Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi Insinööritieteiden korkeakoulun 10.6.2020 kello 16.00 pidettäväksi päätetty tutkintotodistusten jakotilaisuus perutaan. Seuraava tutkintotodistusten jakotilaisuus järjestetään aiemman dekaanin päätöksen mukaisesti keskiviikkona 18.11.2020 kello 16.00.

Tutkinnon suorittaneet eivät voi toistaiseksi noutaa todistustaan korkeakoulun opiskelijapalvelupisteeltä, sillä todistusten tekeminen Aalto-yliopistossa on poikkeustilanteen vuoksi keskeytetty kokonaan. Tutkinnon suorittaneille ilmoitetaan erikseen, kun todistukset ovat noudettavissa. Vaihtoehtoisesti tutkinnon suorittanut voi noutaa tutkintotodistuksen todistustenjakotilaisuudesta 18.11.2020.

Jos tutkinnon suorittanut tarvitsee väliaikaista todistusta, hän voi ensisijaisesti tilata sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen WebOodin kautta sen jälkeen, kun tutkinto näkyy Weboodissa.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä opiskelijapalvelut@aalto.fi  (käytäthän ensisijaisesti aalto.fi -osoitettasi, jolloin viestisi ohjautuu oikein)

-----

På grund av det rådande undantagstillståndet orsakat av Coronaviruset har Högskolan för Ingenjörsvetenskaper bestämt att inhibera diplomutdelningsceremonin som skulle ordnas 10.6.2020 kl. 16.00. Följande diplomutdelningsceremoni ordnas enligt dekanens tidigare beslut onsdagen 18.11.2020 kl. 16.00.

De som har utfört sin examen kan tillsvidare inte hämta sina diplom från högskolans serviceställe för studerande, eftersom Aalto-universitetet på grund av undantagstillståndet har avbrutit skrivandet av diplom helt. De som har utfört sin examen får skilt meddelande när de kan hämta sina diplom. Alternativt kan de hämta sina diplom under diplomutdelningsceremonin den 18.11.2020.

Om någon som utfört examen behöver ett tillfälligt diplom kan hen i första hand beställa ett elektroniskt underskrivet studieprestationsutdrag via WebOodi, efter att examen syns i WebOodi.

Vid behov kan man vara i kontakt med studerandeservice@aalto.fi  (använd i första hand din aalto.fi-adress, så ditt meddelande kommer rätt.

-----

The graduation ceremony of the School of Engineering on 10 June 2020 at 16.00 will be cancelled due to the current COVID-19 situation. The next graduation ceremony will be held following the decision of the Dean on Wednesday 18 November 2020 at 16.00.

For now, the graduates cannot collect their diploma at the student service point of the School because, at the moment, due to the COVID-19 situation, diplomas cannot be written. The graduates will be informed separately when the diplomas are ready to be collected. Alternatively, the graduate may collect the diploma at the graduation ceremony on 18 November 2020.

In case the graduate needs a temporary diploma, he/she may preferably order an electronically signed transcript of records through WebOodi once the degree can be found at WebOodi.

If necessary, please contact studentservices@aalto.fi (please preferably use your aalto.fi email address to ensure that your message is directed correctly).