Koronatilanne vaikuttaa opetusjärjestelyihin opetuksen siirtyessä etäopetukseksi. Tietoa koronaviruksen vaikutuksista opetukseen ja opiskeluun Aallossa kerätään Intoon: Koronavirus - tietoa opiskelijoille Intossa

Pyrimme mahdollistamaan opiskelun mahdollisimman sujuvan jatkamisen. Mikäli kuitenkin kohtaat esteitä tai mikäli et löydä vastausta kysymykseesi, kerro ystävällisesti tällä lomakkeella, kuinka voimme auttaa.

Palautteita käydään läpi päivittäin ja tilanteen aiheuttamiin ongelmiin pyritään löytämään ratkaisuja nopealla aikataululla.  


***

Situationen med coronaepidemin påverkar undervisningsarrangemangen då undervisningen övergår till distansundervisning. Information om hur coronaviruset påverkar undervisningen och studierna vid Aalto samlas i Into: Coronavirus - information för studerande i Into

Vi strävar efter att möjliggöra så smidiga studier som möjligt. Stöter du ändå på problem eller hittar inte svar på dina frågor, vänligen berätta hur vi kan hjälpa genom att besvara detta frågeformulär.  

Vi läser svaren dagligen och försöker hitta lösningar till problemen så snabbt som möjligt.


***

The current situation with corona outbreak impacts teaching arrangements when teaching is converted into distance education. You can find information on teaching and studying during coronavirus in Into: Coronavirus - information for students in Into

We strive to enable you to continue your studies as fluently as possible. However, if you encounter any obstacles or cannot find an answer to your question, please let us know how we can help by filling out this form.

Feedback is reviewed on a daily basis and solutions to problems caused by the situation are sought quickly.