FITech-verkostoyliopisto tarjoaa runsaasti sivuainekokonaisuuksia ja yksittäisiä kursseja syyslukukaudella 2020. Valitse opintoja suomalaisten tekniikan alan yliopistojen tarjonnasta ja loikkaa kohti tulevaisuuden töitä opintokokonaisuudella, jolla erotut muista! Haku tutkinto-opiskelijoiden sivuaineopintoihin ja yksittäisille kursseille on nyt auki.

Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella toisessa FITech-yhteistyöyliopistossa ja sisällyttää tutkintoihinsa niiden tarjoamia opintokokonaisuuksia ja kursseja. Samalla FITech-kurssit tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia luoda kontakteja erityisesti Lounais-Suomen alueen teollisuusyrityksiin.

FITech-yliopistoja ovat Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

FITechin tutkinto-opiskelijoille suunnatun opintotarjonnan teemoja ovat

 • tuotantotalous
 • konetekniikka
 • energiatekniikka
 • automaatiotekniikka
 • materiaalitekniikka
 • biolääketieteellinen tekniikka
 • kemian-, prosessi- ja ympäristötekniikka

Näiden teemojen alta löydät esimerkiksi teollisen robotiikan, informaatioteknologian ja projektihallinnan kursseja. Aalto-yliopisto tarjoaa FITech-opiskelijoille mm. suositun IDBM-sivuaineen sekä meritekniikan opintoja. Monet opinnoista on mahdollista toteuttaa verkko-opintoina.

Tutustu ja hae nyt FITechin nettisivuilla!


***

FITech Network University offers a lot of minor studies and courses for fall and winter 2020. Choose studies from the offering of Finnish technical universities and take a leap towards your future dream job with studies that make you stand out from the crowd! Application period for the minor studies and individual courses is now open.

Degree students at Aalto University have the possibility to study at another FITech university and include courses from other universities into their degrees. Additionally, FITech courses offer a unique opportunity for university students to create connections with industrial companies in Southwest Finland.

FITech universities are Aalto University, LUT University, Tampere University, University of Jyväskylä, University of Vaasa, University of Oulu, University of Turku and Åbo Akademi.

The study themes that FITech offers are

 • automation engineering
 • industrial engineering and management
 • design management
 • biomedical engineering
 • mechanical engineering
 • chemical, process and environmental engineering
 • energy engineering
 • materials engineering

Within these themes, the student will find courses for instance in industrial robotics, information technology or project management. Aalto University offers the popular IDBM minor as well as marine technology studies.There are plenty of options to study online.

Check out the courses and apply now at FITech's website!


***

FITech-nätverksuniversitetet erbjuder flera biämneshelheter samt många individuella kurser under höstterminen 2020. Välj studier från utbudet av finländska tekniska universitet och hoppa mot framtidens arbete med en studiehelhet som skiljer dig från andra! Ansökan för examensstuderandenas biämnesstudier och individuella kurser är nu öppen.

Examensstuderande vid Aalto-universitetet har möjlighet att studera vid ett annat FITech-partneruniversitet och inkludera i sin examen de studiehelheter och kurser som partneruniversiteten erbjuder. Samtidigt erbjuder FITech-kurser enastående möjligheter att skapa kontakter speciellt med industriföretag i Sydvästra Finland.

FITech-universiteten är Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Vasa universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.

I FITechs studieutbud ingår kurser i t.ex. miljöteknik, energiteknik, automatiseringsteknik och projektledning. Aalto-universitetet erbjuder bland annat studier i IDBM och marinteknik. En stor del av studierna kan utföras online.

Bekanta dig med kurserna och sök nu på FITechs webbplats!