CCIS-maisteriohjelman Signal, Speech and Language Processing (SSLP) pääaine tulee olemaan edelleen opiskelijoiden valittavissa lukuvuosien 2020-2022 opetussuunnitelmassa, toisin kuin aiemmin on tiedotettu. Perustieteiden korkeakoulun akateeminen komitea on koulutusneuvoston esityksestä maaliskuussa 2020 vahvistanut pääaineen osaksi lukuvuosien 2020-2022 opetussuunnitelmaa.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelijat voivat 1.8.2020 jälkeenkin valita ja opiskella pääainetta. Aalto-yliopistosta tekniikan alalta kandidaatiksi valmistuneet voivat valita pääaineen ilman erillisiä esitietovaatimuksia.

Lisätietoja antaa tarvittaessa CCIS-ohjelman suunnittelija Eeva Halonen, etunimi.sukunimi@aalto.fi.


The major Signal, Speech and Language Processing (SSLP) of the CCIS programme will continue to be available in the 2020-2022 curriculum, contrary to earlier information.  The Academic Committee of the School of Science decided in March 2020 that the major is included in the curriculum for the years 2020-2022.

In practice this means that students can choose and study the major also after 1.8.2020. Major can currently be freely chosen by all students graduating BSc (Tech) in Aalto University, and no specific minor is required as prerequisite.

For further information, please contact planning officer Eeva Halonen, firstname.surname@aalto.fi.