5G Hack the Mall -verkkokurssi (6 op) 1.–12.6.2020 avoinna kaikkien alojen opiskelijoille

Osallistu Aalto-yliopiston 5G-kesäkurssille (6 op) ja pääset etsimään 5G-palveluiden menestysreseptejä yhdessä huippuyritysten kanssa! 5G Hack the Mall -kurssi järjestetään verkossa 1.–12.6.2020 ja se on tarkoitettu eri alojen korkeakouluopiskelijoille ja lukiolaisille valtakunnallisesti. Myös yritysten henkilöstö on tervetullut osallistumaan kurssille. Ilmoittaudu heti mukaan tästä! Ilmoittautuminen päättyy 24.5.

5G-teknologia tarjoaa jo lähiaikoina uusia koulutus- ja uramahdollisuuksia, kun sen avulla haetaan ratkaisuja talouskriisistä nousemiseen. Tällä kurssilla opit 5G-teknologian perusteet ja toteutat ryhmäsi kanssa projektityön, jossa kehitetään tapoja hyödyntää 5G-teknologiaa yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Projektitöissä apuna on kokeneita mentoreita muun muassa Harri Holma, Peter Vesterbacka, Rikard Steiber, Thomas S. Løgstrup Riebs, Sriram Bharatam, Jack SIM, Ray Podder ja Kok-Chin Tay.

Luennoitsijat ja kurssin aiheet löydät kurssin verkkosivuilta.

5G-kesäkurssi toteutetaan yhteistyössä Nokia 5G Connecting World -hackathonin kanssa. Hackathonin pääteemana on ”Virtual emotion”, ja sen tarkoituksena on hakea ratkaisuja siihen, miten kulttuurin, ravintola-alan, urheilun, matkailun ja koulutusalan palveluita voidaan toteuttaa entistä paremmin ilman fyysistä sosiaalista kontaktia. Ratkaisuilla voidaan tarjota entistä vuorovaikutteisempia elämyksiä ja vähennetään myös hiilidioksidipäästöjä. Hackathonin haaste julkistetaan samaan aikaan kesäkoulun muiden haasteiden kanssa ja siihen haetaan ratkaisuja kesäkuun loppuun mennessä.

Kuuden opintopisteen verkkokurssi toteutetaan 1.–12.6. Kurssi koostuu päivisin kahdesta 45 minuutin online-luennosta klo 10 ja klo 13 sekä verkossa ryhmissä toteutettavista projektitöistä yritysten ja muiden organisaatioiden antamiin haasteisiin. Kurssille osallistujilta ei edellytetä aikaisempaa 5G-teknologian tietämystä. Kurssille haetaan osallistujia erilaisilla taustoilla luovista aloista tieteeseen ja teknologiaan.

Projektityön aiheet esitellään ma 1.6. klo 14–16. Ryhmät antavat ensimmäisen esityksen valitsemaansa haasteeseen pe 5.6 klo 13-15. Lopulliset esitykset ratkaisuiksi esitetään pe 12.6 klo 13-15. Nokian haasteisiin ratkaisuja toteuttavilla on aikaa kehittää ratkaisujaan vielä esityksen jälkeen 30.6.2020 asti.

Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/84dbab22-d26c-4d36-a971-6ab3a4ce4a60?displayId=Fin1936642

Kurssin verkkosivu: https://www.aalto.fi/en/events/5g-hack-the-mall

5G Hack the Mall: Summer project course (6 cr) 1.-12.6.2020 open for students of all fields – sign up now!

Participate in Aalto University's 5G Hack the Mall summer course (6 cr) and search for recipes for success in 5G services together with top companies! The course will be held online from 1 to 12 June 2020 and is aimed at university and high school students nationwide, regardless of field of study. Company staff are also welcome to attend the course. Sign up now! Registration ends on 24 May.

5G technology will soon offer new training and career opportunities, as ways to overcome the economic crisis with its help are sought. In this course, you will learn the basics of 5G technology and work with your team to develop ways to leverage 5G technology in companies and other organizations. Experienced mentors guiding project work include Harri Holma, Peter Vesterbacka, Rikard Steiber, Thomas S. Løgstrup Riebs, Sriram Bharatam, Jack SIM, Ray Podder and Kok-Chin Tay.

You will find more information about the course content and lectures on the course's website.

The 5G summer course is done in collaboration with the Nokia 5G Connecting World hackathon. The main theme of the hackathon is “Virtual emotion” and the aim is to find solutions for implementing services that don’t require physical contact in the fields of culture, restaurants, sports, tourism and education. The solutions can provide more interactive experiences and also reduce CO2 emissions. The Hackathon challenge will be announced at the same time as the other summer course challenges and solutions will be sought by the end of June.

The six-credit online course will start on the 1 June and end on the 12 June. It consists of two daily 45-minute online lectures starting at 10.00 and 13.00, as well as online project work in groups on challenges given by companies and other organizations. Participants in the course are not required to have previous knowledge of 5G technology. The course is open to participants from different backgrounds ranging from creative fields to science and technology.

The topics of the project work will be presented on Monday 1 June at 14.00 – 16.00. The groups will give their first presentation on the challenge of their choice on Friday 5 June at 13.00 - 15.00. The final proposals for solutions will be presented on Friday 12 June at 13.00 - 15.00. Those who work on solutions to Nokia's challenges will have time to develop their solutions after the presentation until June 30, 2020.

Registration link: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/84dbab22-d26c-4d36-a971-6ab3a4ce4a60?displayId=Fin1936642

Course website: https://www.aalto.fi/en/events/5g-hack-the-mall