Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu julistaa haettavaksi Oiva Allan Pölkkysen rahaston stipendit. Rahastosta jaetaan vuosittain stipendi lahjakkaalle Kemian tekniikan kandidaattiohjelman tai Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan maisteriohjelman opiskelijalle. Rahasto jakaa enintään kaksi (2) kpl 1 000 euron suuruista stipendiä. Myönnetyt stipendit maksetaan yhdessä erässä. Rahaston stipendi voidaan myöntää opiskelijalle vain kerran.

 

Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti 2-4 vuosikurssin opiskelijoille. Stipendejä myönnettäessä painotetaan hyvää opintomenestystä (opintojen keskiarvo vähintään noin 3, opintoja suoritettuna keskimäärin 55 op/vuosi) ja opintoihin liittyvää kansainvälistymistä, kuten toteutunutta tai suunniteltua vaihtojaksoa. Stipendin hakeminen diplomityön tekemiseen on mahdollista edellyttäen, että diplomityö on palkaton eikä sitä varten ole myönnetty muita apurahoja.

 

Hakemus laaditaan sähköisesti eage-järjestelmässä: https://eage.aalto.fi/?f/EDU_520    (edellyttää sisäänkirjautumista Aalto-salasanalla). Hakemus on jätettävä viimeistään 29.5.2020.

 

Toukokuun 4. päivänä 2020

 

 

Kemian tekniikan korkeakoulun stipenditoimikunnan puolesta,

 

Anni Rintala

Opintoasiainpäällikkö