Suomeksi | In English


Information om coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet finns på adressen https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält).

På den här sidan sammanställs information om coronavirusets inverkan på undervisningen och studierna. Via länkarna nedan hittar du stöd för praktiska undervisningsarrangemang och för ditt eget välmående.

Coronaviruset och studierna: frågor och svar

Undervisning och studier på campus hösten 2020 (uppdaterat 18.6.2020)

Höstens undervisning inleds enligt den läsårskalender som bekräftats tidigare. Undervisningen på hösten fortsätter huvudsakligen på distans. Kontaktundervisning med säkerhetsarrangemang är delvis möjligt om pandemisituationen och de nationella begränsningarna tillåter det. Kursarrangemangen ska kontrolleras i MyCourses innan kursen börjar. Där ges närmare, kursspecifik information om hur undervisningen arrangeras. Även introduktionen genomförs i huvudsak på distans, men med säkerhetsarrangemang kan evenemang även delvis ordnas på campus.

Exam-tentamensrummet är i bruk med arrangemang som ska trygga avstånden. IT-salarna och självstudielokalerna kommer att öppnas. För att antalet personer i dessa lokaler ska kunna hanteras kommer ett reservationssystem att tas i bruk. Närmare information om detta ges innan terminen inleds.

Vistelse på campus: anvisningar för studerande  (uppdaterat 20.5.2020)

Även studerande kan stegvis börja utnyttja funktionerna på campus. Campusbyggnaderna är dock fortfarande stängda, och universitetet måste kunna följa och vid behov styra vistelsen på campus. Därför publiceras några allmänna anvisningar för hur du ska göra när du anländer till campus och hur du ska handla när du väl är där. För att säkerställa allas säkerhet är det viktigt att följa anvisningarna och tidtabellerna för vistelse på campus.  

 Läs mer >>
 • Om din tentamen ordnas på campus meddelar tentamensarrangören dig hur du ska anlända till tentamen. Du får även närmare anvisningar om tentamen av tentamensarrangören.
 • Tillträde till Exam-tentamensrummet i Kandidatcentret (Otsvängen 1) under undantagssituationen:
  • Skicka bokningsbekräftelsen som du fått från Exam-tentamenssystemet till adressen startingpoint@aalto.fi senast den sista vardagen före tentamen för att säkerställa att du får tillträde till tentamensrummet. Meddelanden behandlas mån–fre kl. 9–16.
  • Besökstiderna är mån–fre kl. 9–16.
  • Personal från lärandetjänsterna/Starting Point möter dig vid den överenskomna tidpunkten, vid huvudentrén på Otsvängens sida.  Se till att vara på plats i tid. Efter den överenskomna tidpunkten kommer du inte längre in i byggnaden.
  • Personalen följer dig till tentamensrummet i tredje våningen.
  • Du får tillgång till en desinficeringsduk som du kan använda för att rengöra tentamensstationens tangentbord och mus om du vill.
  • När tentamen tar slut ska du avlägsna dig ur byggnaden på egen hand genom samma dörr som du kom in igenom.
  • Om du behöver avlägsna dig innan tentamen tagit slut ska du ringa telefonnumret nedan.
  • I problemsituationer kan du ringa personalen på numret 029 – 442 4804.
  • Kom till tentamen bara om du är frisk. Om du känner dig förkyld ska du skjuta upp din tentamenstid eller fråga tentatorn om det t.ex. är möjligt att förlänga tentamensperioden. Om du flyttar din tentamenstid ska du komma ihåg att även meddela startingpoint@aalto.fi.
 • Om du deltar i en kurs som innefattar arbete på campus informerar ansvarsläraren dig om tiden och platsen för studierna. Ansvarsläraren ger dig även närmare anvisningar för undervisningstillfället.
 • Om du behöver komma till campus för att sköta något som är centralt för dina studier (t.ex. skanning) måste (ansvars)läraren understöda ditt besök. Besökstidtabellen avtalas med någon från lärandetjänsterna (LES), och du får besöka antingen Otsvängen 1 eller Väre.  Personen från LES tar emot dig och ser till att du kan röra dig i byggnaden. 
 • Verkstäderna vid Högskolan för konst, design och arkitektur, redskapsutlåningen Takeout och Aalto Studios erbjuder begränsade tjänster för studerande som ska utexamineras samt för undervisning och forskning som prioriteras av skolan. ARTS har publicerat närmare anvisningar om bruket av de ovannämnda faciliteterna och IT-salarna, och de kan läsas på finska här: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita
 • Information om Lärandecentrets tjänster (upphämtning av material, utskriftstjänster) finns på Lärandecentrets webbsidor.

Boende

 Läs mer >>

Arrangemangen kring studerandeboende kan variera och den studerande ansvarar för de skyldigheter som anges i avtalet. Det är värt att kontrollera avtalets villkor, om du t.ex. måste säga upp hyresavtalet.

Kontakta hyresvärden omedelbart om problem uppstår t.ex. med hyresbetalningen. Ifall problem uppstår är det vanligtvis möjligt att förhandla om betalningsvillkoren. Det lönar sig att vara aktiv om en sådan situation uppstår.

Närmare information fås av hyresvärden, t.ex.

Bibliotekstjänster och lån av material

IT-tjänster, programvara och fjärranslutning

 Läs mer >>

Hur kan jag arbeta med mina filer på en Aalto-arbetsstation på distans

Programvara

Online-mötesverktyg

Kontakt

servicedesk@aalto.fi

IT Service Desk kontaktinformation (aalto.fi)

Andra instruktioner och nyheter

E-postmeddelanden som har skickats till de studerande

Title: Information om coronaviruset 13.5
Sent: Wed 13.5.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Campus öppnar gradvis med säkerhetsanvisningarna i beaktande  

Bästa aaltoiter,  

I takt med att Finlands regering stegvis häver de gällande begränsningarna öppnar också Aalto gradvis sitt campus. Som en följd av detta har flera riktlinjer uppdaterats. De nya riktlinjerna träder i kraft torsdagen den 14 maj, läs mer på nätet https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält). Förändringar i pandemisituationen eller myndigheternas instruktioner kan leda till att riktlinjerna granskas på nytt. 

Distansarbete och arbete på campus  

Arbete vid Aalto-universitetet fortsätter huvudsakligen på distans under våren och sommaren, men det är möjligt att använda lokalerna vid särskilda behov. Högskolorna och institutionerna planerar att kunna bedriva experimentell forskning på plats i enlighet med säkerhetsanvisningarna.  

För att vi på ett koordinerat sätt ska kunna trygga att arbetet på campus sker på ett säkert sätt och för att samordna behoven för olika besökare och enheter samt för att undvika möjlig rusning, ska alla som kommer till campus anmäla sitt besök till adressen access@aalto.fi enligt följande praxis:  

 • Anmäl dagsbesök före kl. 16 föregående vardag.
 • Anmäl 2–5 dagar långa besök före föregående veckas fredag kl. 9. 
 • Meddelandet ska innehålla ditt namn och din enhet, tidtabellen för besöket och lokalen du arbetar i.  
 • Om det uppstår rusning prioriteras urvalsprov, experimentell forskning och tjänster som stöder dem.  

Vi rekommenderar fortsättningsvis att möten ordnas på distans.  

Alla måste beakta personliga säkerhetsavstånd och de som hör till riskgrupper ska vara extra försiktiga när de vistas på campus. Praxis som förbättrar säkerheten på campus, bland annat städning, effektiveras. Stanna hemma om du har symtom på förkylning, influensa eller någon annan infektionssjukdom. 

Undervisning, studier och disputationer 

Även undervisning och studier fortsätter huvudsakligen på distans under våren och sommaren. Det är dock möjligt att använda lokalerna, till exempel laboratorier och verkstäder, vid behov. Även begränsad närundervisning är möjlig och arrangemangen för att använda undervisningslokalerna under sommaren fortskrider. Småskaliga tenter med färre än 50 deltagare kan ordnas, förutsatt att mer än 20 personer inte vistas i ett enskilt utrymme. Stora tenter ordnas ännu på distans.  

Höstens undervisning inleds enligt normalt program. Introduktionen genomförs i huvudsak på distans, men evenemang kan även ordnas på campus, så länge säkerhetsarrangemangen följs. Undervisningen sker i huvudsak på distans. Undervisning kan även ordnas på campus i enlighet med säkerhetsanvisningarna, om pandemisituationen eller de nationella begränsningarna så tillåter.  

Disputationer ordnas på distans fram till slutet av maj. Från och med början av juni kan disputationer ordnas antingen på distans eller vid särskilda behov på campus, om utrymmesbegränsningarna tillåter det. Högst 20 personer får närvara vid disputationen. 

Undervisning, tenter och disputationer som man önskar arrangera i lokaler på campus bör meddelas i god tid redan i planeringsskedet till adressen access@aalto.fi

Tillvägagångssätt för besök på campus för studerande meddelas skilt i Into. 

Personalfrågor  

Undantagstillståndets anvisningar är i huvudsak i kraft under sommaren. Semestrar kan tas på vanligt vis – med situationen i beaktande – och det är fortfarande möjligt att ta semester för en halv dag. Vi rekommenderar att byta semesterpenningen mot lediga dagar. Det är även möjligt att övergå till deltidsarbete med kort varsel och för kort tid. Det räcker tillsvidare att anmäla en sjukfrånvaro kortare än 7 dagar (5 arbetsdagar) till sin chef. Potentiella anställda intervjuas på distans och vi rekommenderar att flytta besök som berör akademiska rekryteringar eller om de av särskilda behov måste ordnas, att ordnas på distans. Anställningsförhållanden kan inte inledas på distans från utlandet. 

Resor  

För närvarande gör vi inga arbetsresor inom landet eller utomlands på grund av regeringens rekommendationer och karantänsbestämmelser. Utlandsuppdrag kan inte inledas innan försäkringsbolagen börjar erbjuda kommenderingsförsäkringar igen.  

Tjänster på campus  

Tjänsterna på campus fortsätter huvudsakligen på distans, men vissa tjänster utvidgas stegvis. Lärcentrets bibliotekstjänster utvidgas senast 25.5: 

 • Kundservicen är öppen kl. 10–14. 
 • Upphämtningsservicen öppnar även för externa kunder. 
 • Nya bibliotekskort beviljas för utlåning av nödvändigt material. 
 • En läsplats för lärdomsprov öppnar i entréhallen. 
 • Även ett serviceställe för studerandeservicen finns i Lärcentret.  

IT-tjänsternas serviceställe i Väre är öppet tis–ons kl. 9–12 och i Kandidatcentret tors–fre kl. 9–12. Posten fortsätter som vanligt. Huruvida campusrestaurangerna öppnar 1.6 beror på regeringens närmare anvisningar. 

Mer detaljerade interna instruktioner och anvisningar finns på nätet (på finska eller engelska): https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/sisaisia-koronavirukseen-liittyvia-ohjeita). 


Krishanteringsgruppen (CMT) 
Aalto-universitetet 

För riktlinjerna ansvarar Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som under ledningen av rektorn består av säkerhetschefen, kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter. 

Title: Information om coronaviruset 7.5
Sent: Thu 7.5.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Studier och arbete fortsätter i huvudsak på distans över sommaren

Bästa aaltoiter,

Coronapandemin och begränsningarna som infördes som en följd av den i mitten av mars förutsätter betydande förändringar i verksamhetsmodellen även för universitetet. Övergången till distansarbete och distansstudier vid Aalto har ändå gått fint trots den strama tidtabellen. Vårt universitetssamfund har hanterat den massiva arbetsmängden som krävts för ändringarna häpnadsväckande bra. Ett varmt tack till alla för er förmåga att samarbeta och ta ansvar.

Måndagen den 4 maj berättade Finlands regering om sin fortsatta strategi för att hantera coronakrisen och om att begränsningarna stegvis kommer att avvecklas. De viktigaste riktlinjerna för universiteten var rekommendationen att distansarbete bör fortsätta över sommaren och distansstudier under resten av vårterminen. Regeringen meddelade också att begränsningen av folksamlingar stiger från 10 personer till 50 personer från och med början av juni. Regeringens riktlinjer betonar fortfarande tillräckliga säkerhetsavstånd, skydd och spårning av smittkedjor. Epidemin är inte över, och expertbedömningar presenterar olika scenarier som även universiteten måste vara förberedda på.

Aalto-universitetet har uppdaterat sina riktlinjer för arbete och studier på campus. De nya riktlinjerna träder i kraft torsdagen den 14 maj. Riktlinjerna kan korrigeras om pandemisituationen förändras eller om myndighetsanvisningarna kräver det. De nuvarande riktlinjerna och anvisningarna är i kraft till den 13 maj https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält).

Distansarbete och arbete på campus

I enlighet med regeringens rekommendation fortsätter vi huvudsakligen med distansarbete under våren och sommaren. Vi granskar anvisningarna som rör distansarbete igen senast den 31 juli. Det är dock vid behov möjligt för universitetets personal att arbeta på campus från och med den 14 maj. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö ber vi dig som hör till personalen skicka ett meddelande om arbetet på campus till adressen access@aalto.fi senast kl. 16 dagen före du kommer till campus. Meddelandet ska innehålla ditt namn och din enhet, tidtabellen för besöket och lokalen du kommer att arbeta i. Du får en kvittering på att meddelandet har mottagits. Efter den 14 maj behövs inte längre separat tillåtelse från din chef för att besöka campus.

Det är möjligt att besökstiderna i lokalerna på campus måste anpassas så att vi kan säkerställa tillräckliga säkerhetsavstånd och undvika oplanerade möten. Vid tidpunkter när många personer förväntas vistas i samma lokaler prioriteras akademiskt arbete, bl.a. urvalsprov och sådana stödfunktioner som behövs på campus för att stöda dem. När det gäller sådana lokaler som laboratorier och verkstäder rekommenderar vi att användningen av lokaler planeras på förhand vid varje enhet (varje institution osv.) till exempel med hjälp av ett lämpligt bokningssystem. Säkerhetsåtgärder för denna typ av lokaler piloteras för närvarande, och utgående från det kommer vi under nästa vecka att publicera närmare anvisningar om hur användningen av lokalerna kan planeras. Om det inte är nödvändigt för dig att arbeta på campus rekommenderar vi att du fortsätter arbeta på distans.

Undervisning och studier

Vi fortsätter huvudsakligen med distansundervisning och distansstudier under våren och sommaren. Vi granskar anvisningarna igen senast den 31 juli. Arbeten som har att göra med lärdomsprov samt tentamina med få deltagare kan på högskolans beslut genomföras på campus från och med den 14 maj genom att skicka ett meddelande till adressen access@aalto.fi. Tillräckliga säkerhetsåtgärder och nödvändiga stödtjänster måste säkerställas i dessa situationer. Vi utreder även möjligheten att genomföra kurser som kräver kontaktundervisning, t.ex. verkstads- och laboratoriearbeten, under resten av våren och sommaren. Vårterminens stora tentamenstillfällen ordnas på distans. Detaljer om arrangemangen under sommaren och hösten meddelas snarast.

Mottagande av gäster

I enlighet med tidigare anvisningar rekommenderar vi att gäster tillsvidare inte tas emot på campus, utan att möten i mån av möjlighet ordnas på distans. Om det är nödvändigt att ta emot gäster på campus ber vi att den som ansvarar för besöket meddelar antalet personer, lokalen och tidpunkten för besöket senast kl. 16 föregående dag till adressen access@aalto.fi. Du får en kvittering på att meddelandet har mottagits.

”Just nu är våra viktigaste uppgifter att trygga universitets verksamhetsförutsättningar under den här utmanande situationen. Samtidigt måste också rikta blicken mot framtiden: hur kan vi hjälpa samhället att komma över den här svåra krisen starkare än förut och hur kan vi bygga en mer hållbar framtid. Vi klarar oss genom den här tiden genom att verka tillsammans och stöda varandra”, säger rektor Ilkka Niemelä.

Vi ger mer information om fortsatta åtgärder nästa vecka (vecka 20).

Krishanteringsgrupp (CMT)
Aalto-universitetet

För riktlinjerna ansvarar Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som består av rektorn, säkerhetschefen och kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: Information om coronaviruset 5.5
Sent: Tue 5.5.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa aaltoit 

Baserat på riktlinjerna som gavs av Finlands regering 4.5 förbereder sig Aalto-universitetet just nu på att delvis och gradvis häva de begränsningar som infördes för att bromsa spridningen av coronaviruset. 

Universitetets nuvarande anvisningar för distansarbete, distansstudier och närvaro på campus är i kraft till 13.5: https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält).

”Vi har tagit regeringens riktlinjer i beaktande och bereder nu hur verksamheten på campus kontrollerat, delvis och gradvis ska kunna köra igång enligt myndigheternas anvisningar, medan vi samtidigt ser till att hälsan och säkerheten hos vårt universitetssamfund inte äventyras”, säger Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä

Den här veckan (19) piloteras bl.a. skyddsarrangemang, så att verksamhetens begränsningar gradvis kan hävas på ett säkert sätt. 

Vi ger mer information om fortsatta åtgärder under pågående vecka (19). 

Krishanteringsgrupp (CMT) 
Aalto-universitetet 

För riktlinjerna ansvarar Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som består av rektorn, säkerhetschefen och kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter. 

Title: Updated information – remote teaching and working to continue until 13 May
Sent: Tue 31.3.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Read the message

Updated information remote teaching and working to continue until 13 May

Dear Aalto community member, 

According to guidelines by the Finnish Government, remote teaching at Aalto University will continue until 13 May 2020. In addition, we will continue to work remotely until 13 May 2020. With this decision, we want to do our best to ensure the health and safety of the Aalto community and to slow down the spread of the coronavirus. 

The university aims to organise the spring term exams remotely, when possible, through e.g. MyCourses. Information regarding arranging exams is updated regularly at https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=28417155 

Recently, Aalto University employees have received numerous scam messages and calls. Please be careful. More information and instructions at https://www.aalto.fi/en/news/email-phishing-and-phone-call-scam-campaigns-ongoing-at-aalto-university (if the link doesn't work, you can copy the URL and paste it into your web browser).

All instructions, as well as the link to frequently asked questions, are available at https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus. We will provide updates whenever needed. The page includes links to pages by the relevant Finnish authorities.

We will also publish coronavirus news on our webpages. If you do not find answers to your questions in our published material, you can email us at corona.information@aalto.fi.

Aalto University Crisis Management Team (CMT)


The Aalto University Crisis Management Team (CMT) is responsible for Aalto University’s instructions. The CMT is led by the president. Members of the CMT include the head of security and risk management and the director of communications, as well as other key Aalto staff when necessary. The CMT is following the coronavirus situation, keeping in close contact with the authorities and formulating the measures to be taken by the university. The CMT utilises the situational assessments of the Finnish authorities and experts.

Title: Updated information on coronavirus 17 March
Sent: Tue 17.3.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Read the message

Updated information on the effects of coronavirus on activities at Aalto University  

Dear Aalto community member,  

In accordance with the guidelines given by the Finnish Government, Aalto University pauses all contact teaching. Our facilities are not available for teaching until 13 April 2020. Based on our previous guidelines, employees are now expected to work remotely.  

Research work will continue as remote work. However, the authority's (AVI) guidelines state that the facilities used by the university for research, development and innovation can be used especially in critical areas of research.

Some other guidelines have also been updated. You can find a summary of the current instructions to be followed by all Aalto community members below. Updated topics are in bold. 

Instructions FOR RESEARCH:    

 • Research work will continue as remote work.
 • The authority's (AVI) guidelines state that the facilities used by the university for research, development and innovation can be used especially in critical areas of research. 
 • Contact your dean on further instructions regarding critical areas of research.   

 Instructions for ACADEMIC AND DEGREE PROGRAMME COMMITTEE MEETINGS:

 • We need to refine our guidelines for academic and degree programme committee meetings and tenure track processes. Guidelines are currently being prepared. 

 Instructions FOR STUDYING AND TEACHING:   

 • All contact teaching is paused starting from 17 March to 13 April 2020. All planned remote teaching and online exams will be carried out according to plan. 
 • University’s facilities are not available for students after 17 March 20.00.   
 • Summary info including students’ services and financial aid is available in Into.  
 • Our faculty is currently preparing to implement alternative teaching and assessment solutions in their courses. There may be disturbances in teaching during this and next week. We ask for patience from everyone.  
 • For the faculty, there is support available for remote teaching at opit.aalto.fi. There will also be limited AV-support available on campus. Send your service request to IT Service Desk (servicedesk@aalto.fi) 
 • Timetable of exams is likely to change due to teaching arrangements. More detailed information will follow.  
 • Information on arrangements related to teaching and assessment are provided course-specifically in MyCourses.  

 Instructions FOR PERSONNEL:   

 • There are instructions for remote work at https://www.aalto.fi/en/services/guidelines-for-teleworking-during-the-corona-epidemic 
 • Further guidance for remote work (including tips for leading a virtual team) will be provided soon.  
 • Doors at the university will work only with access tokens. Bring your access token with you.  
 • Work remotely unless the nature of your duties or the safeguarding of the continuity of university operations requires your presence on campus. Contact your supervisor for remote working arrangements.   
 • If your sickness lasts up to 7 days (5 working days), you may be on sick leave by notifying your supervisor. If the duration of your sickness is longer than 7 days, contact occupational health care.   

   Instructions FOR ALL:   

 • Note that most campus restaurants may be closed.  
 • If you have serious symptoms, immediately contact your occupational health service, your student health services, your healthcare centre, healthcare emergency services or the information number mentioned in your travel insurance by phone.    
 • Use online tools (such as Microsoft Teams) when possible.    
 • IT support and systems may be very busy in the coming days. The main priority for IT support will be to ensure teaching and critical activities. Please be patient and consult online instructions for support as much as possible  www.aalto.fi/en/it-help  (if the link doesn't work, you can copy the URL and paste it into your web browser).  
 • Do not leave Finland on a work or study trip. Travel within Finland should also be avoided. Postpone any meetings requiring travel or arrange them to be online meetings instead.   
 • Wash your hands frequently and carefully. Do not shake hands. Good hand hygiene is one of the best ways to avoid being infected by and spreading the virus.

All of Aalto University’s instructions as well as the link to frequently asked questions are available at https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus (if the link doesn't work, you can copy the URL and paste it into your web browser). We will provide updates whenever needed. The page includes links to pages by the relevant Finnish authorities. We will also publish coronavirus news on our webpages. If you do not find answers to your questions in our published material, you can email us at corona.information@aalto.fi. 


Aalto University Crisis Management Team (CMT)   

Aalto University Crisis Management Team (CMT) is responsible for Aalto University’s instructions. CMT is led by the president. Members of the CMT are the head of security and risk management and the director of communications, as well as other key Aalto staff when necessary. The CMT is following the coronavirus situation, keeping in close contact with the authorities and formulating the measures to be taken by the university. The CMT utilises the situational assessments of the Finnish authorities and experts.   

Title: Updated information on coronavirus 16 March
Sent: Mon 16.3.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Read the message

Dear Aalto community member,  

Aalto University pauses all contact teaching from 17 March to 13 April 2020 

On 16 March, the Finnish Government has published guidelines to slow down the spread of coronavirus. Based on these guidelines, Aalto University will pause all contact teaching from 17 March to 13 April 2020. More detailed instructions will be available soon. Arrangements concerning the use of university premises will be published on Tuesday 17 March. 

The university is preparing for comprehensive use of remote teaching and other alternative teaching methods. All planned remote teaching and online exams will be arranged normally. However, some disruptions in the arrangements of teaching are possible. Information regarding exams will be updated soon. 

You can find a summary of the current instructions to be followed by all Aalto community members below. New information in bold.   
  
Instructions FOR STUDYING AND TEACHING:  

 • Some disruptions in the arrangements of teaching are possible. All contact teaching is paused starting from 17 March to 13 April 2020. Information regarding exams will be updated soon. All planned remote teaching and online exams will be carried out normally.  
 • Students are requested to gather all necessary material needed for remote learning from the campus by Tuesday 17 March 20.00 and bring their access token along. 
 • Students are advised to follow MyCourses and Into for updates on course-specific arrangements.  
 • Information regarding support services for online teaching at opit.aalto.fi.

Instructions FOR PERSONNEL:  

 • Personnel will be informed of the arrangements concerning the use of university premises on Tuesday 17 March.  
 • Starting from Tuesday morning 17 March, doors at the university will work only with access tokens. Bring your access token with you. 
 • Work remotely unless the nature of your duties or the safeguarding of the continuity of university operations requires your presence on campus. Contact your supervisor for remote working arrangements.  
 • If your sickness lasts up to 7 days (5 working days), you may be on sick leave by notifying your supervisor. If the duration of your sickness is longer than 7 days, contact occupational health care.  

Instructions FOR ALL:  

 • Note that some of the campus restaurants may be closed. 
 • If you have serious symptoms, immediately contact your occupational health service, your student health services, your healthcare centre, healthcare emergency services or the information number mentioned in your travel insurance by phone.   
 • Use online tools (such as Microsoft Teams) when possible.   
 • IT support and systems may be very busy in the coming days. The main priority for IT support will be to ensure teaching and critical activities. Please be patient and consult online instructions for support as much as possible. www.aalto.fi/en/it-help  (if the link doesn't work, you can copy the URL and paste it into your web browser). 
 • Do not leave Finland on a work or study trip. Travel within Finland should also be avoided. Postpone any meetings requiring travel or arrange them to be online meetings instead.  
 • Wash your hands frequently and carefully. Do not shake hands. Good hand hygiene is one of the best ways to avoid being infected by and spreading the virus.  

All of Aalto University’s instructions as well as the link to frequently asked questions are available at https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus (if the link doesn't work, you can copy the URL and paste it into your web browser). We will provide updates whenever needed. The page includes links to pages by the relevant Finnish authorities. We will also publish coronavirus news on our webpages. If you do not find answers to your questions in our published material, you can email us at corona.information@aalto.fi.     


Aalto University Crisis Management Team (CMT)  

Aalto University Crisis Management Team (CMT) is responsible for Aalto University’s instructions. CMT is led by the president and members of the CMT are the head of security and risk management, the director of communications, and other key Aalto staff as necessary. The CMT is following the coronavirus situation, keeping in close contact with the authorities and formulating the measures to be taken by the university. The CMT utilises the situational assessments of the Finnish authorities and experts.  

Title: Information om coronaviruset 13.3
Sent: Fri 13.3.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa aaltoit 

Aalto-universitetet har preciserat riktlinjerna gällande coronaviruset*.  
  
Uppdateringar 13.3: Undervisning, distansstudier och distansarbete 

Aalto-universitetet går över till distansundervisning i så hög grad som möjligt. I första hand går åtminstone alla undervisningstillfällen med över 30 deltagare över till distansundervisning, även mindre undervisningstillfällen om det är möjligt. Samtidigt förbereder vi oss på att all närundervisning kan tvingas upphöra inom en nära framtid.

Förändringen genomförs under nästa vecka (vecka 12), så att det ska finnas skälig tid att förbereda de nya arrangemangen. Det här betyder att det kan förekomma störningar i undervisningsarrangemangen nästa vecka. Det kommer mer information om tentarrangemang och urvalsprov inom kort. 

Vecka 12 övergår vi till att i första hand arbeta på distans, om inte arbetsuppgiften eller tryggandet av verksamheten kräver närvaro på arbetsplatsen. För att trygga verksamhetens kontinuitet ber vi er vänta på närmare anvisningar om detta.

Arbete på campus ordnas på så vis, att tillräckliga avstånd hålls vid allt socialt umgänge. Det här underlättas av att det kommer finnas färre människor än normalt på campus i fortsättningen. I regel ska tillställningar med mer än 30 deltagare ordnas på distans (t.ex. Teams), skjutas upp eller inhiberas. Vi drar nytta av nätverktyg i allt arbete, i mån av möjlighet. 

Vi ber även studerande att överväga att inte använda gemensamma, öppna studielokaler på campus.

Sammanfattning av gällande riktlinjer, som alla aaltoiter förutsätts följa:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant. Skaka inte hand. God handhygien är ett av de bästa sätten att förhindra att viruset sprids.
 • Håll ett tillräckligt avstånd i allt socialt umgänge.
 • Stanna hemma om du har symtom på förkylning, influensa eller en annan infektionssjukdom.
 • Om du misstänker att du har blivit smittad ska du utan dröjsmål kontakta företagshälsovården, studenthälsovården, din hälsovårdscentral eller jourmottagningen per telefon eller ringa infonumret för din reseförsäkring.
 • Alla undervisningstillfällen med över 30 deltagare går över till distansundervisning, övriga i mån av möjlighet. 
 • Arbeta på distans, om inte arbetsuppgiften eller tryggandet av verksamheten kräver närvaro på arbetsplatsen. 
 • Använd i regel distansuppkoppling för alla tillfällen med över 30 deltagare, alternativt flytta eller inhibera dem. 
 • Använd onlineverktyg (t.ex. Teams) i mån av möjlighet.  
 • Överväg att inte använda de gemensamma, öppna studielokalerna på campus.
 • Tillsvidare görs inga arbets- eller studierelaterade resor till utlandet. Undvik också att resa inom landet. Möten i anslutning till resor ska skjutas fram eller ordnas på distans.
 • Ta inte emot gäster och ordna inte evenemang före 31.5.2020. Avboka besök och evenemang som involverar personer utanför Aalto-universitetet.
 • Om du återvänder från en arbets-, studie- eller semesterresa i utlandet ska du arbeta eller studera på distans i 14 dagar. Var då i kontakt med din förman, kursens ansvarslärare eller lärandetjänsterna vid din högskola för att komma överens om specialarrangemang under denna tid. 

Riktlinjerna baserar sig på den senaste lägesbedömningen, som tar i beaktande att coronaviruset covid-19 har klassats som en global pandemi, på expertutlåtanden om situationen på nationell nivå och på de senaste anvisningarna från myndigheterna. Det finns inga fall av covid-19 vid Aalto-universitetet.

Närmare anvisningar för studerande, lärare och förmän skickas så fort som möjligt.

Aalto-universitetets egna anvisningar och en länk till de vanligaste frågorna finns på adressen https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält). Vi uppdaterar informationen kontinuerligt. På sidan finns även länkar till myndigheternas webbplatser. Därtill publicerar vi nyheter om ämnet på våra webbsidor. Om du inte hittar svar på dina frågor i det publicerade materialet kan du skicka frågorna till adressen corona.information@aalto.fi.   

Krishanteringsgruppen, Aalto-universitetet

*För riktlinjerna ansvarar Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som består av rektorn, säkerhetschefen och kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: For students abroad: Aalto's updated guidelines
Sent: Fri 13.3.2020
To: Aalto University students currently studying or doing internships abroad
From: Learning Services/International Relations

 Read the message

Dear students, 

This message is for all Aalto University students who are currently studying or doing internships abroad, are planning to leave for studies or internships abroad this spring, or have recently returned to Finland.

Aalto University has updated its guidance regarding the coronavirus COVID-19. We urge you to return to Finland or your home country as soon as possible. If needed, Aalto University supports financially your travel from your current university or internship town to Helsinki, or alternatively, to your home country.   

Those returning from a trip abroad are to work or study from home for 14 days following the trip. You can find further information on the updated guidance and general instructions on https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus (in English) or https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta (in Finnish).  

Some further clarifications: 

 • Aalto’s guidance covers both students and personnel, because Aalto wishes to take care of the safety of its students the same way it takes care of the safety of its personnel.
 • The university does not have an employer’s “right to direct” over students. According to the waiver (“Waiver and responsibility for students going abroad”) signed by each student before leaving for exchange, the final decision to leave the country and return to Finland/home country will be left up to the student, even in case of emergency. https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=327942&preview=/327942/4858864/Exchange_waiver_FI_EN_2016.pdf  
 • Regarding reimbursement of return tickets (to Helsinki or student’s home country), euro limits per country will be informed later. You can get more information from your exchange coordinator. 

You are requested to inform your exchange coordinator by 20.03.2020 whether you return to Finland / to your home country or whether you decide to stay abroad.

We are very sorry for this regrettable situation. If possible, we suggest that you continue your studies online from Finland. In case you need further advice, please contact your exchange coordinator. You may also contact our personnel for discussion. 

   

With warm regards, 

Eija Zitting, Head of Learning Services
Kirsi Kettula, Head of International Relations

Title: Information om coronaviruset 12.3
Sent:
Thu 12.3.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa aaltoit 

Aalto-universitetet har preciserat riktlinjerna gällande coronaviruset*. 

Sammanfattning av gällande riktlinjer, som alla aaltoiter förutsätts följa: 

 • Tvätta händerna ofta och noggrant. Skaka inte hand. God handhygien är ett av de bästa sätten att förhindra att viruset sprids.
 • Håll ett tillräckligt avstånd i allt socialt umgänge.
 • Stanna hemma om du har symtom på förkylning, influensa eller en annan infektionssjukdom. 
 • Om du misstänker att du har blivit smittad ska du utan dröjsmål kontakta företagshälsovården, studenthälsovården, din hälsovårdscentral eller jourmottagningen per telefon eller ringa infonumret för din reseförsäkring.
 • Tillsvidare görs inga arbets- eller studierelaterade resor till utlandet. Undvik också att resa inom landet. Möten i anslutning till resor ska skjutas fram eller ordnas på distans.
 • Ta inte emot gäster och ordna inte evenemang före 31.5.2020. Avboka besök och evenemang som involverar personer utanför Aalto-universitetet.
 • Om du återvänder från en arbets- eller semesterresa i utlandet ska du arbeta eller studera på distans i 14 dagar. Var då i kontakt med din förman, kursens ansvarslärare eller lärandetjänsterna vid din högskola för att komma överens om specialarrangemang under denna tid. 
 • I enlighet med de nationella riktlinjerna fortsätter undervisningen. Vi förbereder oss som bäst på att öka mängden distansundervisning. Anvisningar om detta ges så snart som möjligt.
 • Även anvisningar som rör distansarbete preciseras omgående. Använd onlineverktyg (t.ex. Teams) i mån av möjlighet. 

Riktlinjerna baserar sig på den senaste lägesbedömningen, som tar i beaktande att WHO har klassat coronaviruset covid-19 som en global pandemi, på expertutlåtanden om situationen på nationell nivå och på de senaste anvisningar från myndigheterna. Det finns inga fall av covid-19 vid Aalto-universitetet.

Riktlinjerna ovan innehåller preciseringar gällande resor och besök. Det görs inga resor till utlandet. Om du återvänder från en arbets-, studie- eller semesterresa i utlandet ska du arbeta och/eller studera på distans i 14 dagar. Undvik också att resa inom landet. Gäster tas inte emot vid Aalto-universitetet förrän 31.5.2020. Detta innebär att vi under denna tid inte ordnar tillställningar eller evenemang som involverar personer utanför Aalto-universitetet. Instruktioner gällande evenemang finns på adressen https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/koronavirukseen-liittyvia-ohjeita-tilaisuuksien-ja-konferenssien-jarjestajille (på finska och engelska, om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält).  

Aalto-universitetets egna anvisningar och en länk till de vanligaste frågorna finns på adressen https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta (på finska och engelska, om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält). Vi uppdaterar informationen kontinuerligt. På sidan finns även länkar till myndigheternas webbplatser. Därtill publicerar vi nyheter om ämnet på våra webbsidor. Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna till adressen corona.information@aalto.fi.

Seija Piiponniemi-Lahti, säkerhetschef, Aalto-universitetet

*För riktlinjerna ansvarar Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som består av rektorn, säkerhetschefen och kommunikationsdirektören och vid behov andra nyckelpersoner vid universitetet. Gruppen följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet. Krishanteringsgruppen utgår från de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter.

Title: Information om coronaviruset 11.3
Sent:
Wed 11.3.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa aaltoit, 

Aalto-universitetets krishanteringsgrupp, som består av rektorn, säkerhetschefen och kommunikationsdirektören, följer med situationen med coronaviruset, är i kontakt med myndigheterna och anger vilka åtgärder som vidtas vid universitetet.  Krishanteringsgruppen agerar i enlighet med de lägesbedömningar som görs av finländska myndigheter och experter. Universitetets linjedragningar är sammanställda på aalto.fi-sidorna (på finska och engelska, om länken inte funkar, var vänlig och kopiera den till webbläsarens adressrad): https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus. Förändringar till dem kommuniceras även per epost till alla anställda och studerande på Aalto.

Tyvärr har vissa enhetsspecifika linjedragningar även deltats ut. Alla aaltoiter förväntas följa universitetets linjedragningar som är baserade på den bästa tillgängliga informationen. Krishanteringsgruppen strävar efter att förbättra koordineringen av instruktioner för att undvika att skilda enhetsspecifika linjedragningar skulle förekomma.

I nuläget strävar Aalto-universitetet efter att låta undervisningen och forskningen fortsätta så normalt som möjligt inom ramen av de utgivna linjedragningarna. Samtidigt förbereder vi oss på att situationen med coronaviruset kan förändras på så sätt att vi till exempel måste begränsa undervisningen eller ordnandet av evenemang. Undervisningspersonalen får ett särskilt e-postmeddelande med instruktioner gällande förberedelser inför ändringar i undervisningsarrangemangen. Instruktioner gällande evenemang finns på denna adress (på finska och engelska, om länken inte funkar, var vänlig och kopiera den till webbläsarens adressrad): https://www.aalto.fi/en/aalto-university/coronavirus-guidance-for-conferences-and-seminars-at-aalto-university

Vi påminner alla aaltoiter om följande direktiv och linjedragningar: 

Kom ihåg att god handhygien är av yttersta vikt, och därför skakar vi inte heller hand när vi hälsar.  

Vi gör inga arbets- eller studierelaterade inrikes- eller utrikesresor. Träffar i anslutning till resor ordnas i mån av möjlighet på distans.  

Om du återvänder från ett epidemiområde ska du arbeta eller studera på distans i 14 dagar. Var då i kontakt med din förman, kursens ansvarslärare eller lärandetjänsterna vid din högskola. Aalto-universitetet tar tills vidare inte emot gäster från epidemiområdena. 

Om du misstänker att du har blivit smittad ska du utan dröjsmål kontakta företagshälsovården, studenthälsovården, din hälsovårdscentral eller jourmottagningen per telefon eller ringa infonumret för din reseförsäkring. Kom inte till universitetet om du är sjuk. 

Aalto-universitetets egna anvisningar och de vanligaste frågorna sammanställs på denna webbsida (på finska och engelska, om länken inte funkar, var vänlig och kopiera den till webbläsarens adressrad): https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt. På sidan finns även länkar till myndigheternas webbplatser. Därtill publicerar vi nyheter om ämnet på våra webbsidor. Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna till adressen corona.information@aalto.fi
 
Seija Piiponniemi-Lahti, säkerhetschef, Aalto-universitetet 

Title: Information om coronaviruset
Sent:
Fri 6.3.2020
To: Aalto Students, Aalto Staff
From: Aalto University

 Läs meddelandet

Bästa aaltoit,

Lunginflammation som orsakats av det nya coronaviruset (covid-19) har i början av detta år konstaterats på olika håll i världen. Aalto-universitetet fortsätter sin verksamhet som normalt och följer situationen och myndigheternas anvisningar.

Studerande och personal vid Aalto-universitetet ska inte resa till epidemiområdena i Fastlandskina, Sydkorea, Italien och Iran. Alla resor till epidemiområden avbokas på grund av viruset. Om du återvänder från ett epidemiområde ska du arbeta eller studera på distans i 14 dagar. Var då i kontakt med din förman, kursens ansvarslärare eller lärandetjänsterna vid din högskola. Aalto-universitetet tar tills vidare inte emot gäster från epidemiområdena.

Om du misstänker att du har blivit smittad ska du utan dröjsmål kontakta företagshälsovården, studenthälsovården, din hälsovårdscentral eller jourmottagningen per telefon eller ringa infonumret för din reseförsäkring. Om du tillhör personalen ska du därtill informera HR-tjänsterna vid din enhet och skicka e-post till adressen corona.information@aalto.fi. Om du är studerande och har kontaktat hälsovården angående misstanke om smitta ska du också skicka e-post till adressen corona.information@aalto.fi.

Aalto-universitetets egna anvisningar och de vanligaste frågorna sammanställs på denna webbsida (på finska och engelska, om länken inte funkar, var vänlig och kopiera den till webbläsarens adressrad): https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt. På sidan finns även länkar till myndigheternas webbplatser. Därtill publicerar vi nyheter om ämnet på våra webbsidor. Om du inte hittar svar på dina frågor på dessa webbsidor kan du skicka frågorna till adressen corona.information@aalto.fi.

Kom ihåg att god handhygien är av yttersta vikt, och därför skakar vi inte heller hand när vi hälsar.

Om situationen så kräver har Aalto-universitetet beredskap att skicka ut ett krismeddelande via sms till alla anställda och studerande med hjälp av ett nytt system som kommer att tas i bruk inom snar framtid. Vid avvikande situationer skickas ett textmeddelande från avsändaren Aalto och vid mer allvarliga situationer från Aalto SOS.

Seija Piiponniemi-Lahti, säkerhetschef, Aalto-universitetet