Katso uutinen 16.9.2020 | Se nyheten 16.9.2020 | See the newsarticle 16 September 2020

Tulostuspalvelu Aalto-yliopiston opiskelijoille

Tulostaminen on poikkeusjärjestelyillä mahdollista yliopiston opiskelijoille.

Palvelu on tarkoitettu vain Aalto-yliopiston opiskelijoille. Palvelu on maksuton. Tilaathan vain ehdottoman tarpeellista opintoihisi liittyvää materiaalia! Tulosteet voidaan toimittaa postitse tai noutopisteen kautta. Suosittelemme tilaamaan tulosteet postitse, mutta varaudu kummassakin toimitusvaihtoehdossa vähintään 2-3 arkipäivän viiveeseen.

Toimi näin:

 • Lähetä haluamasi tiedostot osoitteeseen printingrequests@aalto.fi.
 • Kerro viestissä onko tiedostossa mukana värillisiä sivuja.
 • Huolehdithan siitä, että tiedosto on tulostuskelpoinen: paperikoko A4, tiedostomuoto mieluiten PDF.
 • Kerro, haluatko tulosteet postitse kotiin vai noudatko ne Harald Herlin -oppimiskeskuksesta (Otaniementie 9).
 • Jos valitset postitusvaihtoehdon:
  • Liitä viestiin mukaan postiosoite, johon tulosteet voi lähettää.
  • Saat sähköpostitse ilmoituksen tulosteiden valmistumisesta ja tulosteet lähetetään sinulle ilmoittamaasi postiosoitteeseen.
 • Jos valitset noutovaihtoehdon:
  • Saat sähköpostitse ilmoituksen tulosteiden valmistumisesta. Ota sen jälkeen aikaisintaan seuraavana arkipäivänä yhteyttä Oppimiskeskuksen asiakaspalveluun p. 050-316 1011 (ma-pe klo 10-14) sopiaksesi noutoajasta.
  • Nouto tapahtuu Oppimiskeskuksen pääovella (Otaniementie 9) ilman kontaktia palveluhenkilökuntaan.

Tulostamme tiedostot A4-kokoisina ja kaksipuolisina, tiedostosta riippuen joko mustavalkoisina tai värillisinä.

HUOM! ARTSin opiskelija!

Jos olet valmistumassa tänä keväänä ja tarvitset opinnäytteeseen liittyvää vedostamista tai tulostamista, joka on esimerkiksi tulostuslaadun tai tulosteiden koon suhteen vaativampaa kuin tavanomainen toimistotason tulostus:


Muista myös Unigrafian maksullinen tulostuspalvelu: https://www.aalto.fi/en/services/unigrafia-printing-services

Utskriftstjänster för Aalto-universitetets studerande

Studerande har möjlighet att beställa utskrifter via specialarrangemang.

Tjänsten är riktad endast till Aalto-universitetets studerande. Tjänsten är avgiftsfri. Beställ endast material som är absolut nödvändiga för dina studier! Utskrifterna kan levereras per post eller via en avhämtningspunkt. Vi rekommenderar att beställa utskrifterna per post, men oberoende av leveransalternativ bör du förbereda dig på en minst 2–3 vardagar lång väntetid.

Gör så här:

 • Skicka dokumenten du vill printa till adressen printingrequests@aalto.fi.
 • Berätta i ditt meddelande om dokumentet har sidor i färg.
 • Se till att ditt dokument är printdugligt: pappersstorlek A4, dokumentformat helst PDF.
 • Berätta om du vill ha utskrifterna hemskickade per post eller om du hämtar dem från Harald Herlin-lärcentret (Otnäsvägen 9).
 • Om du väljer postningsalternativet:
  • Skriv postadressen dit utskrifterna ska skickas i ditt epostmeddelande
  • Du meddelas via epost då utskrifterna är klara och de skickas till den postadress du anmält
 • Om du väljer avhämtningsalternativet:
  • Du meddelas via epost då utskrifterna är klara. Därefter kontaktar du, tidigast nästa vardag, Lärcentrets kundtjänst på tel. 050 316 1011 (mån-fre kl. 10-14) för att komma överens om en avhämtningstid
  • Avhämtningen sker vid Lärcentrets huvuddörr (Otnäsvägen 9) utan kontakt med servicepersonalen

Vi printar dokumenten i A4-storlek, dubbelsidigt, antingen i svartvitt eller i färg beroende på dokumentet.

OBS! ARTS-studerande!

Om du utexamineras denna vår och behöver kopior eller utskrifter relaterade till ditt slutarbete, som till sin utskriftskvalitet eller storlek är mera krävande än vanliga kontorsutskrifter:


Kom också ihåg Unigrafias avgiftsbelagda utskriftstjänster: https://www.aalto.fi/en/services/unigrafia-printing-service

Printing service for Aalto University students

Aalto University students can get printouts with special arrangements.

The service is only for Aalto University students. The service is free of charge. Please, only order materials that are essentially important and related to your studies! The printouts are delivered either by post or pick-up service. We recommend ordering printouts by post, but with either option, please allow a delay of min. 2-3 working days.

Instructions:

 • Send you files to printingrequests@aalto.fi.
 • Mention in the message, if there are color pages.
 • Please make sure that the file is printable: paper size A4, file format preferably PDF.
 • Choose whether you want the printouts by post or pick-up service from the Harald Herlin Learning Centre (Otaniementie 9).
 • If you choose post:
  • Enclose a postal address in the message  for sending the printouts.
  • You will get an email message when the printouts are ready and delivered to you by post.
 • If you choose pick-up:
  • You will get an email message when the printouts are ready. After receiving the message, earliest the next working day, call the Learning Centre customer service to make an appointment for pick-up tel. 050-316 1011 (Mon-Fri 10am – 2pm).
  • You can pick up your order at the main entrance of the Learning Centre (Otaniementie 9) with no physical contact with the service staff.

We will print the files in size A4 and two-sided, black and white or color depending on the file.

PLEASE, NOTE! ARTS students!

If you graduate this spring and need prints more demanding (e.g. printing quality or size) than regular office standard printing for your thesis:


In addition, note the fee-based Unigrafia printing service: https://www.aalto.fi/en/services/unigrafia-printing-services