You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Opiskelija – rekisteröithän HSL-matkakortin kulkuavaimeksi

 

Aalto-yliopisto on ottanut käyttöön uuden työkalun kriisinhallintaan. Työkalu mahdollistaa tehokkaamman ja tasavertaisen viestinnän kriisitilanteissa, sillä sen avulla voidaan lähettää nopeasti tietoa ja ohjeita tekstiviestillä vakavissa kriisi- ja poikkeustilanteissa.  

Voit siis Aallon työntekijänä tai opiskelijana saada tekstiviestin poikkeustilanteessa lähettäjältä Aalto ja hätätilanteessa lähettäjältä Aalto SOS. Viesti lähetetään vain englanniksi, jotta viesti mahtuu yhteen tekstiviestiin (160 merkkiä) ja se saadaan lähetettyä suurelle käyttäjämäärälle nopeasti.

Lisäksi järjestelmä mahdollistaa ryhmäpuhelut kriisiä hoitavien henkilöiden välillä sekä turvapainikkeet mm. aulahenkilökunnalle.

Yhteystiedot saadaan Aallon taustajärjestelmistä

Aallon työntekijöiden osalta järjestelmään tuodaan työpuhelin ja -sähköposti siten kuin ne on merkitty työntekijän perustietoihin. Työntekijöiden ei tarvitse tehdä mitään, sillä työpuhelinnumero on työsuhteen rekisteröinnin yhteydessä kirjattava perustieto.

Opiskelijoiden osalta järjestelmään synkronoidaan puhelinnumero, jonka opiskelija on ilmoittanut rekisteröidessään kampuksella HSL:n matkakortin, joka toimii kulkuoikeiden kampuksen tiloihin antavana kulkukorttina.

Opiskelijoita pyydetään rekisteröimään HSL-matkakortti kulkuavaimeksi

Opiskelija, rekisteröithänHSL-matkakortin kulkukortiksi, jotta pääset liikkumaan kampuksen tiloissa ja samalla myös puhelinnumerosi saadaan päivitettyä kriisinhallintajärjestelmään.

Lisätietoa kortin rekisteröinnistä löytyy tästä uutisesta Aalto-yliopiston verkkosivustolla.

Lisätietoja:
Turvallisuuspäällikkö Seija Piiponniemi-Lahti
seija.piiponniemi-lahti@aalto.fi