag.
 • Anmäl 2–5 dagar långa besök före föregående veckas fredag kl. 9. 
 • Meddelandet ska innehålla ditt namn och din enhet, tidtabellen för besöket och lokalen du arbetar i.  
 • Om det uppstår rusning prioriteras urvalsprov, experimentell forskning och tjänster som stöder dem.  

Vi rekommenderar fortsättningsvis att möten ordnas på distans.  

Alla måste beakta personliga säkerhetsavstånd och de som hör till riskgrupper ska vara extra försiktiga när de vistas på campus. Praxis som förbättrar säkerheten på campus, bland annat städning, effektiveras. Stanna hemma om du har symtom på förkylning, influensa eller någon annan infektionssjukdom. 

Undervisning, studier och disputationer 

Även undervisning och studier fortsätter huvudsakligen på distans under våren och sommaren. Det är dock möjligt att använda lokalerna, till exempel laboratorier och verkstäder, vid behov. Även begränsad närundervisning är möjlig och arrangemangen för att använda undervisningslokalerna under sommaren fortskrider. Småskaliga tenter med färre än 50 deltagare kan ordnas, förutsatt att mer än 20 personer inte vistas i ett enskilt utrymme. Stora tenter ordnas ännu på distans.  

Höstens undervisning inleds enligt normalt program. Introduktionen genomförs i huvudsak på distans, men evenemang kan även ordnas på campus, så länge säkerhetsarrangemangen följs. Undervisningen sker i huvudsak på distans. Undervisning kan även ordnas på campus i enlighet med säkerhetsanvisningarna, om pandemisituationen eller de nationella begränsningarna så tillåter.  

Disputationer ordnas på distans fram till slutet av maj. Från och med början av juni kan disputationer ordnas antingen på distans eller vid särskilda behov på campus, om utrymmesbegränsningarna tillåter det. Högst 20 personer får närvara vid disputationen. 

Undervisning, tenter och disputationer som man önskar arrangera i lokaler på campus bör meddelas i god tid redan i planeringsskedet till adressen access@aalto.fi

Tillvägagångssätt för besök på campus för studerande meddelas skilt i Into. 

Personalfrågor  

Undantagstillståndets anvisningar är i huvudsak i kraft under sommaren. Semestrar kan tas på vanligt vis – med situationen i beaktande – och det är fortfarande möjligt att ta semester för en halv dag. Vi rekommenderar att byta semesterpenningen mot lediga dagar. Det är även möjligt att övergå till deltidsarbete med kort varsel och för kort tid. Det räcker tillsvidare att anmäla en sjukfrånvaro kortare än 7 dagar (5 arbetsdagar) till sin chef. Potentiella anställda intervjuas på distans och vi rekommenderar att flytta besök som berör akademiska rekryteringar eller om de av särskilda behov måste ordnas, att ordnas på distans. Anställningsförhållanden kan inte inledas på distans från utlandet. 

Resor  

För närvarande gör vi inga arbetsresor inom landet eller utomlands på grund av regeringens rekommendationer och karantänsbestämmelser. Utlandsuppdrag kan inte inledas innan försäkringsbolagen börjar erbjuda kommenderingsförsäkringar igen.  

Tjänster på campus  

Tjänsterna på campus fortsätter huvudsakligen på distans, men vissa tjänster utvidgas stegvis. Lärcentrets bibliotekstjänster utvidgas senast 25.5: 

 • Kundservicen är öppen kl. 10–14. 
 • Upphämtningsservicen öppnar även för externa kunder. 
 • Nya bibliotekskort beviljas för utlåning av nödvändigt material. 
 • En läsplats för lärdomsprov öppnar i entréhallen. 
 • Även ett serviceställe för studerandeservicen finns i Lärcentret.  

IT-tjänsternas serviceställe i Väre är öppet tis–ons kl. 9–12 och i Kandidatcentret tors–fre kl. 9–12. Posten fortsätter som vanligt. Huruvida campusrestaurangerna öppnar 1.6 beror på regeringens närmare anvisningar. 

Mer detaljerade interna instruktioner och anvisningar finns på nätet (på finska eller engelska): https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita). 


Krishanteringsgruppen (CMT) 
Aalto-universitetet 

För riktlinjerna ansvarar Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som under ledningen av rektorn består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter. 

Title: Information om coronaviruset 7.5
Sent: Thu 7.5.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Studier och arbete fortsätter i huvudsak på distans över sommaren

Bästa aaltoiter,

Coronapandemin och begränsningarna som infördes som en följd av den i mitten av mars förutsätter betydande förändringar i verksamhetsmodellen även för universitetet. Övergången till distansarbete och distansstudier vid Aalto har ändå gått fint trots den strama tidtabellen. Vårt universitetssamfund har hanterat den massiva arbetsmängden som krävts för ändringarna häpnadsväckande bra. Ett varmt tack till alla för er förmåga att samarbeta och ta ansvar.

Måndagen den 4 maj berättade Finlands regering om sin fortsatta strategi för att hantera coronakrisen och om att begränsningarna stegvis kommer att avvecklas. De viktigaste riktlinjerna för universiteten var rekommendationen att distansarbete bör fortsätta över sommaren och distansstudier under resten av vårterminen. Regeringen meddelade också att begränsningen av folksamlingar stiger från 10 personer till 50 personer från och med början av juni. Regeringens riktlinjer betonar fortfarande tillräckliga säkerhetsavstånd, skydd och spårning av smittkedjor. Epidemin är inte över, och expertbedömningar presenterar olika scenarier som även universiteten måste vara förberedda på.

Aalto-universitetet har uppdaterat sina riktlinjer för arbete och studier på campus. De nya riktlinjerna träder i kraft torsdagen den 14 maj. Riktlinjerna kan korrigeras om pandemisituationen förändras eller om myndighetsanvisningarna kräver det. De nuvarande riktlinjerna och anvisningarna är i kraft till den 13 maj https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält).

Distansarbete och arbete på campus

I enlighet med regeringens rekommendation fortsätter vi huvudsakligen med distansarbete under våren och sommaren. Vi granskar anvisningarna som rör distansarbete igen senast den 31 juli. Det är dock vid behov möjligt för universitetets personal att arbeta på campus från och med den 14 maj. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö ber vi dig som hör till personalen skicka ett meddelande om arbetet på campus till adressen access@aalto.fi senast kl. 16 dagen före du kommer till campus. Meddelandet ska innehålla ditt namn och din enhet, tidtabellen för besöket och lokalen du kommer att arbeta i. Du får en kvittering på att meddelandet har mottagits. Efter den 14 maj behövs inte längre separat tillåtelse från din chef för att besöka campus.

Det är möjligt att besökstiderna i lokalerna på campus måste anpassas så att vi kan säkerställa tillräckliga säkerhetsavstånd och undvika oplanerade möten. Vid tidpunkter när många personer förväntas vistas i samma lokaler prioriteras akademiskt arbete, bl.a. urvalsprov och sådana stödfunktioner som behövs på campus för att stöda dem. När det gäller sådana lokaler som laboratorier och verkstäder rekommenderar vi att användningen av lokaler planeras på förhand vid varje enhet (varje institution osv.) till exempel med hjälp av ett lämpligt bokningssystem. Säkerhetsåtgärder för denna typ av lokaler piloteras för närvarande, och utgående från det kommer vi under nästa vecka att publicera närmare anvisningar om hur användningen av lokalerna kan planeras. Om det inte är nödvändigt för dig att arbeta på campus rekommenderar vi att du fortsätter arbeta på distans.

Undervisning och studier

Vi fortsätter huvudsakligen med distansundervisning och distansstudier under våren och sommaren. Vi granskar anvisningarna igen senast den 31 juli. Arbeten som har att göra med lärdomsprov samt tentamina med få deltagare kan på högskolans beslut genomföras på campus från och med den 14 maj genom att skicka ett meddelande till adressen access@aalto.fi. Tillräckliga säkerhetsåtgärder och nödvändiga stödtjänster måste säkerställas i dessa situationer. Vi utreder även möjligheten att genomföra kurser som kräver kontaktundervisning, t.ex. verkstads- och laboratoriearbeten, under resten av våren och sommaren. Vårterminens stora tentamenstillfällen ordnas på distans. Detaljer om arrangemangen under sommaren och hösten meddelas snarast.

Mottagande av gäster

I enlighet med tidigare anvisningar rekommenderar vi att gäster tillsvidare inte tas emot på campus, utan att möten i mån av möjlighet ordnas på distans. Om det är nödvändigt att ta emot gäster på campus ber vi att den som ansvarar för besöket meddelar antalet personer, lokalen och tidpunkten för besöket senast kl. 16 föregående dag till adressen access@aalto.fi. Du får en kvittering på att meddelandet har mottagits.

”Just nu är våra viktigaste uppgifter att trygga universitets verksamhetsförutsättningar under den här utmanande situationen. Samtidigt måste också rikta blicken mot framtiden: hur kan vi hjälpa samhället att komma över den här svåra krisen starkare än förut och hur kan vi bygga en mer hållbar framtid. Vi klarar oss genom den här tiden genom att verka tillsammans och stöda varandra”, säger rektor Ilkka Niemelä.

Vi ger mer information om fortsatta åtgärder nästa vecka (vecka 20).

Krishanteringsgrupp (CMT)
Aalto-universitetet

För riktlinjerna ansvarar Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som består av rektorn, säkerhetschefen och kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: Information om coronaviruset 5.5
Sent: Tue 5.5.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa aaltoit 

Baserat på riktlinjerna som gavs av Finlands regering 4.5 förbereder sig Aalto-universitetet just nu på att delvis och gradvis häva de begränsningar som infördes för att bromsa spridningen av coronaviruset. 

Universitetets nuvarande anvisningar för distansarbete, distansstudier och närvaro på campus är i kraft till 13.5: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält).

”Vi har tagit regeringens riktlinjer i beaktande och bereder nu hur verksamheten på campus kontrollerat, delvis och gradvis ska kunna köra igång enligt myndigheternas anvisningar, medan vi samtidigt ser till att hälsan och säkerheten hos vårt universitetssamfund inte äventyras”, säger Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä

Den här veckan (19) piloteras bl.a. skyddsarrangemang, så att verksamhetens begränsningar gradvis kan hävas på ett säkert sätt. 

Vi ger mer information om fortsatta åtgärder under pågående vecka (19). 

Krishanteringsgrupp (CMT) 
Aalto-universitetet 

För riktlinjerna ansvarar Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som består av rektorn, säkerhetschefen och kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter. 

Title: Updated information – remote teaching and working to continue until 13 May
Sent: Tue 31.3.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Read the message

Updated information remote teaching and working to continue until 13 May

Dear Aalto community member, 

According to guidelines by the Finnish Government, remote teaching at Aalto University will continue until 13 May 2020. In addition, we will continue to work remotely until 13 May 2020. With this decision, we want to do our best to ensure the health and safety of the Aalto community and to slow down the spread of the coronavirus. 

The university aims to organise the spring term exams remotely, when possible, through e.g. MyCourses. Information regarding arranging exams is updated regularly at https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=28417155 

Recently, Aalto University employees have received numerous scam messages and calls. Please be careful. More information and instructions at https://www.aalto.fi/en/news/email-phishing-and-phone-call-scam-campaigns-ongoing-at-aalto-university (if the link doesn't work, you can copy the URL and paste it into your web browser).

All instructions, as well as the link to frequently asked questions, are available at https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus. We will provide updates whenever needed. The page includes links to pages by the relevant Finnish authorities.

We will also publish coronavirus news on our webpages. If you do not find answers to your questions in our published material, you can email us at corona.information@aalto.fi.

Aalto University Crisis Management Team (CMT)


The Aalto University Crisis Management Team (CMT) is responsible for Aalto University’s instructions. The CMT is led by the president. Members of the CMT include the head of security and risk management and the director of communications, as well as other key Aalto staff when necessary. The CMT is following the coronavirus situation, keeping in close contact with the authorities and formulating the measures to be taken by the university. The CMT utilises the situational assessments of the Finnish authorities and experts.

Title: Updated information on coronavirus 17 March
Sent: Tue 17.3.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Read the message

Updated information on the effects of coronavirus on activities at Aalto University  

Dear Aalto community member,  

In accordance with the guidelines given by the Finnish Government, Aalto University pauses all contact teaching. Our facilities are not available for teaching until 13 April 2020. Based on our previous guidelines, employees are now expected to work remotely.  

Research work will continue as remote work. However, the authority's (AVI) guidelines state that the facilities used by the university for research, development and innovation can be used especially in critical areas of research.

Some other guidelines have also been updated. You can find a summary of the current instructions to be followed by all Aalto community members below. Updated topics are in bold. 

Instructions FOR RESEARCH:    

 • Research work will continue as remote work.
 • The authority's (AVI) guidelines state that the facilities used by the university for research, development and innovation can be used especially in critical areas of research. 
 • Contact your dean on further instructions regarding critical areas of research.   

 Instructions for ACADEMIC AND DEGREE PROGRAMME COMMITTEE MEETINGS:

 • We need to refine our guidelines for academic and degree programme committee meetings and tenure track processes. Guidelines are currently being prepared. 

 Instructions FOR STUDYING AND TEACHING:   

 • All contact teaching is paused starting from 17 March to 13 April 2020. All planned remote teaching and online exams will be carried out according to plan. 
 • University’s facilities are not available for students after 17 March 20.00.   
 • Summary info including students’ services and financial aid is available in Into.  
 • Our faculty is currently preparing to implement alternative teaching and assessment solutions in their courses. There may be disturbances in teaching during this and next week. We ask for patience from everyone.  
 • For the faculty, there is support available for remote teaching at opit.aalto.fi. There will also be limited AV-support available on campus. Send your service request to IT Service Desk (servicedesk@aalto.fi) 
 • Timetable of exams is likely to change due to teaching arrangements. More detailed information will follow.  
 • Information on arrangements related to teaching and assessment are provided course-specifically in MyCourses.  

 Instructions FOR PERSONNEL:   

 • There are instructions for remote work at https://www.aalto.fi/en/services/guidelines-for-teleworking-during-the-corona-epidemic 
 • Further guidance for remote work (including tips for leading a virtual team) will be provided soon.  
 • Doors at the university will work only with access tokens. Bring your access token with you.  
 • Work remotely unless the nature of your duties or the safeguarding of the continuity of university operations requires your presence on campus. Contact your supervisor for remote working arrangements.   
 • If your sickness lasts up to 7 days (5 working days), you may be on sick leave by notifying your supervisor. If the duration of your sickness is longer than 7 days, contact occupational health care.   

   Instructions FOR ALL:   

 • Note that most campus restaurants may be closed.  
 • If you have serious symptoms, immediately contact your occupational health service, your student health services, your healthcare centre, healthcare emergency services or the information number mentioned in your travel insurance by phone.    
 • Use online tools (such as Microsoft Teams) when possible.    
 • IT support and systems may be very busy in the coming days. The main priority for IT support will be to ensure teaching and critical activities. Please be patient and consult online instructions for support as much as possible  www.aalto.fi/en/it-help  (if the link doesn't work, you can copy the URL and paste it into your web browser).  
 • Do not leave Finland on a work or study trip. Travel within Finland should also be avoided. Postpone any meetings requiring travel or arrange them to be online meetings instead.   
 • Wash your hands frequently and carefully. Do not shake hands. Good hand hygiene is one of the best ways to avoid being infected by and spreading the virus.

All of Aalto University’s instructions as well as the link to frequently asked questions are available at https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus (if the link doesn't work, you can copy the URL and paste it into your web browser). We will provide updates whenever needed. The page includes links to pages by the relevant Finnish authorities. We will also publish coronavirus news on our webpages. If you do not find answers to your questions in our published material, you can email us at corona.information@aalto.fi. 


Aalto University Crisis Management Team (CMT)   

Aalto University Crisis Management Team (CMT) is responsible for Aalto University’s instructions. CMT is led by the president. Members of the CMT are the head of security and risk management and the director of communications, as well as other key Aalto staff when necessary. The CMT is following the coronavirus situation, keeping in close contact with the authorities and formulating the measures to be taken by the university. The CMT utilises the situational assessments of the Finnish authorities and experts.   

Title: Updated information on coronavirus 16 March
Sent: Mon 16.3.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Read the message

Dear Aalto community member,  

Aalto University pauses all contact teaching from 17 March to 13 April 2020 

On 16 March, the Finnish Government has published guidelines to slow down the spread of coronavirus. Based on these guidelines, Aalto University will pause all contact teaching from 17 March to 13 April 2020. More detailed instructions will be available soon. Arrangements concerning the use of university premises will be published on Tuesday 17 March. 

The university is preparing for comprehensive use of remote teaching and other alternative teaching methods. All planned remote teaching and online exams will be arranged normally. However, some disruptions in the arrangements of teaching are possible. Information regarding exams will be updated soon. 

You can find a summary of the current instructions to be followed by all Aalto community members below. New information in bold.   
  
Instructions FOR STUDYING AND TEACHING:  

 • Some disruptions in the arrangements of teaching are possible. All contact teaching is paused starting from 17 March to 13 April 2020. Information regarding exams will be updated soon. All planned remote teaching and online exams will be carried out normally.  
 • Students are requested to gather all necessary material needed for remote learning from the campus by Tuesday 17 March 20.00 and bring their access token along. 
 • Students are advised to follow MyCourses and Into for updates on course-specific arrangements.  
 • Information regarding support services for online teaching at opit.aalto.fi.

Instructions FOR PERSONNEL:  

 • Personnel will be informed of the arrangements concerning the use of university premises on Tuesday 17 March.  
 • Starting from Tuesday morning 17 March, doors at the university will work only with access tokens. Bring your access token with you. 
 • Work remotely unless the nature of your duties or the safeguarding of the continuity of university operations requires your presence on campus. Contact your supervisor for remote working arrangements.  
 • If your sickness lasts up to 7 days (5 working days), you may be on sick leave by notifying your supervisor. If the duration of your sickness is longer than 7 days, contact occupational health care.  

Instructions FOR ALL:  

 • Note that some of the campus restaurants may be closed. 
 • If you have serious symptoms, immediately contact your occupational health service, your student health services, your healthcare centre, healthcare emergency services or the information number mentioned in your travel insurance by phone.   
 • Use online tools (such as Microsoft Teams) when possible.   
 • IT support and systems may be very busy in the coming days. The main priority for IT support will be to ensure teaching and critical activities. Please be patient and consult online instructions for support as much as possible. www.aalto.fi/en/it-help  (if the link doesn't work, you can copy the URL and paste it into your web browser). 
 • Do not leave Finland on a work or study trip. Travel within Finland should also be avoided. Postpone any meetings requiring travel or arrange them to be online meetings instead.  
 • Wash your hands frequently and carefully. Do not shake hands. Good hand hygiene is one of the best ways to avoid being infected by and spreading the virus.  

All of Aalto University’s instructions as well as the link to frequently asked questions are available at https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus (if the link doesn't work, you can copy the URL and paste it into your web browser). We will provide updates whenever needed. The page includes links to pages by the relevant Finnish authorities. We will also publish coronavirus news on our webpages. If you do not find answers to your questions in our published material, you can email us at corona.information@aalto.fi.     


Aalto University Crisis Management Team (CMT)  

Aalto University Crisis Management Team (CMT) is responsible for Aalto University’s instructions. CMT is led by the president and members of the CMT are the head of security and risk management, the director of communications, and other key Aalto staff as necessary. The CMT is following the coronavirus situation, keeping in close contact with the authorities and formulating the measures to be taken by the university. The CMT utilises the situational assessments of the Finnish authorities and experts.  

Title: Information om coronaviruset 13.3
Sent: Fri 13.3.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa aaltoit 

Aalto-universitetet har preciserat riktlinjerna gällande coronaviruset*.  
  
Uppdateringar 13.3: Undervisning, distansstudier och distansarbete 

Aalto-universitetet går över till distansundervisning i så hög grad som möjligt. I första hand går åtminstone alla undervisningstillfällen med över 30 deltagare över till distansundervisning, även mindre undervisningstillfällen om det är möjligt. Samtidigt förbereder vi oss på att all närundervisning kan tvingas upphöra inom en nära framtid.

Förändringen genomförs under nästa vecka (vecka 12), så att det ska finnas skälig tid att förbereda de nya arrangemangen. Det här betyder att det kan förekomma störningar i undervisningsarrangemangen nästa vecka. Det kommer mer information om tentarrangemang och urvalsprov inom kort. 

Vecka 12 övergår vi till att i första hand arbeta på distans, om inte arbetsuppgiften eller tryggandet av verksamheten kräver närvaro på arbetsplatsen. För att trygga verksamhetens kontinuitet ber vi er vänta på närmare anvisningar om detta.

Arbete på campus ordnas på så vis, att tillräckliga avstånd hålls vid allt socialt umgänge. Det här underlättas av att det kommer finnas färre människor än normalt på campus i fortsättningen. I regel ska tillställningar med mer än 30 deltagare ordnas på distans (t.ex. Teams), skjutas upp eller inhiberas. Vi drar nytta av nätverktyg i allt arbete, i mån av möjlighet. 

Vi ber även studerande att överväga att inte använda gemensamma, öppna studielokaler på campus.

Sammanfattning av gällande riktlinjer, som alla aaltoiter förutsätts följa:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant. Skaka inte hand. God handhygien är ett av de bästa sätten att förhindra att viruset sprids.
 • Håll ett tillräckligt avstånd i allt socialt umgänge.
 • Stanna hemma om du har symtom på förkylning, influensa eller en annan infektionssjukdom.
 • Om du misstänker att du har blivit smittad ska du utan dröjsmål kontakta företagshälsovården, studenthälsovården, din hälsovårdscentral eller jourmottagningen per telefon eller ringa infonumret för din reseförsäkring.
 • Alla undervisningstillfällen med över 30 deltagare går över till distansundervisning, övriga i mån av möjlighet. 
 • Arbeta på distans, om inte arbetsuppgiften eller tryggandet av verksamheten kräver närvaro på arbetsplatsen. 
 • Använd i regel distansuppkoppling för alla tillfällen med över 30 deltagare, alternativt flytta eller inhibera dem. 
 • Använd onlineverktyg (t.ex. Teams) i mån av möjlighet.  
 • Överväg att inte använda de gemensamma, öppna studielokalerna på campus.
 • Tillsvidare görs inga arbets- eller studierelaterade resor till utlandet. Undvik också att resa inom landet. Möten i anslutning till resor ska skjutas fram eller ordnas på distans.
 • Ta inte emot gäster och ordna inte evenemang före 31.5.2020. Avboka besök och evenemang som involverar personer utanför Aalto-universitetet.
 • Om du återvänder från en arbets-, studie- eller semesterresa i utlandet ska du arbeta eller studera på distans i 14 dagar. Var då i kontakt med din förman, kursens ansvarslärare eller lärandetjänsterna vid din högskola för att komma överens om specialarrangemang under denna tid. 

Riktlinjerna baserar sig på den senaste lägesbedömningen, som tar i beaktande att coronaviruset covid-19 har klassats som en global pandemi, på expertutlåtanden om situationen på nationell nivå och på de senaste anvisningarna från myndigheterna. Det finns inga fall av covid-19 vid Aalto-universitetet.

Närmare anvisningar för studerande, lärare och förmän skickas så fort som möjligt.

Aalto-universitetets egna anvisningar och en länk till de vanligaste frågorna finns på adressen https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält). Vi uppdaterar informationen kontinuerligt. På sidan finns även länkar till myndigheternas webbplatser. Därtill publicerar vi nyheter om ämnet på våra webbsidor. Om du inte hittar svar på dina frågor i det publicerade materialet kan du skicka frågorna till adressen corona.information@aalto.fi.   

Krishanteringsgruppen, Aalto-universitetet

*För riktlinjerna ansvarar Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som består av rektorn, säkerhetschefen och kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: For students abroad: Aalto's updated guidelines
Sent: Fri 13.3.2020
To: Aalto University students currently studying or doing internships abroad
From: Learning Services/International Relations

 Read the message

Dear students, 

This message is for all Aalto University students who are currently studying or doing internships abroad, are planning to leave for studies or internships abroad this spring, or have recently returned to Finland.

Aalto University has updated its guidance regarding the coronavirus COVID-19. We urge you to return to Finland or your home country as soon as possible. If needed, Aalto University supports financially your travel from your current university or internship town to Helsinki, or alternatively, to your home country.   

Those returning from a trip abroad are to work or study from home for 14 days following the trip. You can find further information on the updated guidance and general instructions on https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus (in English) or https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta (in Finnish).  

Some further clarifications: 

 • Aalto’s guidance covers both students and personnel, because Aalto wishes to take care of the safety of its students the same way it takes care of the safety of its personnel.
 • The university does not have an employer’s “right to direct” over students. According to the waiver (“Waiver and responsibility for students going abroad”) signed by each student before leaving for exchange, the final decision to leave the country and return to Finland/home country will be left up to the student, even in case of emergency. https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=327942&preview=/327942/4858864/Exchange_waiver_FI_EN_2016.pdf  
 • Regarding reimbursement of return tickets (to Helsinki or student’s home country), euro limits per country will be informed later. You can get more information from your exchange coordinator. 

You are requested to inform your exchange coordinator by 20.03.2020 whether you return to Finland / to your home country or whether you decide to stay abroad.

We are very sorry for this regrettable situation. If possible, we suggest that you continue your studies online from Finland. In case you need further advice, please contact your exchange coordinator. You may also contact our personnel for discussion. 

   

With warm regards, 

Eija Zitting, Head of Learning Services
Kirsi Kettula, Head of International Relations

Title: Information om coronaviruset 12.3
Sent:
Thu 12.3.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa aaltoit 

Aalto-universitetet har preciserat riktlinjerna gällande coronaviruset*. 

Sammanfattning av gällande riktlinjer, som alla aaltoiter förutsätts följa: 

 • Tvätta händerna ofta och noggrant. Skaka inte hand. God handhygien är ett av de bästa sätten att förhindra att viruset sprids.
 • Håll ett tillräckligt avstånd i allt socialt umgänge.
 • Stanna hemma om du har symtom på förkylning, influensa eller en annan infektionssjukdom. 
 • Om du misstänker att du har blivit smittad ska du utan dröjsmål kontakta företagshälsovården, studenthälsovården, din hälsovårdscentral eller jourmottagningen per telefon eller ringa infonumret för din reseförsäkring.
 • Tillsvidare görs inga arbets- eller studierelaterade resor till utlandet. Undvik också att resa inom landet. Möten i anslutning till resor ska skjutas fram eller ordnas på distans.
 • Ta inte emot gäster och ordna inte evenemang före 31.5.2020. Avboka besök och evenemang som involverar personer utanför Aalto-universitetet.
 • Om du återvänder från en arbets- eller semesterresa i utlandet ska du arbeta eller studera på distans i 14 dagar. Var då i kontakt med din förman, kursens ansvarslärare eller lärandetjänsterna vid din högskola för att komma överens om specialarrangemang under denna tid. 
 • I enlighet med de nationella riktlinjerna fortsätter undervisningen. Vi förbereder oss som bäst på att öka mängden distansundervisning. Anvisningar om detta ges så snart som möjligt.
 • Även anvisningar som rör distansarbete preciseras omgående. Använd onlineverktyg (t.ex. Teams) i mån av möjlighet. 

Riktlinjerna baserar sig på den senaste lägesbedömningen, som tar i beaktande att WHO har klassat coronaviruset covid-19 som en global pandemi, på expertutlåtanden om situationen på nationell nivå och på de senaste anvisningar från myndigheterna. Det finns inga fall av covid-19 vid Aalto-universitetet.

Riktlinjerna ovan innehåller preciseringar gällande resor och besök. Det görs inga resor till utlandet. Om du återvänder från en arbets-, studie- eller semesterresa i utlandet ska du arbeta och/eller studera på distans i 14 dagar. Undvik också att resa inom landet. Gäster tas inte emot vid Aalto-universitetet förrän 31.5.2020. Detta innebär att vi under denna tid inte ordnar tillställningar eller evenemang som involverar personer utanför Aalto-universitetet. Instruktioner gällande evenemang finns på adressen https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/koronavirukseen-liittyvia-ohjeita-tilaisuuksien-ja-konferenssien-jarjestajille (på finska och engelska, om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält).  

Aalto-universitetets egna anvisningar och en länk till de vanligaste frågorna finns på adressen https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta (på finska och engelska, om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält). Vi uppdaterar informationen kontinuerligt. På sidan finns även länkar till myndigheternas webbplatser. Därtill publicerar vi nyheter om ämnet på våra webbsidor. Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna till adressen corona.information@aalto.fi.

Seija Piiponniemi-Lahti, säkerhetschef, Aalto-universitetet

*För riktlinjerna ansvarar Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som består av rektorn, säkerhetschefen och kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: Information om coronaviruset 11.3
Sent:
Wed 11.3.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa aaltoit, 

Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som består av rektorn, säkerhetschefen och kommunikationsdirektören, följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet.  Krishanteringsgruppen agerar i enlighet med de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter. Universitetets linjedragningar är sammanställda på aalto.fi-sidorna (på finska och engelska, om länken inte funkar, var vänlig och kopiera den till webbläsarens adressrad): https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus. Förändringar till dem kommuniceras även per epost till alla anställda och studerande på Aalto.

Tyvärr har vissa enhetsspecifika linjedragningar även deltats ut. Alla aaltoiter förväntas följa universitetets linjedragningar som är baserade på den bästa tillgängliga informationen. Krishanteringsgruppen strävar efter att förbättra koordineringen av instruktioner för att undvika att skilda enhetsspecifika linjedragningar skulle förekomma.

I nuläget strävar Aalto-universitetet efter att låta undervisningen och forskningen fortsätta så normalt som möjligt inom ramen av de utgivna linjedragningarna. Samtidigt förbereder vi oss på att situationen med coronaviruset kan förändras på så sätt att vi till exempel måste begränsa undervisningen eller ordnandet av evenemang. Undervisningspersonalen får ett särskilt e-postmeddelande med instruktioner gällande förberedelser inför ändringar i undervisningsarrangemangen. Instruktioner gällande evenemang finns på denna adress (på finska och engelska, om länken inte funkar, var vänlig och kopiera den till webbläsarens adressrad): https://www.aalto.fi/en/aalto-university/coronavirus-guidance-for-conferences-and-seminars-at-aalto-university

Vi påminner alla aaltoiter om följande direktiv och linjedragningar: 

Kom ihåg att god handhygien är av yttersta vikt, och därför skakar vi inte heller hand när vi hälsar.  

Vi gör inga arbets- eller studierelaterade inrikes- eller utrikesresor. Träffar i anslutning till resor ordnas i mån av möjlighet på distans.  

Om du återvänder från ett epidemiområde ska du arbeta eller studera på distans i 14 dagar. Var då i kontakt med din förman, kursens ansvarslärare eller lärandetjänsterna vid din högskola. Aalto-universitetet tar tills vidare inte emot gäster från epidemiområdena. 

Om du misstänker att du har blivit smittad ska du utan dröjsmål kontakta företagshälsovården, studenthälsovården, din hälsovårdscentral eller jourmottagningen per telefon eller ringa infonumret för din reseförsäkring. Kom inte till universitetet om du är sjuk. 

Aalto-universitetets egna anvisningar och de vanligaste frågorna sammanställs på denna webbsida (på finska och engelska, om länken inte funkar, var vänlig och kopiera den till webbläsarens adressrad): https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt. På sidan finns även länkar till myndigheternas webbplatser. Därtill publicerar vi nyheter om ämnet på våra webbsidor. Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna till adressen corona.information@aalto.fi
 
Seija Piiponniemi-Lahti, säkerhetschef, Aalto-universitetet 

Title: Information om coronaviruset
Sent:
Fri 6.3.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa aaltoit,

Lunginflammation som orsakats av det nya coronaviruset (covid-19) har i början av detta år konstaterats på olika håll i världen. Aalto-universitetet fortsätter sin verksamhet som normalt och följer situationen och myndigheternas anvisningar.

Studerande och personal vid Aalto-universitetet ska inte resa till epidemiområdena i Fastlandskina, Sydkorea, Italien och Iran. Alla resor till epidemiområden avbokas på grund av viruset. Om du återvänder från ett epidemiområde ska du arbeta eller studera på distans i 14 dagar. Var då i kontakt med din förman, kursens ansvarslärare eller lärandetjänsterna vid din högskola. Aalto-universitetet tar tills vidare inte emot gäster från epidemiområdena.

Om du misstänker att du har blivit smittad ska du utan dröjsmål kontakta företagshälsovården, studenthälsovården, din hälsovårdscentral eller jourmottagningen per telefon eller ringa infonumret för din reseförsäkring. Om du tillhör personalen ska du därtill informera HR-tjänsterna vid din enhet och skicka e-post till adressen corona.information@aalto.fi. Om du är studerande och har kontaktat hälsovården angående misstanke om smitta ska du också skicka e-post till adressen corona.information@aalto.fi.

Aalto-universitetets egna anvisningar och de vanligaste frågorna sammanställs på denna webbsida (på finska och engelska, om länken inte funkar, var vänlig och kopiera den till webbläsarens adressrad): https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt. På sidan finns även länkar till myndigheternas webbplatser. Därtill publicerar vi nyheter om ämnet på våra webbsidor. Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna till adressen corona.information@aalto.fi.

Kom ihåg att god handhygien är av yttersta vikt, och därför skakar vi inte heller hand när vi hälsar.

Om situationen så kräver har Aalto-universitetet beredskap att skicka ut ett krismeddelande via sms till alla anställda och studerande med hjälp av ett nytt system som kommer att tas i bruk inom snar framtid. Vid avvikande situationer skickas ett textmeddelande från avsändaren Aalto och vid mer allvarliga situationer från Aalto SOS.

Seija Piiponniemi-Lahti, säkerhetschef, Aalto-universitetet