Suomeksi | In English

Sidan uppdaterat 28.4.2020

På den här sidan sammanställs frågor och svar om coronaviruset särskilt med anknytning till studierna.

Hittade du inte svar på dina frågor, vänligen berätta hur vi kan hjälpa genom att besvara detta frågeformulär.

Undervisnings- och tentamensarrangemang

Hurdan flexibilitet tillämpas i distansstudierna (t.ex. för studerande med små barn hemma som gör det svårt att studera en viss tidpunkt)? 

 • Vi har god förståelse för att det är utmanande att studera på distans och strävar efter att tillämpa flexibilitet i studierna. Universitetet rekommenderar att lärarna spelar in sina föreläsningar, så att det också ska vara möjligt att se på dem efteråt. Du kan fråga läraren på din kurs om detta är möjligt. Även inlämningstiderna för kursuppgifter är flexibla i mån av möjlighet.  

Kommer bedömningsskalan för kurserna att ändras till godkänd/underkänd på grund av coronaläget? Vad gäller vid en eventuell omtentamen?   

 • Bedömningsskalorna för kurserna förblir huvudsakligen desamma. För vårens del är det möjligt att på beslut av högskolan ändra bedömningsskalan för en kurs från 1–5 till godkänd/underkänd. Detta undantagsarrangemang till följd av coronaepidemin gäller fram till 31.7.2020. Om en studerande skriver en omtentamen på höstterminen 2020 gäller den bedömningsskala som fastställts i undervisningsplanen, d.v.s. 1–5, och vitsord ges enligt denna skala. Sifferskalan ersätter då skalan godkänd/underkänd, och den studerande har inte möjlighet att välja vilken bedömningsskala som används.  

Hälsa och välbefinnande

Med vem kan jag diskutera mina bekymmer? 

Jag misstänker eller oroar mig för coronavirussmitta. Var hittar jag mer information?

Var hittar jag information på engelska om den offentliga hälso- och sjukvården i Finland under coronapandemin?

Fördröjning av studierna

Hur påverkas mitt studiestöd om studierna fördröjs i denna situation? 

 • Undervisningen arrangeras i första hand som distansundervisning i enlighet med den normala tidtabellen. FPA har meddelat att bestämmelserna om studiestödet gör det möjligt att beakta den undantagssituation som coronaviruset medför i fråga om maximitiden för studiestödet och tillräcklig framgång i studierna. Följ med FPA:s information om coronaläget här: https://www.kela.fi/web/sv/corona.  

Mina studier blir fördröjda på grund av de ändrade undervisningsarrangemangen under pandemin. Hur beaktas det när jag ansöker om tilläggstid? (uppdaterat 17.4.)

 • De ändringar som har gjorts i undervisningsarrangemangen under vårterminen 2020 på grund av pandemin kan leda till att studierna drar ut på tiden. I enlighet med statsrådets förordningar om temporära begränsningar (SRf 126/2020 och SRf 191/2020) beaktas detta i beslut som rör tilläggstid.
  Läs mer

Lokaler och tjänster

Fortsätter studerandeservicen betjäna som vanligt vid serviceställena?  

 • Universitetets lokaler är inte tillgängliga för studerande till 13.5. Sammanfattad information om stödtjänster för studierna och studiestöd finns i Into.  

 • Studerandeservice erbjuds tillsvidare inte på plats vid serviceställena (Starting Point!, ansökningsservicen, Öppna universitetet, högskolorna, Harald Herlin-lärcentret och Starting Point of Wellbeing), utan alla ärenden sköts via telefon eller serviceadresserna. För utomstående tjänsteleverantörers del gäller de principer som anges av den organisation som erbjuder tjänsten. Vidare gäller särskilda anvisningar för specialsituationer, såsom inlämning av förhandsuppgifter inom ramen för antagningen av studerande. 

Kan jag arbeta eller göra grupparbete i universitetets lokaler (verkstäder, laboratorier eller mitt arbetsrum)?  

 • I och med att universitetet är stängt för studerande är det inte möjligt att få tillträde till verkstäder, laboratorier eller arbetsrum. Kurserna ordnas i första hand så att de går att genomföra på distans. Universitetets lokaler kan användas när epidemin har lagt sig. Följ med den information som skickas ut av universitetet för att få information om när lokalerna öppnar.   

Hur arrangeras undervisning som förutsätter specialutrymmen (verkstäder, laboratorier o.s.v.)? 

 • Läraren ger tilläggsinformation på kursens sida i MyCourses. I mån av möjlighet möjliggörs arbete på distans.    

Hur fungerar utlåningen av verktyg inom ARTS-kurser?

Var kan jag skriva ut studierelaterat material så länge universitetet är stängt?  

 • Studerande har möjlighet att beställa utskrifter via specialarrangemang. Tjänsten är avgiftsfri. Beställ endast material som är absolut nödvändiga för dina studier! Utskrifterna kan levereras per post eller via en avhämtningspunkt. Vi rekommenderar att beställa utskrifterna per post, men oberoende av leveransalternativ bör du förbereda dig på en minst 2–3 vardagar lång väntetid. Läs mer >>
  (uppdaterat 28.4.2020)

 • Många företag erbjuder utskriftstjänster också under epidemin. Till exempel Unigrafia erbjuder även hemleverans av utskrifter. Unigrafia och andra privata tjänster är dock avgiftsbelagda för studerande. 

Bibliotekstjänster

Hur kan jag låna böcker/material från biblioteket?  

 • Lärcentret erbjuder en avhämtningstjänst sedan torsdag 26.3. Du kan reservera en bok som finns i hyllan i Aalto-Finna https://aalto.finna.fi/?lng=sv. Lärcentrets personal hämtar boken från hyllan och lånar den åt dig. Efter du har fått ett ankomstmeddelande, ring till kundservicen (tel.  050 316 1011) för att komma överens om avhämtningstiden (må-fre kl. 10-14) Från och med måndag 30.3 är det möjligt att hämta lånade böcker vid huvudingången till Harald Herlin-lärcentret (Otnäsvägen 9). Var på plats den överenskomna tiden och uppvisa ditt identitetsbevis. Du får boken förpackad i en påse utan att det sker någon närkontakt med personalen. Böcker kan returneras i återlämningsfacket på dörren vid kaféet (mot Otnäsvägen) under alla tider på dygnet. Mer information: oppimiskeskus@aalto.fi  

Hur kommer jag åt lärdomsprov när lärcentret är stängt?  

 • Information om lärdomsprov hittar du i Aaltodoc https://aaltodoc.aalto.fi/. En del lärdomsprov är direkt tillgängliga som PDF-filer i Aaltodoc. Om det inte finns någon PDF-fil i Aaltodoc kan du be om att få den per e-post via adressen oppimiskeskus@aalto.fi. Om lärdomsprovet finns i PDF-format vid lärcentret får du filen som bilaga per e-post. Om lärdomsprovet endast finns i form av ett tryckt arkivexemplar är det tyvärr inte möjligt att få tillgång till det så länge undantagstillståndet är i kraft.  Mer information: oppimiskeskus@aalto.fi

Utbytesstudier

Jag har fått den första stipendieraten för mina utbytesstudier, men jag har inte kunnat åka iväg. Måste jag återbetala stipendiet?   

 • Stipendier som redan utbetalats för utbytesstudier behöver inte återbetalas. Du kan använda det till att täcka kostnader som redan har uppstått. Den andra stipendieraten betalas dock inte ut.   

Jag har påbörjat en utbytesperiod som jag blev tvungen att avbryta. Mitt utbytesuniversitet ordnar i regel inte distansstudier. Vad ska jag göra?   

 • Du kan anmäla dig till kurser vid ditt hemuniversitet, d.v.s. Aalto-universitetet. Lärandetjänsternas personal hjälper dig att anmäla dig vid behov. Du behöver inte återbetala ett stipendium som beviljats för utbytesstudier även om du deltar i kurser vid Aalto-universitetet.   

Hur gör jag om de kurser jag påbörjade vid utbytesuniversitetet blev på hälft?   

 • Om du inte har möjlighet att slutföra en kurs som du påbörjat vid utbytesuniversitetet på distans strävar vi efter att hitta en lösning där de inhämtade kunskaperna kan visas och räknas till godo här vid Aalto-universitetet.   

Jag är utbytesstuderande vid Aalto-universitetet och mitt hemuniversitet kräver att jag återvänder. Erbjuder Aalto-universitetet en möjlighet att slutföra de kurser som blev på hälft på distans?   

 • All närundervisning vid Aalto-universitetet upphör 17.3–13.5. Följ med informationen i MyCourses och Into.  

Jag åkte från utbytesdestinationen till en annan plats i väntan på att situationen lugnar ner sig. Får jag ersättning också för denna resa?   

 • Utbytesstuderande kan få resebidrag för att återvända till Finland (eller i internationella examensstuderandes fall för att återvända till sitt hemland). Vi strävar efter att vara tillmötesgående vad gäller kostnader som uppstår till följd av att studerande blir tvungna att återvända tidigare, med hänsyn till myndigheternas riktlinjer gällande resor. 

Jag är på utbyte i utlandet. Vad ska jag göra?    

 • Den allmänna riktlinjen är att återvända till Finland eller till ditt hemland så snart som möjligt. Aalto-universitetet erbjuder vid behov ekonomiskt stöd för din resa från måluniversitetet till Helsingfors eller alternativt till ditt hemland. När du återvänder från utlandet ska du studera på distans i 14 dagar. Kontakta kursens ansvarslärare eller lärandetjänsterna vid din högskola för att komma överens om specialarrangemang under denna tid.  

Läsårsavgifter

Jag är skyldig att betala läsårsavgift och oroar mig för utexamineringen. Var får jag mer information om hur undantagstillståndet till följd av coronaviruset påverkar min situation?

Antagning av studerande

Var hittar jag mer information om antagningen av studerande?

IT-tjänster, programvaror och fjärranslutning

Hur kommer jag åt program (t.ex. Aspen) som finns på universitetets datorer?

De program som jag behöver i studierna belastar min dator för mycket. Hur får jag tillgång till en mer effektiv dator?  

 • Med hjälp av det virtuella skrivbordet vdi.aalto.fi (VDI, d.v.s. Virtual Desktop Infrastructure) får du åtkomst till Aalto-universitetets arbetsstationsmiljö även med en mindre effektiv dator. Med hjälp av VDI kan du använda många program som licensieras av Aalto-universitetet och även använda tyngre program som din dators kapacitet inte räcker till för.  Mer information om hur du använder VDI: aalto.fi/vdi. I problemsituationer kan du skicka e-post till adressen servicedesk@aalto.fi.  

Kan Aalto-universitetet låna mig en dator för den tid som det inte är möjligt att använda datasalarna?  

 • Aalto-universitetet kan tyvärr inte låna ut datorer till studerande. Om du har en dator kan du öka dess prestanda genom att använda det virtuella skrivbordet (VDI, se frågan ovan). Om du inte har någon dator kan du överväga möjligheten att köpa en dator till rabattpris.  

Kan jag använda Adobe-programmen hemma när jag inte har tillträde till campus?  

Jag oroar mig för informationssäkerheten för Zoom och andra distansverktyg. Är det säkert att använda Zoom?

 • Aalto-universitetet använder sig av tjänsten Funet Miitti (Zoom), som skiljer sig från den allmänna Zoom-tjänsten genom att den implementeras samnordiskt i enlighet med Finlands lag och EU:s dataskyddsförordning. Aalto-universitetets IT-tjänster har bedömt att säkerheten är tillräcklig om användaren ser till att hålla programmet uppdaterat. Bekanta dig närmare med Aalto-universitetets utlåtande gällande informationssäkerheten för Zoom: https://www.aalto.fi/fi/uutiset/lausunto-zoomin-tietoturvasta (på finska och engelska)

Var hittar jag instruktioner för att använda Teams?