Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu 1.1.2021 alkaen

Perustutkinto-opiskelijoilla ylioppilaskunnan (AYY) jäsenmaksuun on tähän saakka sisältynyt maksu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluista. 1.1.2021 alkaen maksu YTHS:n palveluista ei enää sisälly ylioppilaskunnan jäsenmaksuun, vaan läsnäolevan perustutkinto-opiskelijan tulee maksaa erillinen terveydenhoitomaksu. Maksu maksetaan Kelalle. Lisätietoja terveydenhoitomaksusta saat Kelan verkkosivuilta.

Hälsovårdsavgift för högskolestuderande fr.o.m. 1.1.2021

Grundexamensstuderande betalar för närvarande en avgift för Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster som en del av studentkårens (AUS) medlemsavgift. Från och med den 1 januari 2021 hör avgiften för SHVS tjänster inte längre till studentkårens medlemsavgift. Närvarande grundexamensstuderande ska i stället betala en separat hälsovårdsavgift till Fpa. För närmare information, se Fpa:s webbsida.

Student healthcare fees begin 1 January 2021

Previously, the fee for the Finnish Student Health Service (FSHS) has been paid for bachelor’s and master’s degree students as part of their student union (AYY) membership fee. As of 1 January 2021, bachelor’s and master’s degree students shall incur a separate fee for FSHS health services as this will no longer be covered by the AYY fee. The fee will be paid to Kela, the Social Insurance Institution of Finland. For more information, please see Kela’s website.