Suomeksi | In English

Sidan uppdaterat 3.5.2021

På den här sidan sammanställs frågor och svar om coronaviruset särskilt med anknytning till studierna.

Undervisnings- och tentamensarrangemang

Vad ska jag göra om jag meddelas om eventuell exponering antingen via smittspårning eller via Coronablinkern? (uppdaterat 29.9.2020)

 • Om du meddelas om eventuell exponering antingen via smittspårning eller via Coronablinkern har du en grundad anledning att inte vistas på campus. Detta innebär karantänliknande förhållanden under vilka du ska undvika onödiga kontakter med andra människor, besök inte campus och delta inte i närundervisning eller i evenemang. Följ hälsomyndigheternas anvisningar för coronatest https://www.yths.fi/sv/nyheter/2020/aktuell-information-om-koronaviruset/
 • I sådana här situationer ber vi att du tar kontakt så att vi så snabbt som möjligt kan meddela de lärare vars kurser du inte kan närvara vid. Det hjälper dem att planera alternativa prestationssätt.
 • Gör så här:
  • Kontakta oss via adressen confidential.corona@aalto.fi och berätta i ditt meddelande vilka av höstens kurser du har anmält dig till. 
  • Confidential.corona@aalto.fi är en e-postadress som endast särskilt utnämnda kontaktpersoner vid högskolornas lärandetjänster har tillgång till. Meddelandena behandlas med högsta möjliga konfidentialitet. Vi betonar ändå att information om hälsotillstånd eller relaterade intyg inte får bifogas till meddelandet.

Hurdan flexibilitet tillämpas i distansstudierna (t.ex. för studerande med små barn hemma som gör det svårt att studera en viss tidpunkt)? 

 • Vi har god förståelse för att det är utmanande att studera på distans och strävar efter att tillämpa flexibilitet i studierna. Universitetet rekommenderar att lärarna spelar in sina föreläsningar, så att det också ska vara möjligt att se på dem efteråt. Du kan fråga läraren på din kurs om detta är möjligt. Även inlämningstiderna för kursuppgifter är flexibla i mån av möjlighet.  

Kommer bedömningsskalan för kurserna att ändras till godkänd/underkänd på grund av coronaläget? Vad gäller vid en eventuell omtentamen?   

 • Bedömningsskalorna för kurserna förblir huvudsakligen desamma. För vårens del är det möjligt att på beslut av högskolan ändra bedömningsskalan för en kurs från 1–5 till godkänd/underkänd. Detta undantagsarrangemang till följd av coronaepidemin gäller fram till 31.7.2020. Om en studerande skriver en omtentamen på höstterminen 2020 gäller den bedömningsskala som fastställts i undervisningsplanen, d.v.s. 1–5, och vitsord ges enligt denna skala. Sifferskalan ersätter då skalan godkänd/underkänd, och den studerande har inte möjlighet att välja vilken bedömningsskala som används.  

Hälsa och välbefinnande

Med vem kan jag diskutera mina bekymmer? 

Jag misstänker eller oroar mig för coronavirussmitta. Var hittar jag mer information?

Var hittar jag information på engelska om den offentliga hälso- och sjukvården i Finland under coronapandemin?

Fördröjning av studierna

Hur påverkas mitt studiestöd om studierna fördröjs i denna situation? 

 • Undervisningen arrangeras i första hand som distansundervisning i enlighet med den normala tidtabellen. FPA har meddelat att bestämmelserna om studiestödet gör det möjligt att beakta den undantagssituation som coronaviruset medför i fråga om maximitiden för studiestödet och tillräcklig framgång i studierna. Följ med FPA:s information om coronaläget här: https://www.kela.fi/web/sv/corona.  

Mina studier blir fördröjda på grund av de ändrade undervisningsarrangemangen under pandemin. Hur beaktas det när jag ansöker om tilläggstid? (uppdaterat 17.4.)

 • De ändringar som har gjorts i undervisningsarrangemangen under vårterminen 2020 på grund av pandemin kan leda till att studierna drar ut på tiden. I enlighet med statsrådets förordningar om temporära begränsningar (SRf 126/2020 och SRf 191/2020) beaktas detta i beslut som rör tilläggstid.
  Läs mer

Lokaler och tjänster

Se uppdaterad information Coronavirus - information för studerande


Fortsätter studerandeservicen betjäna som vanligt vid serviceställena? (uppdaterat 3.5.2021)

 • Från och med 31.8. har studerande begränsad tillgång till universitetets lokaler. Sammanfattad information om stödtjänster för studierna och studiestöd finns i Into.  

 • Harald Herlin-lärcentret har begränsade öppettider mån.-fre., se https://www.aalto.fi/sv/larcentret/vara-tjanster-under-undantagstiden
 • De studerandes servicestället Starting Point på adressen Otsvängen 1 är från och med den 3 maj öppet från måndag till fredag kl. 12–15 (tidsreservation i Vihta). Tills vidare är mötestiden 15 minuter per kund. Läs mer >>
 • Studerandeservice erbjuds tillsvidare inte på plats vid serviceställena (ansökningsservicen, Öppna universitetet, högskolorna och Starting Point of Wellbeing), utan alla ärenden sköts via telefon eller serviceadresserna. För utomstående tjänsteleverantörers del gäller de principer som anges av den organisation som erbjuder tjänsten. Vidare gäller särskilda anvisningar för specialsituationer, såsom inlämning av förhandsuppgifter inom ramen för antagningen av studerande. 

Hur arrangeras undervisning som förutsätter specialutrymmen (verkstäder, laboratorier o.s.v.)? 

 • Läraren ger tilläggsinformation på kursens sida i MyCourses. I mån av möjlighet möjliggörs arbete på distans.    

Hur fungerar utlåningen av verktyg inom ARTS-kurser?

Var kan jag skriva ut studierelaterat material så länge universitetet är stängt?  

 • I samband med att universitetets lokaler har öppnat kan studerande skriva ut material på campus. En lista över tillgängliga Printing Point-skrivare finns på sidan https://www.aalto.fi/fi/palvelut/tulostimien-sijainnit-printingpoint (endast på finska och engelska).
  Möjligheten att beställa utskrifter per post är tänkt för de studerande vid Aalto som inte kan besöka campus för att de till exempel hör till en riskgrupp. Tjänsten är avgiftsfri. Beställ endast material som är absolut nödvändiga för dina studier! Läs mer >>
  (uppdaterat 16.9.2020)

 • Många företag erbjuder utskriftstjänster också under epidemin. Till exempel Unigrafia erbjuder även hemleverans av utskrifter. Unigrafia och andra privata tjänster är dock avgiftsbelagda för studerande. 

Bibliotekstjänster

Hur kan jag låna böcker/material från biblioteket?  (uppdaterat 3.5.2021)

 • 3.5. alkaen asiakkaat voivat noutaa tarvitsemansa materiaalit itse hyllystä ripeästi. Kirjat lainataan automaatilla tai asiakaspalvelupisteessä aulassa.

Hur kommer jag åt lärdomsprov? 

International students

See the page in English

Utbytesstudier

Jag har blivit vald till utbyte för våren 2021. Kan jag åka på utbyte? (uppdaterat 9.12.2020)

 • Aalto-universitetet rekommenderar att utbytena våren 2021 genomförs virtuellt (som distansstudier) ifall värduniversitetet möjliggör detta. Studenten fattar dock det slutliga beslutet om resandet till utbytesdestinationen själv. Läs mer

Jag har blivit vald till utbyte för hösten 2021. Kan jag åka på utbyte? (uppdaterat 12.3.2021)

 • Aalto-universitetets riktlinjer för utbyten hösten 2021 fastställs senare.

Jag har fått den första stipendieraten för mina utbytesstudier, men jag har inte kunnat åka iväg. Måste jag återbetala stipendiet?   (uppdaterat 12.3.2021)

 • Ja, den första stipendieraten måste återbetalas.  Kontakta utbyteskoordinatorn i din högskola.

Läsårsavgifter

Jag är skyldig att betala läsårsavgift och oroar mig för utexamineringen. Var får jag mer information om hur undantagstillståndet till följd av coronaviruset påverkar min situation?

Antagning av studerande

Var hittar jag mer information om antagningen av studerande?

IT-tjänster, programvaror och fjärranslutning

Hur kommer jag åt program (t.ex. Aspen) som finns på universitetets datorer?

De program som jag behöver i studierna belastar min dator för mycket. Hur får jag tillgång till en mer effektiv dator?  

 • Med hjälp av det virtuella skrivbordet vdi.aalto.fi (VDI, d.v.s. Virtual Desktop Infrastructure) får du åtkomst till Aalto-universitetets arbetsstationsmiljö även med en mindre effektiv dator. Med hjälp av VDI kan du använda många program som licensieras av Aalto-universitetet och även använda tyngre program som din dators kapacitet inte räcker till för.  Mer information om hur du använder VDI: aalto.fi/vdi. I problemsituationer kan du skicka e-post till adressen servicedesk@aalto.fi.  

 • Vissa Windows-klassrum kan användas på distans. Instruktioner för fjärranslutning av klassrum: https://www.aalto.fi/sv/services/fjarratkomst-till-windows-klassrumsdatorer (uppdaterat 8.6.2020)

Kan Aalto-universitetet låna mig en dator för den tid som det inte är möjligt att använda datasalarna?  

Kan jag använda Adobe-programmen hemma när jag inte har tillträde till campus?  

Jag oroar mig för informationssäkerheten för Zoom och andra distansverktyg. Är det säkert att använda Zoom?

 • Aalto-universitetet använder sig av tjänsten Funet Miitti (Zoom), som skiljer sig från den allmänna Zoom-tjänsten genom att den implementeras samnordiskt i enlighet med Finlands lag och EU:s dataskyddsförordning. Aalto-universitetets IT-tjänster har bedömt att säkerheten är tillräcklig om användaren ser till att hålla programmet uppdaterat. Bekanta dig närmare med Aalto-universitetets utlåtande gällande informationssäkerheten för Zoom: https://www.aalto.fi/fi/uutiset/lausunto-zoomin-tietoturvasta (på finska och engelska)

Var hittar jag instruktioner för att använda Teams?